ATC-register

QHHORMONER TIL SYSTEMISK BRUK, EKSKL. KJØNNSHORMONER OG INSULIN
QH03Thyreoideaterapi
QH03BAntithyreoideapreparater
QH03B BSvovelholdige imidazolderivater
QH03B B01Karbimazol
Vidalta vet. MSD Animal Health depottabl.
QH03B B02Tiamazol
Apelka vet. Norbrook mikst.
Felimazole vet. Dechra tabl.
Thiafeline vet. Le Vet Beheer B.V. tabl.