Preparater på godkjenningsfritak (sortert etter preparatnavn)

Preparatene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i preparatet og bruken av det, før forskrivning til pasient.

Oversikten er basert på de preparater som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til preparater uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.

For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærpreparater vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.

For mer informasjon om godkjenningsfritak sePreparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
3,4-Diaminopyridine (Amifampridin) N07X X05 TablettNupharm Laboratories 20mg 100 stk324090
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
5-HTP douglas (Oksitriptan) N06A X01 KapselDouglas laboratories 50mg 100 stk364657
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
7-keto DHEA (Prasteron) A14A A07 KapselPure encapsulations 25mg 60 stk362011
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Acadione (Tiopronin) G04B X16 Tablettsanofi-aventis (2) 250mg 120 stk267733
Acalka specific (Kaliumsitrat) A12B A02 DepottablettLaboratorios Robert 1080mg 100 stk202131
Acalka unimedic (Kaliumsitrat) A12B A02 DepottablettFerrer Internacional 1080mg 100 stk200835
Acalka (Kaliumsitrat) A12B A02 DepottablettLaboratorios Roberts 1080mg 100 stk273327
Accolate (Zafirlukast) R03D C01 TablettAstraZeneca (2) 20mg 56 stk364701
Accolate (Zafirlukast) R03D C01 TablettAstraZeneca 20mg 60 stk230630
ACC (Acetylcystein) R05C B01 TablettHexal (2) 600mg 100 stk267970
Accuretic (Hydroklortiazid) C09B A06 TablettPfizer 12.5mg 100 stk218307
Acemap (Penfluridol) N05A G03 TablettACE Pharmaceuticals 20mg 10 stk366168
Acetazolamide (Acetazolamid) S01E C01 TablettAmdipharm 250mg 112 stk242341
Acetocaustin (Monokloreddiksyre) D11A F LinimentTemmler Pharma 297.5mg/0.5ml 0.5 ml271708
Acetylsalicylsyre (Acetylsalisylsyre) N02B A01 StikkpilleAPL Pharma 60mg 10 stk364893
Acic Ophtal (Aciklovir) S01A D03 ØyesalveDr. Winzer 30mg/g 4.5 g343732
AciVision (Aciklovir) S01A D03 ØyesalveOmniVision 30mg/g 4.5 g223075
Actidose-aquaA07B A01 MiksturUkjent (2) 25g/120ml 12 x 120 ml218982
Adagen (Pegademase, bovint) L03A X04 InjeksjonsvæskeSigma-Tau 250E/ml 4 x 1.5 ml343131
Adalat unimedic (Nifedipin) C08C A05 KapselBayer Vital 10mg 84 stk270374
Adalat (Nifedipin) C08C A05 InfusjonsvæskeBayer 0.1mg/ml 50 ml267610
Adalat (Nifedipin) C08C A05 KapselBayer 10mg 84 stk267982
Adderall XR (Amfetamin) N06B A01 DepotkapselShire 10mg 100 stk364803
Adderall XR (Amfetamin) N06B A01 DepotkapselShire 15mg 100 stk311071
Adderall XR (Amfetamin) N06B A01 DepotkapselShire 20mg 100 stk268098
Adderall XR (Amfetamin) N06B A01 DepotkapselShire 30mg 100 stk229882
Adderall XR (Amfetamin) N06B A01 DepotkapselShire 5mg 100 stk281812
Addex-Kaliumklorid (Kaliumklorid) B05X A01 Konsentrat til infusjonsvæskeFresenius Kabi 2mmol/ml 10 x 20 ml267824
Addex-Natriumklorid (Natriumklorid) B05X A03 Konsentrat til infusjonsvæskeFresenius Kabi 4mmol/ml 20 x 20 ml360726
Addex-Tham (Trometamol) B05X X02 Konsentrat til infusjonsvæskeFresenius Kabi 3.3mmol/ml 50 ml267653
Adenocor (Adenosin) C01E B10 InjeksjonsvæskeSanofi-aventis 3mg/ml 6 x 2 ml220965
Adenuric (Febuksostat) M04A A03 TablettBerlin-Chemie AG / MENARINI 80mg 84 stk337859
Adenuric (Febuksostat) M04A A03 TablettMenarini 120mg 84 stk271010
Adrenal Natural Glandular (Binyrevev, lyofilisert) H KapselAllergy Research Group 100mg 150 stk226121
Adrenalin mylan (Adrenalin) C01C A24 InjeksjonsvæskeMylan AB 1mg/ml 10 x 1 ml367536
Adrenaline life (Adrenalin) C01C A24 InjeksjonsvæskeMartindale Pharmaceuticals 1mg/ml 10 x 5 ml278308
Adrenaline martindale (Adrenalin) C01C A24 InjeksjonsvæskeMartindale Pharmaceuticals 1mg/ml 10 x 5 ml244601
Adrenaline (Adrenalin) C01C A24 InjeksjonsvæskeMartindale Pharmaceuticals 0.1mg/ml 10 ml319058
Aethoxysklerol campus (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 1% w/v 30 ml206913
Aethoxysklerol campus (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 1% w/v 5 x 2 ml345248
Aethoxysklerol campus (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 2% w/v 5 x 2 ml327687
Aethoxysklerol campus (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 3% w/v 5 x 2 ml292829
Aethoxysklerol euromedica (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 1% w/v 5 x 2 ml358439
Aethoxysklerol euromedica (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 2% w/v 5 x 2 ml353022
Aethoxysklerol euromedica (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 3% w/v 5 x 2 ml201102
Aethoxysklerol (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 0.5% 5 x 2 ml246017
Aethoxysklerol (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 1% 30 ml344804
Aethoxysklerol (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 1% 5 x 2 ml278499
Aethoxysklerol (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 2% 5 x 2 ml274555
Aethoxysklerol (Polidokanol) C05B B02 InjeksjonsvæskeKreussler 3% 5 x 2 ml270371
Airol (Tretinoin) D10A D01 KremUkjent (2) 0.05% 20 g279778
Akineton (Biperiden) N04A A02 InjeksjonsvæskeDesma Healthcare 5mg/ml 5 x 1 ml301974
AL 110 (Magnesium) V06 PulverNestlé Health Science 50mg/100g 12 x 400 g251216
Albothyl campus (Polikresulen) G01A X03 VaginalvæskeNycomed 36% w/v 100 ml229429
Albothyl specific (Polikresulen) G01A X03 VaginalvæskeTakeda 36% 100 ml321049
Albothyl unimedic (Polikresulen) G01A X03 VaginalvæskeTakeda GmbH 36% 100 ml366355
Albothyl (Polikresulen) G01A X03 VaginalvæskeUkjent (2) 36% 100 ml261552
Aldactone campus (Kanrenoinsyre) C03D A02 InjeksjonsvæskeRiemser Pharma GmbH 200mg/10ml 10 x 10 ml246045
Aldactone life (Kanrenoinsyre) C03D A02 InjeksjonsvæskeRiemser Pharma GmbH 200mg/10ml 10 x 10 ml223907
Aldactone (Kanrenoinsyre) C03D A02 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 200mg/10ml 10 x 10 ml360627
