ATC-register

VVARIA
V08Kontrastmidler
V08DKontrastmidler for ultralyd
V08D AKontrastmidler for ultralyd
V08D A01Mikrosfærer av humant albumin
Optison GE Healthcare inj. (perflutren)
V08D A05Svovelheksafluorid
SonoVue Bracco pulv. og væske til inj.
V08D A06Perflubutanpolymer mikrosfærer
Sonazoid GE Healthcare pulv. og væske til inj.