INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund, katt, hest, storfe og sau: Hver dose (1 ml) inneh.: Inaktivert rabiesvirus, stamme G52 >1 IE, aluminiumhydroksid 1,7 mg, tiomersal <0,1 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert virusvaksine.
Virkningsmekanisme: Immunitet er ferdigutviklet etter 2-3 uker.

Indikasjoner 

For aktiv immunisering av hund, katt, hest, storfe og sau mot rabies.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke injiseres s.c. på hest.

Bivirkninger

Overfølsomhetsreaksjon er sjeldent og passende symptomatisk behandling skal da iverksettes. Injeksjon av vaksinen kan i enkelte tilfeller forårsake en mindre og forbigående hevelse på injeksjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr bør vaksineres. Dyret bør ikke utsettes for hardt fysisk anstrengelse før det er oppnådd full immunitet.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner. Det anbefales derfor at ingen andre vaksiner gis i perioden 14 dager før og 14 dager etter vaksinasjon med preparatet.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

Grunnvaksinasjon: Hund og katt: 1 dose fra 12 ukers alder. Hest, storfe og sau: 1 dose fra 2 måneders alder. Individer etter rabiesvaksinerte mordyr: 1 injeksjon fra 4 måneders alder. Dersom hest, storfe eller sau etter rabiesvaksinerte mordyr er vaksinert før 4 måneders alder, skal grunnvaksinasjonsplanen fullføres med 1 injeksjon gitt ved 4 måneders alder eller senere. Revaksinasjon: Hund: 1 dose 1 år etter grunnvaksinasjon. Deretter hvert 3. år. Katt, hest, storfe og sau: 1 dose årlig. Administrering: Vaksinen ristes før bruk. Hund og katt: Administreres s.c. eller i.m. Storfe og sau: Administreres s.c. Hest: Må kun injiseres i.m.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) i ytteremballasjen. Skal ikke fryses.

 

Pakninger og SPC

Rabisin vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hund, katt, hest, storfe og sau10 × 1 ml (hettegl.)412015C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.12.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.05.2019