Aldomet (Metyldopa) C02A B01 TablettMSD 250mg 100 stk267926
Aldomet (Metyldopa) C02A B01 TablettMSD 250mg 60 stk267948
Alfentanil (Alfentanil) N01A H02 InjeksjonsvæskeHameln 500mikrog/ml 10 x 2 ml265782
Alfentanil (Alfentanil) N01A H02 InjeksjonsvæskeHameln 500mikrog/ml 5 x 10 ml344156
Alfuzosin (Alfuzosin) G04C A01 DepottablettStada 5mg 100 stk283524
Alicaforsen (Alikaforsen) A07E RektalvæskeAtlantic Pharmaceuticals 240mg/60ml 42 x 60 ml332547
Alkeran orifarm (Melfalan) L01A A03 Pulver og væske til injeksjonsvæskeOrifarm 50mg 1 S268014
Alkeran (Melfalan) L01A A03 Pulver og væske til injeksjonsvæskeUkjent (2) 50mg 1 S272518
Alpha lipoic acid (Tioktinsyre) A16A X01 KapselPure encapsulations 100mg 60 stk267859
Alpha lipoic acid (Tioktinsyre) A16A X01 KapselPure encapsulations 200mg 60 stk364720
Alpha lipoic acid (Tioktinsyre) A16A X01 KapselVital Nutritients 300mg 60 stk229829
Alpha lipoic acid (Tioktinsyre) A16A X01 TablettFreeda 200mg 100 stk267903
Alpha lipoic acid (Tioktinsyre) A16A X01 TablettUkjent (2) 100mg 60 stk265462
Alpha Lipoic Sustain (Tioktinsyre) A16A X01 DepottablettJarrow 300mg 60 stk330768
AlphosylD05A A SjampoStafford-Miller Ltd 250 ml267615
Alsol vandig (Aluminiumforbindelser) D08A B OppløsningUkjent (2) 1% 250 ml227249
Alutard SQ Bigift (Allergen av bigift) V01A A07 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 100000SQ-E/ml 5 ml367342
Alutard SQ BigiftV01A A07 InjeksjonsvæskeALK-Abelló sq 4 x 5 ml282889
Alutard SQ Burot (Allergenekstrakt, burot) V01A A10 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 100000SQ-E/ml 5 ml276063
Alutard SQ Dermatophagoid pteronyssinus (Allergen av husstøvmidd, dermatophagoides pteronyssinus) V01A A03 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 100000SQ-E/ml 5 ml275636
Alutard SQ Dermatophagoid pteronyssinusV01A A03 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 4 x 5 ml275602
Alutard SQ Hestehår (Allergen av hestehår) V01A A11 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 100000SQ-E/ml 5 ml282855
Alutard SQ HestehårV01A A11 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 4 x 5 ml233619
Alutard SQ Hundehår (Allergen av hundehår) V01A A11 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 100000SQ-E/ml 5 ml276428
Alutard SQ HundehårV01A A11 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 4 x 5 ml276410
Alutard SQ Kattehår (Allergen av kattehår) V01A A11 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 100000SQ-E/ml 5 ml276824
Alutard SQ KattehårV01A A11 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 4 x 5 ml276808
Alutard SQ Vepsegift (Allergen av vepsegift) V01A A07 InjeksjonsvæskeALK-Abelló 100000SQ-E/ml 5 ml367359
Alutard SQ VepsegiftV01A A07 InjeksjonsvæskeALK-Abelló sq 4 x 5 ml273995
Alyostal selje (Allergenekstrakt av selje) V04C L Oppløsning til prikktestStallergenes 100IC/ml 3 ml253958
Amantadine (Amantadin) N04B B01 MiksturMorton Grove Pharmaceuticals 10mg/ml 473 ml263233
Amantadin (Amantadin) N04B B01 TablettNeuraxpharm Arzneimittel 100mg 100 stk288580
Ametop (Tetrakain) N01B A03 GelSmith & Nephew Pharmaceuticals Ltd. 4% 1.5 g319069
Amfetamin recip (Amfetamin, rasemisk) N06B A01 TablettRecip 5mg 100 stk226343
Amikacin campus (Amikacin) J01G B06 InjeksjonsvæskeHospira 250mg/ml 5 x 2 ml343589
Amikan macure (Amikacin) J01G B06 InjeksjonsvæskeAnfarm 500mg/2ml 2 ml240866
Amiloride (Amilorid) C03D B01 TablettUkjent (2) 5mg 100 stk229791
Aminophylline amdipharm (Teofyllinetylendiamin) R03D A05 InjeksjonsvæskeMercury 25mg/ml 10 x 10 ml277691
Aminophylline life (Teofyllinetylendiamin) R03D A05 InjeksjonsvæskeHameln 25mg/ml 10 x 10 ml329251
Aminophylline (Teofyllinetylendiamin) R03D A05 InjeksjonsvæskeAntigen International 25mg/ml 10 x 10 ml270745
Aminophyllin (Teofyllinetylendiamin) R03D A05 InjeksjonsvæskeAmino 24mg/ml 10 x 10 ml221312
Amiodarone Minijet (Amiodaron) C01B D01 InjeksjonsvæskeInternational Medication Systems 30mg/ml 10 ml267883
Amiodarone (Amiodaron) C01B D01 Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæskeAurum Pharmaceuticals 30mg/ml 10 ml216595
Ammonium phosphateA12 KapselEmpirical Labs 90 stk268043
Amoxicillin comp (Klavulansyre) J01C R02 Pulver til miksturRatiopharm 12.5mg/ml 100 ml323657
Amoxiclav (Klavulansyre) J01C R02 TablettCT Arzneimittel 125mg 20 stk244311
Amoxiclav (Klavulansyre) J01C R02 TablettCT Arzneimittel 125mg 20 stk298193
Ampho-Moronal (Amfotericin B) A01A B04 SugetablettDermapharm 10mg 50 stk298183
Amsalyo campus (Amsakrin) L01X X01 Pulver til infusjonsvæskeProStrakan 75mg 5 x 75 mg232694
Amsalyo eurocept (Amsakrin) L01X X01 Pulver til infusjonsvæskeProStrakan 75mg 5 x 75 mg200440
Amsidine campus (Amsakrin) L01X X01 Konsentrat og væske til konsentrat til infusjonsvæskeNordMedica A/S 75mg/1.5ml 6 S200602
Amyl Nitrite Inhalant USPV03A B22 InhalasjonsvæskeUkjent (2) 12 x 0.3 ml235051
Anabolic Flow (Aminosyrer) A11A A03 KapselEmpirical Labs 275mg 90 stk364895
Andolex (Benzydamin) A01A D02 MunnskyllevæskeMeda 1.5mg/ml 300 ml267582
Andriol Testocaps (Testosteron) G03B A03 KapselOrifarm 40mg 90 stk254838
Andriol (Testosteron) G03B A03 KapselMSD 40mg 60 stk301158
Androskat (Fentolamin) G04B E30 InjeksjonsvæskeNycomed 0.5mg/ml 5 x 2 ml267994
Anervan Novum (Koffein) N02C A72 StikkpilleRecip 100mg 10 stk302407
Anervan Novum (Koffein) N02C A72 StikkpilleRecip 100mg 50 stk335152
Anervan Novum (Koffein) N02C A72 TablettRecip 50mg 100 stk205486
Anervan Novum (Koffein) N02C A72 TablettRecip 50mg 30 stk214927
Angusta azanta (Misoprostol) G02A D06 TablettAzanta 25mikrog 8 stk343637
Angusta devats (Misoprostol) G02A D06 TablettDeVats 25mikrog 8 stk333717
Anoheal (Diltiazem) C05A X KremSLA Pharma 2% 30 g267683
Ansatipin euromedica (Rifabutin) J04A B04 KapselPfizer 150mg 30 stk287551
