Virkestoffregister


Virkestoff: Sulfadiazin


ATC-koder: QJ01E W10

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Equibactin «Le Vet» oralpasta

Norodine vet. «Scanvet» oralpasta