ATC-register

SSANSEORGANER
S01Øyemidler
S01LMidler ved okulær vaskulær sykdom
S01L AAntineovaskulariserende midler
S01L A01Verteporfin
Visudyne Cheplapharm pulv. til inf.
S01L A04Ranibizumab
Lucentis Novartis inj.
S01L A05Aflibercept
Eylea Bayer AG inj.