ATC-register

BBLOD OG BLODDANNENDE ORGANER
B05Blodsubstitutter og infusjonsoppløsninger
B05ABlod og relaterte preparater
B05A ABlodsubstitutter og plasmaproteinfraksjoner
B05A A01Albumin
Albumin Baxalta Baxalta inf.
Albunorm Octapharma inf.
Alburex CSL Behring inf.
B05A A02Andre plasmaproteinfraksjoner
Octaplasma Octapharma inf. (humane koagulasjonsfaktorer, humane plasmaproteiner)
B05A A05Dekstran
Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid Meda inf.
RescueFlow Pharmanovia inf.
Rheomacrodex 100 mg/ml med natriumklorid Meda inf.
B05A A06Gelatinforbindelser
Gelaspan Braun inf.
B05A A07Hydroksyetylstivelse
Voluven Fresenius Kabi inf.