Revertor vet.

CP-PharmaVirkestoff: AtipamezolPakningsvedlegg