Norodine vet.

Scanvet


Trimetoprim + sulfonamid.

QJ01E W10 (Sulfadiazin, Trimetoprim)ORALPASTA til hest: 1 g inneh.: Trimetoprim 58 mg, sulfadiazin 288,3 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer, natriumhydroksid til pH 7-8.


Egenskaper

Klassifisering: Antibakterielt middel med baktericid effekt på både grampositive og gramnegative bakterier.
Virkningsmekanisme: Sulfadiazin hemmer inkorporering av paraaminobenzosyre til folsyre. Trimetoprim hemmer enzymet dihydrofolatreduktase, som omdanner dihydrofolsyre til tetrahydrofolsyre. Kombinasjonen gir synergistisk effekt og gir baktericid virkning ved å hemme syntesen av puriner, nødvendig for DNA-syntesen. Bredspektret virkning overfor mange grampositive og gramnegative aerobe bakterier, samt en del anaerobe bakterier, chlamydia og protozoer.
Absorpsjon: Ved administrering utenom fôring oppnås maks. plasmakonsentrasjon for trimetoprim etter ca. 11/2-2 timer og for sulfadiazin etter ca. 3-5 timer, med betydelige individuelle variasjoner. Økt absorpsjon når fôropptak avsluttes 2 timer før dosering.
Fordeling: Trimetoprim fordeles raskt, sulfadiazin langsommere. Høye konsentrasjoner oppnås i lever, nyrer, tynntarm og lunger.
Halveringstid: Trimetoprim: Ca. 21/2 time. Sulfadiazin: Ca. 7 timer.
Metabolisme: Trimetoprim metaboliseres raskt, sulfadiazin langsommere.

Indikasjoner 

Infeksjoner hos hest forårsaket av mikroorganismer følsomme for trimetoprim og sulfadiazin.

Kontraindikasjoner 

Detomidinbehandlede hester. Hester med kjent sulfonamidoverfølsomhet.

Bivirkninger

Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Forsiktighet må utvises ved behandling av hester med leverlidelser og bloddyskrasier.

Interaksjoner 

Trimetoprim-/sulfonamidpreparater kan utløse fatale hjertearytmier hos detomidinbehandlede hester.

Drektighet/Laktasjon

Kan anvendes til drektige og lakterende dyr.

Dosering 

Doseringssprøyten har inndeling for hver 50 kg kroppsvekt fra 50-600 kg. Døgndosen er 0,09 g (tilsv. 5 mg trimetoprim og 25 mg sulfadiazin) oralpasta/kg kroppsvekt. Dette tilsv. innholdet i en hel doseringssprøyte til en hest på 580 kg. Oralpastaen deponeres på oversiden av tungen.

Overdosering/Forgiftning

Aksidentell moderat overdosering forventes ikke å føre til kliniske symptomer.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 10 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved romtemperatur <25°C.

 

Pakninger

Norodine vet., ORALPASTA:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hest 5 × 52 g (doseringssprøyte) 408074 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Norodine vet. ORALPASTA

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Sist endret: 09.02.2012