ATC-register

CHJERTE OG KRETSLØP
C10Lipidmodifiserende midler
C10BLipidmodifiserende midler, kombinasjoner
C10B AHMG-CoA-reduktasehemmere kombinert med andre lipidmodifiserende midler
C10B A02Simvastatin og ezetimib
Ezetimib/Simvastatin Glenmark Glenmark tabl.
Ezetimib/Simvastatin Krka KRKA tabl.
Ezetimib/Simvastatin Sandoz Sandoz tabl.
Inegy 2care4 tabl.
Inegy MSD tabl.
Inegy Orifarm tabl.
C10B A05Atorvastatin og ezetimib
Atozet MSD tabl.
C10B A06Rosuvastatin og ezetimib
Zenon sanofi-aventis tabl.