Ansatipin (Rifabutin) J04A B04 KapselUkjent (2) 150mg 30 stk273003
Antepsin (Sukralfat) A02B X02 MiksturLaboratori Baldacci 20% 200 ml277599
Anticholium campus (Fysostigmin) V03A B19 InjeksjonsvæskeDr. F. Koehler Chemie 0.4mg/ml 5 x 5 ml202331
Anticholium life (Fysostigmin) V03A B19 InjeksjonsvæskeDr. F. Koehler Chemie 0.4mg/ml 5 x 5 ml364889
Anticholium specific (Fysostigmin) V03A B19 InjeksjonsvæskeDr. F. Koehler Chemie 0.4mg/ml 5 x 5 ml214279
Anticholium unimedic (Fysostigmin) V03A B19 InjeksjonsvæskeDr. F. Koehler Chemie 0.4mg/ml 5 x 5 ml246052
Anticholium (Fysostigmin) V03A B19 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 0.4mg/ml 5 x 5 ml246975
Apovit B-combin sterkA11E A TablettNycomed 100 stk364734
Aprotinin life (Aprotinin) B02A B01 Injeksjons-/infusjonsvæskeNordic Pharma 10000KIU/ml 50 ml356956
Apydan (Okskarbazepin) N03A F02 TablettUkjent (2) 300mg 100 stk267823
Apydan (Okskarbazepin) N03A F02 TablettUkjent (2) 300mg 50 stk244848
Apydan (Okskarbazepin) N03A F02 TablettUkjent (2) 600mg 100 stk267831
Apydan (Okskarbazepin) N03A F02 TablettUkjent (2) 600mg 50 stk244871
Aquadeks SoftgelsA11A A03 KapselYasoo Health 60 stk268132
AquadeksA11A A03 DråperYasoo Health 60 ml268042
AquadeksA11A A03 TyggetablettYasoo Health 60 stk364838
Aquagen (Allergen av bigift) V01A A07 Pulver og væske til injeksjonsvæskeALK Sverige 100000SQ-E/ml 4.5 ml250308
Aquagen (Allergen av vepsegift) V01A A07 Pulver og væske til injeksjonsvæskeALK Sverige 100000SQ-E/ml 4.5 ml250316
Arixtra (Fondaparinuks) B01A X05 InjeksjonsvæskeAspen 5mg/0.4ml 7 x 0.4 ml301987
Arlevert (Dimenhydrinat) N07C A52 TablettHennig Arzneimittel 40mg 20 stk318630
Armour Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettForest 120mg 100 stk267687
Armour Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettForest 15mg 100 stk309148
Armour Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettForest 180mg 100 stk254339
Armour Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettForest 30mg 100 stk298078
Armour Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettForest 60mg 100 stk213803
Artane (Triheksyfenidyl) N04A A01 TablettTeofarma 2mg 100 stk246561
Artane (Triheksyfenidyl) N04A A01 TablettTeofarma 5mg 100 stk229709
Arterenol (Noradrenalin) C01C A03 Injeksjonsvæskesanofi-aventis (2) 1mg/ml 25 ml364667
Artesun ahn (Artesunat) P01B E03 Pulver og væske til injeksjonsvæskeGuilin Pharmaceutical 60mg 1 x 60 mg259753
Artesun campus (Artesunat) P01B E03 Pulver og væske til injeksjonsvæskeGuilin Pharmaceutical 60mg 1 S220864
Artesun (Artesunat) P01B E03 Pulver og væske til injeksjonsvæskeGuilin Pharmaceutical Factory 60mg 1 S360803
Artirem vingmed (Gadotersyre) V08C A02 InjeksjonsvæskeGuerbet 0.0025mmol/ml 20 ml300362
ArzolD08A L01 HudstiftArzol chemical 100 stk330753
Asparaginase (Asparaginase) L01X X02 Pulver til injeksjonsvæskeMedac GmbH (2) 10000IE 5 stk229665
Aspirin unimedic (Acetylsalisylsyre) N02B A01 Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeBayer Vital 500mg 5 x 500 mg224560
Aspirin (Acetylsalisylsyre) B01A C06 Dispergerbar tablettBoots 75mg 28 stk267814
Aspirin (Acetylsalisylsyre) N02B A01 Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeBayer 500mg 5 S267746
Aspirin (Acetylsalisylsyre) N02B A01 StikkpilleRicesteele 150mg 10 stk322403
Aspirin (Acetylsalisylsyre) N02B A01 StikkpilleRicesteele 300mg 10 stk283601
Aspirin (Acetylsalisylsyre) N02B A01 TyggetablettBayer 81mg 36 stk364675
Aspirin (Acetylsalisylsyre) N02B A01 TyggetablettMajor Pharmaceuticals 81mg 36 stk268093
Atamir (Penicillamin) M01C C01 KapselUkjent (2) 250mg 200 stk360672
Atgam campus (Antilymphocyte immunoglobulin (horse)) L04A A03 Konsentrat til infusjonsvæskePfizer 50mg/ml 5 x 5 ml339038
Atgam unimedic (Antilymphocyte immunoglobulin (horse)) L04A A03 Konsentrat til infusjonsvæskePfizer Luxembourg 50mg/ml 5 x 5 ml234754
Atgam (Antilymphocyte immunoglobulin (horse)) L04A A03 Konsentrat til infusjonsvæskeUkjent (2) 50mg/ml 5 x 5 ml233882
Ativan (Lorazepam) N05B A06 InjeksjonsvæskePfizer (3) 4mg/ml 10 x 1 ml274415
Atracurium Besilate (Atrakurium) M03A C04 Injeksjons-/infusjonsvæskeHameln 10mg/ml 5 x 5 ml268016
Atropinum sulfuricum eifelfango (Atropin) A03B A01 InjeksjonsvæskeEifelfango 1mg/ml 10 x 1 ml298241
Atrovent Nasal (Ipratropiumbromid) R01A X03 NesesprayBoehringer Ingelheim 21mikrog/dose 180 doser265117
Atrovent (Ipratropiumbromid) R01A X03 NesesprayBoehringer Ingelheim 21mikrog/dose 360 doser267644
Augmentin (Klavulansyre) J01C R02 Pulver til infusjonsvæskeBeecham 200mg 10 x 1 stk367646
Augmentin (Klavulansyre) J01C R02 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeBeecham 100mg 10 x 1 stk292275
AuralifeA11 KapselEmpirical Labs 120 stk268002
Aureomycin (Klortetrasyklin) D06A A02 SalveUCB 3% 15 g229683
Aureomycin (Klortetrasyklin) S01A A02 ØyesalveRiemser Artzneimittel 1% 5 g267822
Avelox (Moksifloksacin) J01M A14 TablettBayer 400mg 5 stk364863
Avelox (Moksifloksacin) J01M A14 TablettBayer 400mg 7 stk267797
AvibonD10A D02 SalveAventis Pharma (2) 30 g267645
Azithromycin eberth (Azitromycin) J01F A10 Pulver til infusjonsvæskeEberth 500mg 500 mg344882
Azithromycin life (Azitromycin) J01F A10 Pulver til infusjonsvæskeEberth 500mg 500 mg251487
Azithromycin life (Azitromycin) J01F A10 Pulver til konsentrat til infusjonsvæskeApotex 500mg 10 x 500 mg215225
Azitromax (Azitromycin) J01F A10 Pulver til konsentrat til infusjonsvæskePfizer (3) 500mg 500 mg267983
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
B6-Vicotrat (Pyridoksin) A11H A02 TablettHeyl 300mg 100 stk298122
Baclofen Intrathecal (Baklofen) M03B X01 InfusjonsvæskeSintetica 0.5mg/ml 5 x 20 ml268124
Baclofen Intrathecal (Baklofen) M03B X01 InfusjonsvæskeSintetica 2mg/ml 10 x 5 ml364677
Baclofen Intrathecal (Baklofen) M03B X01 InfusjonsvæskeSintetica 2mg/ml 20 ml267133
