Versiguard Rabies vet.

Zoetis


Vaksine mot rabies.

QI07A A02 (Rabiesvirusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund, katt, storfe, gris, sau, geit, hest og ilder: Hver dose (1 ml) inneh.: Inaktivert rabiesvirus, stamme SAD Vnukovo-32 ≥2 IE, aluminiumhydroksid, tiomersal, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hund, katt, storfe, gris, sau, geit, hest og ilder (≥12 uker) for å hindre infeksjon og død forårsaket av rabiesvirus. Immunitet begynner 14-21 dager etter primærvaksinasjon. Immunitetens varighet: Hund: Minst 3 år etter primærvaksinasjon. Katt, storfe, gris, sau, geit, hest og ilder: Minst 1 år etter primærvaksinasjon, og 2 år etter boostervaksinasjoner.

Kontraindikasjoner 

Symptomer på rabies eller mistanke om rabiesinfeksjon.

Bivirkninger

Svært sjeldne: Forbigående hevelse og mild smerte på injeksjonsstedet, hevelsen går vanligvis over etter 7-10 dager. Overfølsomhetsreaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner 

Hund: Kan brukes som oppløsningsmiddel for vaksiner i Versican Plus-serien. Andre målarter: Ingen data.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige dyr. Vaksinering under diegiving er ikke tilstrekkelig undersøkt, tilgjengelige data indikerer ingen økt bivirkningsfrekvens.

Dosering 

1 dose = 1 ml. Grunnvaksinering: 1 enkeltdose fra 12 ukers alder. Revaksinering: Hund: 1 enkeltdose hvert 3. år. Andre målarter: 1 enkeltdose etter 1 år, deretter hvert 2. år. Administrering: Hetteglasset ristes før bruk. Hund: Gis s.c. Andre målarter: Gis s.c. eller i.m.

Overdosering/Forgiftning

S.c. overdosering kan gi større lokal hevelse enn ved standarddose.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

 

Pakninger

Versiguard Rabies vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund, katt, storfe, gris, sau, geit, hest og ilder 10 × 1 ml (hettegl.) 499054 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Versiguard Rabies vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.05.2017


Sist endret: 04.09.2019