Inaktivert virusvaksine mot rabies.

QI07A A02 (Rabiesvirusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund, katt, hest, storfe og sau: Hver dose (1 ml) inneh.: Inaktivert rabiesvirus, stamme G52 ≥2,09 log10 OD50 (batchkontroll med in vitro ELISA-test) og ≥1 IE (batchkontroll iht. Ph. Eur.-monografi 451), aluminiumhydroksid 1,7 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Immunitet er ferdigutviklet etter 2-3 uker.

Indikasjoner 

For aktiv immunisering av hund, katt, hest, storfe og sau mot rabies.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke injiseres s.c. på hest.

Bivirkninger

Overfølsomhetsreaksjon er sjeldent og passende symptomatisk behandling skal da iverksettes. Injeksjon av vaksinen kan i enkelte tilfeller forårsake en mindre og forbigående hevelse på injeksjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr bør vaksineres. Dyret bør ikke utsettes for hardt fysisk anstrengelse før det er oppnådd full immunitet.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner. Det anbefales derfor at ingen andre vaksiner gis i perioden 14 dager før og 14 dager etter vaksinasjon med preparatet.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

Grunnvaksinasjon: Hund og katt: 1 dose fra 12 ukers alder. Hest, storfe og sau: 1 dose fra 2 måneders alder. Individer etter rabiesvaksinerte mordyr: 1 injeksjon fra 4 måneders alder. Dersom hest, storfe eller sau etter rabiesvaksinerte mordyr er vaksinert før 4 måneders alder, skal grunnvaksinasjonsplanen fullføres med 1 injeksjon gitt ved 4 måneders alder eller senere. Revaksinasjon: Revaksinasjonsperioden skal være i samsvar med landets gjeldende lovgivning. Hund: 1 dose 1 år etter grunnvaksinasjon. Deretter hvert 3. år. Katt, hest, storfe og sau: 1 dose årlig. Tilberedning/Håndtering: Vaksinen ristes godt før bruk. Bruk vanlig aseptisk teknikk. Administrering: Hund og katt: Gis s.c. eller i.m. Storfe og sau: Gis s.c. Hest: Skal kun injiseres i.m.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen. Skal ikke fryses.

 

Pakninger

Rabisin vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund, katt, hest, storfe og sau 10 × 1 ml (hettegl.) 412015 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Rabisin vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.06.2021


Sist endret: 15.09.2021