BactrimJ01E E01 Konsentrat til infusjonsvæskeRoche (2) 10 x 5 ml364639
Bactroban Nasal Euromedica (Mupirocin) R01A X06 SalveGlaxoSmithKline 2% 3 g268046
Bactroban Nasal (Mupirocin) R01A X06 NesesalveGlaxoSmithKline 2% 3 g222083
Bactroban (Mupirocin) D06A X09 KremGlaxoSmithKline 2% 15 g229697
BecozymeA11E A InjeksjonsvæskeBayer 12 x 2 ml267847
Beet flowA16 KapselEmpirical Labs 90 stk364820
Behepan (Cyanokobalamin) B03B A01 TablettUkjent (2) 1mg 100 stk270652
BellymedA06A D15 PulverPharno-Wedropharm GmbH 280 g229900
Benadon (Pyridoksin) A11H A02 TablettUkjent (2) 300mg 100 stk361451
Benerva euromedica (Tiamin) A11D A01 TablettBayer 300mg 100 stk269254
Benerva (Tiamin) A11D A01 TablettUkjent (2) 300mg 100 stk275586
Benzetacil (Benzatinbenzylpenicillin) J01C E08 Pulver og væske til injeksjonsvæskeLaboratorio Reig Jòfre 1200000E 1 S268112
Beofenac (Aceklofenak) M01A B16 TablettAlmirall 100mg 100 stk356934
Bepanthen Euromedica (Dekspantenol) D03A X03 KremBayer 5% 30 g364841
Bepanthen (Dekspantenol) D03A X03 KremBayer 5% 30 g276543
Bepanthen (Dekspantenol) D03A X03 OppløsningUkjent (2) 5% 100 ml366674
Bepanthen (Dekspantenol) D03A X03 SalveUkjent (2) 0.05g 2 x 5 g268065
Beriglobin (Immunglobulin, normalt (humant)) J06B A01 InjeksjonsvæskeCSL Behring 160mg/ml 2 ml208421
Berotec N (Fenoterol) R03A C04 InhalasjonsaerosolUkjent (2) 100mikrog/dose 200 doser265942
Berotec (Fenoterol) R03A C04 InhalasjonsaerosolBoehringer Ingelheim 100mikrog/dose 200 doser267096
Betadine sterile ophtalmic sol campus (Povidon, jodert) S01A X18 OppløsningAlcon 5% w/v 30 ml285086
Betadine sterile ophtalmic sol (Povidon, jodert) S01A X18 OppløsningUkjent (2) 5% 30 ml267088
Betadine (Povidon, jodert) D08A G02 LinimentMundipharma 11mg/ml 30 ml208879
Betaine Plus (Betain) A09A C01 KapselDouglas Laboratories 650mg 100 stk340288
Betaine (Betain) A09A B02 KapselDouglas laboratories 648mg 250 stk268094
Betapred sobi (Betametason) H02A B01 TablettSigma-Tau 0.5mg 100 stk299624
Betapred (Betametason) H02A B01 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 4mg/ml 5 x 1 ml267780
Betapred (Betametason) H02A B01 TablettUkjent (2) 0.5mg 100 stk369918
Betaserc (Betahistin) N07C A01 TablettAbbott 16mg 84 stk364564
Betaserc (Betahistin) N07C A01 TablettAbbott 8mg 100 stk238295
Betolvex (Cyanokobalamin) B03B A01 TablettActavis 1mg 100 stk277012
Bezalip mono (Bezafibrat) C10A B02 TablettUkjent (2) 400mg 30 stk264978
Bezalip (Bezafibrat) C10A B02 TablettUkjent (2) 200mg 100 stk274068
bicaVera 1,5% glukose 1,25mmol Ca/lB05D B PeritonealdialysevæskeFresenius Medical Care 4 x 2000 ml267671
bicaVera 1,5% glukose 1,25mmol Ca/lB05D B PeritonealdialysevæskeFresenius Medical Care 4 x 3000 ml267855
bicaVera 2,3% glukose 1,25mmol Ca/lB05D B PeritonealdialysevæskeFresenius Medical Care 4 x 2000 ml229753
bicaVera 2,3% glukose 1,25mmol Ca/lB05D B PeritonealdialysevæskeFresenius Medical Care 4 x 3000 ml364719
Bicillin L-A (Benzatinbenzylpenicillin) J01C E08 InjeksjonsvæskePfizer 1200000E/2ml 10 x 2 ml279866
BiCNU campus (Karmustin) L01A D01 Pulver og væske til infusjonsvæskeEmcure 100mg 1 S327873
Bicnu specific (Karmustin) L01A D01 Pulver og væske til injeksjonsvæskeBristol-Myers Squibb (4) 100mg 1 S229957
BififlorA07F A51 TablettVitaFytea 30 stk268117
Biklin (Amikacin) J01G B06 InjeksjonsvæskeBristol-Myers Squibb (4) 250mg/ml 5 x 2 ml267789
Biltricide campus (Prazikvantel) P02B A01 TablettBayer 600mg 6 stk348414
Biltricide euromedica (Prazikvantel) P02B A01 TablettBayer 600mg 6 stk232630
Biltricide (Prazikvantel) P02B A01 TablettUkjent (2) 600mg 6 stk364331
Biocarn euromedica (Levokarnitin) A16A A01 SirupMedice Arzneimittel Pütter 1g/3.3ml 50 ml333434
BiocarnA16A A01 SirupUkjent (2) 50 ml277244
Bioclavid (Klavulansyre) J01C R02 TablettSandoz (2) 125mg 30 stk268119
Bleu Patente V 2care4 (Patentblå V) V04C X InjeksjonsvæskeGuerbet 25mg/ml 5 x 2 ml203077
Bleu Patente V vingmed (Patentblå V) V04C X InjeksjonsvæskeGuerbet 25mg/ml 5 x 2 ml230983
Blocadren (Timolol) C07A A06 TablettLaboratorio Farmaceutico S.I.T. Srl 10mg 40 stk314349
Bondronat (Ibandronsyre) M05B A06 Konsentrat til infusjonsvæskeRoche Norge 1mg/ml 5 x 1 ml248450
Bondronat (Ibandronsyre) M05B A06 Konsentrat til infusjonsvæskeRoche Norge 1mg/ml 5 x 2 ml248443
B-Plex 100 (Niacinamid) A11E A InjeksjonsvæskeMerit Pharmaceutical 100mg 30 ml364898
Braunovidon campus (Povidon, jodert) D08A G02 SalveB. Braun Melsungen 10% 100 g201737
BraunovidonD08A G02 SalveB. Braun Melsungen AG 100 g267909
Brevactid (Koriongonadotropin) G03G A01 Pulver og væske til injeksjonsvæskeFerring GmbH (2) 5000IE 3 S267976
BroleneS01A X15 Øyedråpersanofi-aventis Norge (2) 0,1% 10 ml364870
Brufen (Ibuprofen) M01A E01 TablettAbbott 600mg 100 stk215729
Bss plusB05C B10 SkyllevæskeUkjent (2) 6 x 500 ml215103
BssB05C B10 SkyllevæskeUkjent (2) 500 ml278705
Burana (Ibuprofen) M01A E01 StikkpilleOrion 125mg 10 stk266774
Buronil (Melperon) N05A D03 TablettUkjent (2) 25mg 100 stk265975
Buscopan specific (Butylskopolaminbromid) A03B B01 TablettBoehringer Ingelheim 10mg 100 stk337279
Buscopan (Butylskopolaminbromid) A03B B01 TablettBoehringer Ingelheim 10mg 100 stk229796
Buscopan (Butylskopolaminbromid) A03B B01 TablettBoehringer Ingelheim 10mg 50 stk298110
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Cacit (Kalsiumkarbonat) A12A A04 BrusetablettWarner Chilcott 500mg 4 x 19 stk209054
CafergotN02C A52 TablettAmdipharm 1mg 10 stk273780
Caffeine Citrate martindale (Koffein) N06B C01 MiksturMartindale Pharmaceuticals 10mg/ml 5 ml356312
Calcium CitrateA12A X TablettNow 100 stk267842
Calcium gluconate algol (Kalsiumglukonat) A12A A03 InjeksjonsvæskeHameln 10% w/v 10 x 10 ml201297
Calcium gluconate campus (Kalsiumglukonat) A12A A03 InjeksjonsvæskeHameln 10% 10 x 10 ml298403
Calcium Gluconate life (Kalsiumglukonat) V03A B GelWater-Jel 2.5% 12 x 25 g242227
