H-resept: J05A F10_1 Entekavir

Refusjonsberettiget bruk:

Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer for Hepatitt B og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe.

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.