Itrafungol

Virbac


Antimykotikum.

QJ02A C02 (Itrakonazol)MIKSTUR, oppløsning 10 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Itrakonazol 10 mg, sorbitol 70% ikke-krystalliserende oppløsning 245 mg, propylenglykol 104 mg, karamell 0,2 mg.


Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk bredspektret triazolantimykotikum med høy aktivitet mot dermatofytter (Trichophyton spp., Microsporum spp.), sopp (Candida spp., Malassezia spp.), forskjellige dimorfe sopper, zygomycetes og eumycetes (ekskl. Aspergillus spp.).
Virkningsmekanisme: Hemmer soppens ergosterolsyntese, påvirker enzymfunksjonen og gir defekter i cellemembranen.
Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon nås ca. 2 timer etter en enkeltdose på 5 mg/kg.
Proteinbinding: >99 %.
Halveringstid: Ca. 12 timer etter enkeltdose på 5 mg/kg, øker til 36 timer etter administrering av 5 mg/kg/dag i 1 uke.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces.

Indikasjoner 

Katt: Dermatofytose forårsaket av Microsporum canis.

Kontraindikasjoner 

Svekket lever- eller nyrefunksjon. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Oppkast, diaré, anoreksi, salivasjon, nedstemthet og apati kan forekomme, symptomene er vanligvis milde og forbigående. Økning i leverenzymer kan forekomme, vanligvis forbigående, men ved ev. ikterus skal behandlingen avbrytes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Nedsatt allmenntilstand/immunrespons eller tilleggssykdommer kan gi større følsomhet for bivirkninger. Katter med hjertesykdom overvåkes nøye og behandlingen seponeres ved kliniske tegn til forverring.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes.

Dosering 

Administreres oralt med vedlagte doseringssprøyte i en daglig dose på 5 mg/kg (0,5 ml/kg/dag) i 7 dager etterfulgt av 7 dager uten behandling. Gjentas 2 ganger. Anbefalt dose skal ikke overskrides til kattunger. Bør administreres mellom måltidene.

Overdosering/Forgiftning

3 ganger anbefalt dose gjennom 6 uker har ikke vist kliniske bivirkninger, men reversible forandringer i serumparametre (økt ALT, ALP, bilirubin og AST) er sett.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C, beholderen skal holdes tett lukket. Etter anbrudd skal innholdet brukes innen 5 uker.

 

Pakninger

Itrafungol, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
10 mg/ml katt 52 ml 186446 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Itrafungol MIKSTUR, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.04.2013


Sist endret: 19.12.2014