Calcium gluconate (Kalsiumglukonat) A12A A03 InjeksjonsvæskeHameln 10% 10 x 10 ml364825
Calciumchlorid (Kalsiumkloriddihydrat) B05X A07 Konsentrat til infusjonsvæskeSerumwerk Bernburg 1Normal 20 x 100 ml347224
Calciumfolinat-GRY (Folinsyre) V03A F03 TablettTeva GmbH 15mg 10 stk245675
Calciumfolinat (Folinsyre) V03A F03 InjeksjonsvæskeBhardwaj Pharma 10mg/ml 10 ml233822
Calciumgluconat 2care4 (Kalsiumglukonat) A12A A03 InjeksjonsvæskeB. Braun Melsungen 10% w/v 20 x 10 ml323887
Calciumgluconat braun (Kalsiumglukonat) A12A A03 InjeksjonsvæskeB. Braun Melsungen 10% w/v 20 x 10 ml252393
Calcium-Sandoz (Kalsiumglubionat) A12A A02 InjeksjonsvæskeNovartis (2) 9mg/ml 5 x 10 ml243337
Calcium-Sandoz (Kalsiumglubionat) A12A A02 InjeksjonsvæskeSandoz (2) 10% 5 x 10 ml267841
Calcort (Deflazacort) H02A B13 TablettGalen Pharma GmbH 6mg 100 stk250431
CandiZYMEA09A A02 KapselReNew Life 45 stk242568
Canesten (Klotrimazol) D01A C01 LinimentBayer 1% 20 ml268100
Canthacur PS (Salisylsyre) D11A F Liniment, oppløsningPharmascience 30% 7.5 ml200914
Canthacur (Kantaridin) D11A F Liniment, oppløsningPharmascience 0.7% 7.5 ml235315
Capastat (Kapreomycin) J04A B30 Pulver til injeksjonsvæskeEli Lilly 1g 1 g266751
Capreomycin campus (Kapreomycin) J04A B30 Pulver til injeksjonsvæskeKing Pharmaceuticals 1g 1 g332535
Capreomycin (Kapreomycin) J04A B30 Pulver til injeksjonsvæskeKing Pharmaceuticals 1g 1 g268125
Capreomycin (Kapreomycin) J04A B30 Pulver til injeksjonsvæskeKing Pharmaceuticals 1g 1 g210779
CaprystatinA TablettEcological formulas 90 stk229881
Carbaglu (Kargluminsyre) A16A A05 Dispergerbar tablettOrphan Europe 200mg 5 stk360810
Carbimazol (Karbimazol) H03B B01 Tablettsanofi-aventis (2) 5mg 100 stk201739
Carbimazol (Karbimazol) H03B B01 Tablettsanofi-aventis (2) 5mg 50 stk265230
Carbocain adrenalin (Adrenalin) N01B B53 InjeksjonsvæskeAstraZeneca (2) 5mikrog/ml 5 x 20 ml229824
Carbocain adrenalin (Adrenalin) N01B B53 InjeksjonsvæskeAstraZeneca (2) 5mikrog/ml 5 x 20 ml273268
Carbocain (Mepivakain) N01B B03 InjeksjonsvæskeAstraZeneca (2) 10mg/ml 5 x 20 ml344846
Carbocain (Mepivakain) N01B B03 InjeksjonsvæskeAstraZeneca (2) 20mg/ml 5 x 20 ml267593
Cardioplegia Infusion lifeB05X A16 Konsentrat til infusjonsvæskeMartindale Pharmaceuticals 10 x 20 ml360796
Carisoprodol (Karisoprodol) M03B A02 TablettUkjent (2) 350mg 100 stk267868
Carmubris campus (Karmustin) L01A D01 Pulver og væske til infusjonsvæskeEmcure Pharma 100mg 1 x 100 mg294310
Carmubris (Karmustin) L01A D01 Pulver og væske til infusjonsvæskeBristol-Myers Squibb 100mg 1 x 100 mg309268
Carnitene specific (Levokarnitin) A16A A01 InjeksjonsvæskeSigma-Tau 1g/5ml 5 x 5 ml214906
Carnitene (Levokarnitin) A16A A01 InjeksjonsvæskeSigma-Tau 200mg/ml 5 x 5 ml267792
Carnitor (Levokarnitin) A16A A01 MiksturSigma-Tau 100mg/ml 118 ml340105
Carotaben (Betakaroten) A11C A02 KapselUkjent (2) 25mg 100 stk364572
Catabolic flowA11 KapselEmpirical Labs 90 stk364822
Catapresan boehringer (Klonidin) C02A C01 InjeksjonsvæskeBoehringer Ingelheim 150mikrog/ml 5 x 1 ml233434
Catapresan euromedica (Klonidin) C02A C01 TablettBoehringer Ingelheim 150mikrog 100 stk222428
Catapresan specific (Klonidin) C02A C01 TablettBoehringer Ingelheim 150mikrog 100 stk219729
Catapresan unimedic (Klonidin) C02A C01 TablettBoehringer Ingelheim Pharma 150mikrog 100 stk257074
Catapresan unimedic (Klonidin) C02A C01 TablettBoehringer Ingelheim Pharma 75mikrog 100 stk275668
Catapresan (Klonidin) C02A C01 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 0.15mg/ml 5 x 1 ml274738
Catapresan (Klonidin) C02A C01 TablettBoehringer Ingelheim 0.15mg 100 stk229729
Catapresan (Klonidin) C02A C01 TablettBoehringer Ingelheim 75mikrog 100 stk311684
Catapres (Klonidin) C02A C01 InjeksjonsvæskeBoehringer Ingelheim 150mikrog/ml 5 x 1 ml364871
Catapres-TTS-2C02A C01 DepotplasterBoehringer Ingelheim 4 stk229947
CeeNU (Lomustin) L01A D02 KapselBristol-Myers Squibb (4) 40mg 20 stk268087
Cefixim-CT (Cefiksim) J01D D08 Granulat til miksturAbZ-Pharma 100mg/5ml 2 x 50 ml313900
Ceftazidime sterimax (Ceftazidim) J01D D02 Pulver til injeksjonsvæskeSteriMax 6g 6 g275565
Ceftazidime (Ceftazidim) J01D D02 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeSagent 6g 6 x 6 g224398
Cefuroxim (Cefuroksim) J01D C02 TablettRatiopharm 500mg 24 stk268012
Cerenday (Biotin) A11H A05 KapselMedday 100mg 90 stk212076
Cesol (Prazikvantel) P02B A01 TablettMerck (2) 150mg 6 stk266746
Cf indicator sweat testV04C X Medisinert plasterUkjent (2) 6 stk243626
Chantix (Vareniklin) N07B A03 TablettPfizer (3) 1mg 56 stk364668
Chloramphenicol (Kloramfenikol) J01B A01 Pulver til injeksjonsvæskeAPP 1g 10 x 1 g268147
ChlorhexidinD08A C02 PudderRiemser Artzneimittel 50 g360802
Chlormadinon (Klormadinon) G03D B06 TablettJenapharm 2mg 60 stk229760
Chloromycetin (Kloramfenikol) J01B A01 Pulver til injeksjonsvæskeErfa 1g 10 x 1 g255987
Chloroprocaine Hydrochloride (Klorprokain) N01B A04 InjeksjonsvæskeBedford Laboratories 3% 20 ml337238
Chlorpromazine euromedica (Klorpromazin) N05A A01 TablettSandoz (2) 10mg 100 stk229909
Chlorpromazine euromedica (Klorpromazin) N05A A01 TablettSandoz (2) 50mg 100 stk298185
Chlorpromazine euromedica (Klorpromazin) N05A A01 TablettUpsher-Smith Laboratories 100mg 100 stk308792
Chlorpromazine (Klorpromazin) N05A A01 TablettDr. Reddy's Laboratories 100mg 28 stk360780
Chlorpromazine (Klorpromazin) N05A A01 TablettDr. Reddy's Laboratories 25mg 28 stk364833
Chlorpromazine (Klorpromazin) N05A A01 TablettDr. Reddy's Laboratories 50mg 28 stk229904
Chlorpromazine (Klorpromazin) N05A A01 TablettSandoz (2) 100mg 100 stk360723
Chlorpromazine (Klorpromazin) N05A A01 TablettSandoz (2) 10mg 100 stk267813
Chlorpromazine (Klorpromazin) N05A A01 TablettSandoz (2) 25mg 100 stk364699
Chlorpromazine (Klorpromazin) N05A A01 TablettSandoz (2) 50mg 100 stk229819
