Equibactin

Le Vet


Trimetoprim + sulfonamid.

QJ01E W10 (Sulfadiazin, Trimetoprim)ORALPASTA 66,7 mg/g + 333,3 mg/g til hest: 1 g inneh.: Trimetoprim 66,7 mg, sulfadiazin 333,3 mg, klorkresol, hjelpestoffer, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Bredspektrede antibiotika.
Virkningsmekanisme: Virkestoffene hemmer 2 påfølgende trinn av bakterienes folsyresyntese. Dette gir en synergistisk og baktericid effekt ved å hemme purinsyntesen, som er nødvendig for DNA-syntese. Kombinasjonen har en bredspektret virkning mot mange grampositive og gramnegative bakterier, slik som stafylokokker, streptokokker og E.coli.
Absorpsjon: Etter 1 oral administrering av 5 mg trimetoprim og 25 mg sulfadiazin pr. kg kroppsvekt er følgende parametere observert for hhv. trimetoprim og sulfadiazin: Cmax 2,35 ± 0,59 mg/ml og 14,79 ± 3,47 mg/ml. Tmax 0,91 ± 0,32 time og 1,9 ± 0,76 time. T1/2 2,74 ± 0,91 time og 7,4 ± 1,8 time. Fôrinntak er vist å påvirke den farmakokinetiske profilen, da både trimetoprim og sulfadiazin absorberes raskere ved faste.

Indikasjoner 

Behandling av infeksjoner hos hest, forårsaket av bakterier som er følsomme for kombinasjonen trimetoprim og sulfadiazin, spesielt: Luftveisinfeksjoner forårsaket av Streptococcus spp. og Staphylococcus aureus. Gastrointestinale infeksjoner forårsaket av E. coli. Urogenitale infeksjoner forårsaket av betahemolytiske streptokokker. Sårinfeksjoner og åpne eller drenerte abscesser forårsaket av Streptococcus spp. og Staphylococcus aureus.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til hester som er overfølsomme for sulfonamider, eller som har alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon eller bloddyskrasier. Skal ikke brukes til behandling av abscesser som ikke er tilstrekkelig drenert. Skal ikke brukes ved resistens mot sulfonamider.

Bivirkninger

Nedsatt eller manglende matlyst. Løs avføring og diaré. Hematuri, krystalluri, tubularobstruksjon er observert. Ved slike bivirkninger skal behandlingen avbrytes umiddelbart og passende symptomatisk behandling igangsettes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Under behandlingen skal dyret ha fri tilgang til drikkevann. Bruk ikke samme sprøyte til flere enn 1 dyr. Bruk av preparatet skal basere seg på antimikrobiell følsomhetstesting, og skal være i tråd med offentlige og lokale retningslinjer for antibiotikabruk. Avvik fra bruk angitt i preparatomtalen kan øke utbredelsen av resistente bakterier og i tillegg føre til nedsatt effekt pga. potensialet for kryssresistens. Personer med kjent overfølsomhet for sulfonamider bør unngå kontakt med preparatet. Ved alvorlige reaksjoner (hevelser i ansikt, lepper eller øyne) skal lege oppsøkes umiddelbart og pakningsvedlegg/pakning vises.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av potenserte sulfonamider og detomidin kan forårsake fatale arytmier hos hest.

Drektighet/Laktasjon

Laboratoriestudier på rotter og mus har vist tegn på teratogen effekt. Sikkerhet ved bruk under drektighet er ikke klarlagt. Brukes kun iht. nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Trimetoprim 5 mg og sulfadiazin 25 mg pr. kg kroppsvekt/dag i maks. 5 dager. 1 ferdigfylt sprøyte er beregnet til 600 kg kroppsvekt, og hver sprøyte har 12 markerte inndelinger. 1 markert inndeling tilsvarer behandling av 50 kg kroppsvekt. Minste kroppsvekt som kan behandles er 50 kg. Hestens vekt bør bestemmes nøyaktig for å unngå under- eller overdosering. Beregnet dose klargjøres ved å justere ringen på stempelet iht. hestens vekt. Administrering: Gis oralt ved å føre sprøytespissen inn mellom fortenner og kinntenner og sprøyte ønsket mengde pasta på bakre del av tungen. Dyrets munn skal ikke inneholde noen form for mat. Umiddelbart etter administrering løftes hestens hode i et par sekunder for å sikre at dosen svelges.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent for bruk til lakterende dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: 14 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 8 uker.

 

Pakninger og SPC

Equibactin, ORALPASTA:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
66,7 mg/g + 333,3 mg/ghest46 g (ferdigfylt sprøyte)028767C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.09.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.01.2016