Erivedge

Orifarm

Antineoplastisk middel.

ATC-nr.: L01X X43

  

Parallellimportert preparat

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X X43
Vismodegib
 
PNEC: 6,9 μg/liter
Salgsvekt: 0,3612 kg
Miljørisiko: Bruk av vismodegib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Vismodegib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Vismodegib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.08.2019) er utarbeidet av Roche.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, harde 150 mg: Hver kapsel inneh.: Vismodegib 150 mg. Se for øvrig pakningsvedlegget.


Utleveringsbestemmelser

Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 28 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Erivedge «Roche»


Sist endret: 29.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Erivedge, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mg28 stk. (flaske)
569395
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
69461,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.
Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

parallellimportert: Parallellimporterte legemidler er originallegemidler importert fra andre europeiske land der prisene er lavere enn i Norge. Et parallellimportert legemiddel inneholder akkurat samme virkestoff og i samme mengde og er ofte identiske med originallegemidlet, men kan ha en annen form, farge, hjelpestoff og preparatnavn enn originallegemidlet.