Chlorprothixen (Klorprotiksen) N05A F03 TablettNeuraxpharm 100mg 100 stk364713
Cidofovir (Cidofovir) J05A B12 Konsentrat til infusjonsvæskeHeritage 75mg/ml 5 ml323542
Cimetidin (Cimetidin) A02B A01 TablettAliud Pharma 400mg 100 stk267860
Cimetidin (Cimetidin) A02B A01 TablettAliud Pharma 800mg 50 stk364721
Cimetidine accord (Cimetidin) A02B A01 TablettAccord Healthcare 400mg 30 stk262250
Ciproxin (Ciprofloksacin) J01M A02 Granulat til miksturBayer 50mg/ml 100 ml267112
Cisordinol Depot (Zuklopentiksol) N05A F05 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 500mg/ml 5 x 1 ml282459
Clarithromycin (Klaritromycin) J01F A09 TablettRatiopharm 250mg 20 stk215091
Clarithromycin (Klaritromycin) J01F A09 TablettRatiopharm 500mg 20 stk266550
Clarithromycin (Klaritromycin) J01F A09 TablettWockhardt 250mg 14 stk233819
Clarithromycin (Klaritromycin) J01F A09 TablettWockhardt 500mg 14 stk350099
Clarityn (Loratadin) R06A X13 TablettSchering-Plough (4) 10mg 100 stk298134
Cleocin IV Solution i 5% dextrose (Klindamycin) J01F F01 InfusjonsvæskePfizer 300mg/50ml 24 x 50 ml237755
Cleocin IV Solution i 5% dextrose (Klindamycin) J01F F01 InfusjonsvæskePfizer 600mg/50ml 24 x 50 ml316053
Climara (Østradiol) G03C A03 DepotplasterBayer 50mikrog/24timer 12 stk323615
Clomid (Klomifen) G03G B02 TablettSanofi 50mg 10 stk347082
Clomid (Klomifen) G03G B02 TablettSanofi-aventis 50mg 5 stk216262
Clomifen ferring (Klomifen) G03G B02 TablettFerring Arzneimittel 50mg 10 stk229903
Clonistada retard (Klonidin) C02A C01 DepotkapselStada 0.25mg 100 stk298111
Cloramfenicolo 2care4 (Kloramfenikol) J01B A01 Pulver og væske til injeksjonsvæskeFisiopharma 1g 1 g215491
Cloramfenicolo life (Kloramfenikol) J01B A01 Pulver og væske til injeksjonsvæskeFisiopharma 1g 1 g361885
Co-Amoxi-Mepha (Klavulansyre) J01C R02 Pulver til injeksjonsvæskeMepha Pharma 200mg 10 x 1200 mg280982
Colestid (Kolestipol) C10A C02 TablettUkjent (2) 1g 120 stk267450
Colestipol hydrochloride greenstone (Kolestipol) C10A C02 TablettGreenstone 1g 120 stk265913
ColifoamA07E A02 RektalskumMeda 14 doser268037
Combivent UDVR03A L02 Inhalasjonsvæske til nebulisatorUkjent (2) 60 x 2.5 ml222232
Compound Macrogol (Makrogol 3350) A06A D65 Pulver til miksturGalen Limited 13.125g/dose 20 stk275871
Compro ahn (Proklorperazin) N05A B04 StikkpillePerrigo 25mg 12 stk369899
Confortid (Indometacin) M01A B01 StikkpilleActavis 100mg 10 stk229887
Consed (Midazolam) N05C D08 MunnvannSpecial Products Ltd 10mg/ml 7 ml268134
Contrathion (Pralidoxim) V03A B04 Pulver og væske til injeksjonsvæskeUkjent (2) 200mg 10 S362558
Co-phenotrope (Atropin) A07D A01 TablettGoldshield 25mikrog 100 stk364781
Corgard (Nadolol) C07A A12 TablettUkjent (2) 80mg 28 stk273326
Corotrop (Milrinon) C01C E02 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 1mg/ml 10 x 10 ml278192
Corotrope campus (Milrinon) C01C E02 InjeksjonsvæskeSanofi-aventis 1mg/ml 10 x 10 ml313049
Cortef (Hydrokortison) H02A B09 TablettPfizer (3) 5mg 50 stk364488
Cortisonacetat glostrup (Kortison) H02A B10 TablettGlostrup Apotek 2.5mg 100 stk267972
Cortisonacetat glostrup (Kortison) H02A B10 TablettGlostrup Apotek 5mg 100 stk244434
Cosmegen Lyovac life (Daktinomycin) L01D A01 Pulver til injeksjonsvæskeOrphan Europe 500mikrog 1 x 500 mikrog283706
Cotrim campus (Trimetoprim) J01E E01 Konsentrat til infusjonsvæskeRatiopharm 80mg/5ml 5 x 5 ml312536
Creatine Monohydrate (Kreatin) A16A A PulverDouglas Laboratories 750mg/7.5g 227 g326752
CRH Ferring campus (Kortikorelin) V04C D04 Pulver og væske til injeksjonsvæskeFerring 100mikrog 1 S265982
CRH Ferring Euromedica (Kortikorelin) V04C D04 Pulver og væske til injeksjonsvæskeFerring Arzneimittel 100mikrog 5 S360790
CRH Ferring (Kortikorelin) V04C D04 Pulver og væske til injeksjonsvæskeUkjent (2) 100mikrog 5 S273409
Cromolyn (Kromoglikat) A07E B01 Konsentrat til miksturPrasco Laboratories 20mg/ml 96 x 5 ml231582
Cyclizine amdipharm (Syklizinlaktat) R06A E03 InjeksjonsvæskeAmdipharm 50mg/ml 5 x 1 ml351957
Cyclizine (Syklizinlaktat) R06A E03 InjeksjonsvæskeAmdipharm 50mg/ml 5 x 1 ml299160
Cyclogest 400 (Progesteron) G03D A04 VagitorieActavis 400mg 15 stk367623
Cyclogyl (Syklopentolat) S01F A04 ØyedråperUkjent (2) 1% w/v 15 ml235291
Cyclopentolat Minims (Syklopentolat) S01F A04 ØyedråperChauvin Pharmaceuticals 0.5% 20 x 0.5 ml364634
Cyclopentolate Minims bausch & lomb (Syklopentolat) S01F A04 ØyedråperBausch & Lomb 0.5% w/v 20 x 0.5 ml206969
Cyklokapron (Traneksamsyre) B02A A02 BrusetablettMeda 1g 16 stk243554
Cyklokapron (Traneksamsyre) B02A A02 BrusetablettMeda 1g 3 x 16 stk346695
Cyklopentolat-fenylefrin (Fenylefrin) S01F A54 ØyedråperApoteket Produktion & Laboratorier 0.5% 10 ml257595
Cyproheptadine HCl (Cyproheptadin) R06A X02 TablettCypress Pharmaceutical 4mg 100 stk364862
Cytotec (Misoprostol) A02B B01 TablettPfizer 100mikrog 60 stk202260
Cytra-K crystalsA02A Pulver til miksturCypress Pharmaceutical 100 x 1 dose267938
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
D3-50 (Kolekalsiferol) A11C C05 KapselBio Tech 50000IU 100 stk368791
D3-Vicotrat (Kolekalsiferol) A11C C05 InjeksjonsvæskeHeyl 100000IE 5 x 1 ml352837
Dacarbazine medac (Dakarbazin) L01A X04 Pulver til infusjonsvæskeMedac 500mg 1 x 500 mg266203
Dacarbazine medac (Dakarbazin) L01A X04 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeMedac 100mg 10 x 100 mg214332
Dacarbazine medac (Dakarbazin) L01A X04 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeMedac 200mg 10 x 200 mg208422
Dacarbazine (Dakarbazin) L01A X04 Pulver til infusjonsvæskeUkjent (2) 1000mg 1000 mg364683
Dacarbazine (Dakarbazin) L01A X04 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeUkjent (2) 100mg 10 x 100 mg361295
Dacarbazine (Dakarbazin) L01A X04 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeUkjent (2) 200mg 10 x 200 mg361303
