Substansregister

Substans: Sulfadiazin


ATC-koder: QJ01E W10


Preparater som inneholder denne substansen:

Equibactin «Le Vet» oralpasta
Norodine vet. «Scanvet» oralpasta