ATC-register

SSANSEORGANER
S01Øyemidler
S01LMidler ved okulær vaskulær sykdom
S01L AAntineovaskulariserende midler
S01L A01Verteporfin
Visudyne Cheplapharm pulv. til inf.
S01L A04Ranibizumab
Lucentis Novartis inj.
S01L A05Aflibercept
Eylea Bayer AG inj.
S01L A06Brolucizumab
Beovu Novartis inj.