Dacarbazine (Dakarbazin) L01A X04 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeUkjent (2) 500mg 500 mg246686
Daivonex (Kalsipotriol) D05A X02 KremLEO Pharma 50mikrog/g 120 g312823
Daktar (Mikonazol) A01A B09 OralgelMcNeil 2% 40 g267834
Dalmadorm (Flurazepam) N05C D01 TablettUkjent (2) 30mg 30 stk366302
Danol (Danazol) G03X A01 KapselSanofi-Synthelabo 100mg 60 stk244248
Danol (Danazol) G03X A01 KapselSanofi-Synthelabo 200mg 60 stk266757
Dantrium life (Dantrolen) M03C A01 Pulver til injeksjonsvæskeUkjent (2) 20mg 12 x 20 mg364812
Dantrium (Dantrolen) M03C A01 KapselProcter & Gamble Pharmaceuticals (2) 25mg 100 stk270843
Dantrolen ahn (Dantrolen) M03C A01 Pulver og væske til infusjonsvæskeNorgine 20mg 12 x 20 mg302202
Dantrolen campus (Dantrolen) M03C A01 Pulver og væske til infusjonsvæskeSpePharm Holding BV 20mg 12 x 20 mg277187
Dantrolen specific (Dantrolen) M03C A01 Pulver og væske til infusjonsvæskeSpePharm 20mg 12 x 20 mg232374
Dantrolen (Dantrolen) M03C A01 Pulver og væske til infusjonsvæskeSpePharm Holding BV 20mg 12 x 20 mg219122
DaosinA09A A KapselSciotec 60 stk364886
D-Cure (Kolekalsiferol) A11C C05 OppløsningLaboratoires SMB 25000IE/ml 4 x 1 ml229916
Deanxit (Melitracen) N06C A02 TablettH. Lundbeck (DK) 10mg 100 stk330727
Debridat (Trimebutin) A03A A05 TablettPfizer 200mg 30 stk304399
Deca-Durabolin (Nandrolon) A14A B01 InjeksjonsvæskeOrganon (2) 50mg/ml 1 ml267991
Decapeptyl depot (Triptorelin) L02A E04 Pulver og væske til depotinjeksjonsvæskeUkjent (2) 3.75mg 1 S275974
Dehydrated Alcohol (Etanol) V03A B16 InjeksjonsvæskeMartindale Pharmaceuticals 100% 10 x 5 ml268377
Dehydrobenzperidol (Droperidol) N05A D08 InjeksjonsvæskeOTL Pharma (2) 2.5mg/ml 5 x 2 ml267573
Dekas Essential (Vitamin K) A11A A03 KapselCallion Pharma 1000mikrog 60 stk329074
Dekas Plus (Koenzym Q10) A11A A03 DråperCallion Pharma 2mg/ml 60 ml227176
Dekas Plus (Koenzym Q10) A11A A03 KapselCallion Pharma 10mg 60 stk219700
Dekristol (Vitamin D3) A11C C05 KapselMibe 20000IE 50 stk219917
Delepsine (Valproinsyre) N03A G01 StikkpilleOrion 300mg 10 stk237333
Delphicort (Triamcinolon) H02A B08 TablettRiemser Artzneimittel 4mg 100 stk337222
Depakote Sprinkle (Valproinsyre) N03A G01 KapselAbbott 125mg 100 stk360687
Depakote (Valproinsyre) N03A G01 TablettAbbott 125mg 100 stk330728
Deprakine Retard (Valproinsyre) N03A G01 DepottablettSanofi-aventis 300mg 100 stk216992
Deprakine Retard (Valproinsyre) N03A G01 DepottablettSanofi-aventis 500mg 100 stk341447
Deprakine (Valproinsyre) N03A G01 EnterotablettSanofi-aventis 300mg 100 stk299436
Descutan (Klorheksidin) D08A C02 Medisinert svampFresenius Kabi 4% 50 x 15 ml270827
Desferal 2care4 (Deferoksamin) V03A C01 Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeNovartis 2g 10 x 2 g225949
Desferal campus (Deferoksamin) V03A C01 Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeNovartis 2g 10 x 2 g245834
Desferal (Deferoksamin) V03A C01 Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeNovartis (2) 2g 10 S360804
Detrusitol (Tolterodin) G04B D07 TablettPharmacia 1mg 100 stk364542
Dexagalen (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeGalen Pharma GmbH 4mg/ml 10 x 1 ml364897
Dexagalen (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeGalen Pharma GmbH 4mg/ml 10 x 2 ml229952
Dexamethasone algol (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeHameln 3.3mg/ml 10 x 1 ml365875
Dexamethasone algol (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeHameln 3.3mg/ml 5 x 2 ml293330
Dexamethasone Minims (Deksametason) S01B A01 ØyedråperBausch & Lomb U.K. Ltd 0.1% 20 x 0.5 ml267873
Dexamethason (Deksametason) H02A B02 TablettGalen 0.5mg 100 stk360679
Dexamethason (Deksametason) H02A B02 TablettGalen 0.5mg 20 stk229743
Dexamfetamine campus (Deksamfetamin) N06B A02 TablettAuden McKenzie 5mg 28 stk235276
Dexamfetamine (Deksamfetamin) N06B A02 TablettAuden Mckenzie 5mg 28 stk268025
Dexa-sine SE (Deksametason) S01B A01 ØyedråperAlcon 1mg/ml 10 x 0.4 ml364549
Dexaton (Deksametason) H02A B02 Oral oppløsningVianex 2mg/5ml 150 ml368872
Dexaven (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeJelfa 4mg/ml 10 x 1 ml364872
Dexaven (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeJelfa 4mg/ml 10 x 2 ml229933
Dexedrine Spansule (Dextroamphetamine sulfate) N06B A02 DepotkapselAmedra Pharmaceuticals 10mg 90 stk266808
Dexedrine Spansule (Deksamfetamin) N06B A02 DepotkapselAmedra Pharmaceuticals 15mg 90 stk263162
Dexofan (Dekstrometorfan) R05D A09 TablettNycomed Pharma 30mg 20 stk246363
DHC Continus (Dihydrokodein) N02A A08 DepottablettUkjent (2) 60mg 56 stk272021
DHEA douglas (Prasteron) A14A A07 KapselUkjent (2) 10mg 100 stk262600
DHEA douglas (Prasteron) A14A A07 KapselUkjent (2) 25mg 100 stk248096
DHEA douglas (Prasteron) A14A A07 KapselUkjent (2) 50mg 100 stk252312
DHEA (Prasteron) A14A A07 KapselLife Extension 15mg 100 stk268110
DHEA (Prasteron) A14A A07 SublingvaltablettDouglas laboratories 25mg 120 stk364671
Diabact UBT (Urea (13C)) V04C X TablettKibion AB 50mg 1 stk212129
Diamox abcur (Acetazolamid) S01E C01 Pulver til injeksjonsvæskeMercury Pharmaceuticals Limited 500mg 500 mg281070
Diamox campus (Acetazolamid) S01E C01 Lyofilisat til injeksjonsvæskeGoldshield Pharmaceuticals 500mg 500 mg276750
Diamox specific (Acetazolamid) S01E C01 Pulver til injeksjonsvæskeMercury Pharmaceuticals Ltd 500mg 500 mg246216
Diamox SR abcur (Acetazolamid) S01E C01 DepotkapselMercury Pharmaceuticals Limited 250mg 30 stk266803
Diamox SR Euromedica (Acetazolamid) S01E C01 DepotkapselGoldshield 250mg 30 stk244306
Diamox SR (Acetazolamid) S01E C01 DepotkapselMercury Pharmaceuticals Limited 250mg 30 stk267832
Diamox unimedic (Acetazolamid) S01E C01 TablettTeofarma 250mg 12 stk287686
Diamox (Acetazolamid) S01E C01 Lyofilisat til injeksjonsvæskesanofi-aventis (2) 500mg 25 x 500 mg364883
