Substansregister

Substans: Oksytetrasyklin


ATC-koder: QJ01A A06


Preparater som inneholder denne substansen:

Terramycin prolongatum vet. «Zoetis» inj.
Terramycin vet. «Zoetis» inj., pulv.