ATC-register

BBLOD OG BLODDANNENDE ORGANER
B05Blodsubstitutter og infusjonsoppløsninger
B05DPeritonealdialysevæsker
B05D AIsotoniske oppløsninger
B05D A-
Extraneal Baxter peritonealdialysevæske
B05D BHypertoniske oppløsninger
B05D B-
Balance Fresenius Medical Care peritonealdialysevæske
bicaVera Fresenius Medical Care peritonealdialysevæske
Nutrineal PD4 med aminosyrer 1,1% Baxter peritonealdialysevæske
Physioneal 35 Glucose Baxter peritonealdialysevæske
Physioneal 40 Glucose Baxter peritonealdialysevæske