Substansregister

Substans: Rabiesvirusvaksine


ATC-koder: QI07A A02


Preparater som inneholder denne substansen:

Rabisin vet. «Merial» inj.
Versiguard Rabies vet. «Zoetis» inj.