ATC-register

QJANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK
QJ02Antimykotika til systemisk bruk
QJ02AAntimykotika til systemisk bruk
QJ02A BImidazolderivater
QJ02A B02Ketokonazol
Canizol vet. Le Vet tabl.
QJ02A CTriazolderivater
QJ02A C02Itrakonazol
Itrafungol Elanco mikst.