Cepetor vet.

CP-PharmaVirkestoff: MedetomidinPakningsvedlegg