Diamox (Acetazolamid) S01E C01 Pulver til injeksjonsvæskeWyeth Lederle 500mg 500 mg235333
Diamox (Acetazolamid) S01E C01 TablettSanofi-aventis 250mg 24 stk349992
Diamox (Acetazolamid) S01E C01 TablettTeofarma 250mg 12 stk216489
Diamox (Acetazolamid) S01E C01 TablettVifor International 250mg 25 stk284362
Dibenzyran (Fenoksybenzamin) C04A X02 KapselAristo Pharma 10mg 100 stk268141
Dibro-be mono (Bromider) N05C M11 TablettDibropharm 850mg 60 stk258302
Dicoumarol glostrup (Dikumarol) B01A A01 TablettUkjent (2) 20mg 100 stk359000
Dicyclomine (Disykloverin) A03A A07 TablettMylan 20mg 100 stk210527
Difenhydramin dak (Difenhydramin) R06A A02 TablettUkjent (2) 50mg 100 stk270918
Diflunisal (Diflunisal) N02B A11 TablettTeva Pharmaceuticals 500mg 60 stk364749
Digesti-zymeA09A C02 KapselEmpirical Labs 90 stk268152
DigiFab campus (Digitalisantitoksin) V03A B24 Lyofilisat til infusjonsvæskeBTG International 40mg 40 mg216696
DigiFab specific (Digitalisantitoksin) V03A B24 Lyofilisat til infusjonsvæskeBTG International 40mg 40 mg221478
Digimerck Pico (Digitoksin) C01A A04 TablettMerck (2) 0.05mg 100 stk267967
Digimerck (Digitoksin) C01A A04 InjeksjonsvæskeMerck Serono 0.1mg/ml 5 x 1 ml288430
Digimerck (Digitoksin) C01A A04 TablettAlliance Healthcare Norge 0.1mg 100 stk364796
Dihydrocodeine (Dihydrokodein) N02A A08 TablettActavis 30mg 28 stk257140
Dihydroergotamine (Dihydroergotamin) N02C A01 InjeksjonsvæskePerrigo 1mg/ml 5 x 1 ml290202
Diloxanide (Diloksanid) P01A C01 TablettSovereign 500mg 30 stk267630
Diltiazem (Diltiazem) C08D B01 TablettAliud Pharma 60mg 100 stk298174
Dimaval (Dimerkaprol) V03A B09 InjeksjonsvæskeHeyl 50mg/ml 5 ml267678
Dimaval (Dimerkaprol) V03A B09 InjeksjonsvæskeHeyl 50mg/ml 5 x 5 ml341575
Dimaval (Dimerkaprol) V03A B09 KapselHeyl 100mg 20 stk355636
Dimenhydrinat (Difenhydramin) R06A A02 TablettAliud Pharma 50mg 20 stk216171
Diphenhydramine (Difenhydramin) R06A A02 InjeksjonsvæskeBaxter 50mg/ml 25 x 1 ml266795
Diphenhydramine (Difenhydramin) R06A A02 KapselEon Labs 50mg 100 stk211244
Dipidolor (Piritramid) N02A C03 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 7.5mg/ml 10 x 5 x 2 ml272104
Dipyridamol (Dipyridamol) B01A C07 DepotkapselAlternova 200mg 60 stk207164
Diquas (Dikvafosolnatrium) S01X A ØyedråperSanten 3% 10 x 5 ml211464
Disprin (Acetylsalisylsyre) N02B A01 Dispergerbar tablettReckitt Benckiser 300mg 32 stk268031
Disulfiram euromedica (Disulfiram) N07B B01 Tablett til implantasjonWarszawskie Zaklady Farmaceutyczne 100mg 10 stk363533
Disulfiram (Disulfiram) N07B B01 Tablett til implantasjonWarszawskie Zaklady Farmaceutyczne 100mg 10 stk229768
Dithrocream HP (Ditranol) D05A C01 KremDermal Laboratories 1% 50 g298147
Dithrocream (Ditranol) D05A C01 KremDermal Laboratories 0.1% 50 g364717
Dithrocream (Ditranol) D05A C01 KremDermal Laboratories 0.25% 50 g229827
Dithrocream (Ditranol) D05A C01 KremDermal Laboratories 0.5% 50 g360729
Dithrocream (Ditranol) D05A C01 KremDermal Laboratories 2% 50 g244270
Ditropan (Oksybutynin) G04B D04 Tablettsanofi-aventis (2) 5mg 84 stk261859
Divalproex Sodium Sprinkle (Valproinsyre) N03A G01 KapselZydus Pharmaceuticals 125mg 100 stk267978
Divigel (Østradiol) G03C A03 GelOrion 1mg/dose 91 stk282547
Dobutamin (Dobutamin) C01C A07 InfusjonsvæskeAbbott 2mg/ml 12 x 250 ml252395
Dociton retard (Propranolol) C07A A05 DepotkapselMibe 160mg 100 stk326310
Dociton retard (Propranolol) C07A A05 DepotkapselMibe 80mg 100 stk299764
Dogmatil Forte (Sulpirid) N05A L01 TablettSanofi-Synthelabo 200mg 50 stk274027
Dominal forte (Protipendyl hydroklorid) N05A X07 TablettCT Arzneimittel 40mg 50 stk229924
Dominal forte (Protipendyl hydroklorid) N05A X07 TablettCT Arzneimittel 80mg 50 stk360788
Domperidone (Domperidon) A03F A03 MiksturUkjent (2) 1mg/ml 200 ml267921
Dopram (Doksapram) R07A B01 InjeksjonsvæskeCarinopharm 20mg/ml 10 x 5 ml347267
Dopram (Doksapram) R07A B01 InjeksjonsvæskeRiemser Artzneimittel 20mg/ml 5 x 5 ml364868
Dormicum campus (Midazolam) N05C D08 TablettRoche 7.5mg 20 stk270722
Dormicum (Midazolam) N05C D08 TablettRoche (2) 7.5mg 30 stk267505
Dormutil N (Difenhydramin) R06A A02 TablettActavis 50mg 20 stk364566
Doxazosin (Doksazosin) C02C A04 DepottablettRatiopharm 4mg 100 stk361789
Doxazosin (Doksazosin) C02C A04 TablettAliud Pharma 4mg 100 stk360657
Doxycyclin ratiopharm (Doksysyklin) J01A A02 InjeksjonsvæskeRatiopharm 20mg/ml 5 x 5 ml364670
Doxyferm (Doksysyklin) J01A A02 Konsentrat til infusjonsvæskeMerckle 20mg/ml 5 x 5 ml245068
Dridase (Oksybutynin) G04B D04 TablettUkjent (2) 5mg 100 stk218511
Duspatal (Mebeverin) A03A A04 TablettAbbott 135mg 50 stk229857
Duspatalin Retard (Mebeverin) A03A A04 DepotkapselSolvay 200mg 30 stk267825
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Echovist (Galaktose) V08D A02 Pulver og væske til injeksjonsvæskeBayer 3g 1 S267786
Effortil (Etilefrin) C01C A01 TablettBoehringer Ingelheim 5mg 100 stk267629
Effortil (Etilefrin) C01C A01 TablettBoehringer Ingelheim 5mg 50 stk267631
Efudix unimedic (Fluorouracil) L01B C02 KremMeda Pharma BV 5% w/w 40 g257241
Efudix unimedic (Fluorouracil) L01B C02 SalveMeda Pharma SA 5% w/w 20 g333836
Efudix (Fluorouracil) L01B C02 KremMeda 5% 40 g364806
Efudix (Fluorouracil) L01B C02 SalveUkjent (2) 5% 20 g281055
Eldisine campus (Vindesin) L01C A03 Pulver til injeksjonsvæskeGenus Pharmaceuticals 5mg 5 mg283752
Eldisine (Vindesin) L01C A03 Pulver og væske til injeksjonsvæskeUkjent (2) 5mg 1 S277715
Electrolyte deficiency (Elektrolytter) A11J B KapselEmpirical Labs 135mg 90 stk229901
Elmiron (Natriumpentosanpolysulfat) C05B A04 KapselJanssen 100mg 100 stk245951
Elspar (Asparaginase) L01X X02 Pulver til injeksjonsvæskeUkjent (2) 10000IE 1 stk274456
Emagel (Polygelin) B05A A06 InfusjonsvæskePiramal Healthcare (UK) Ltd 35g/L 500 ml307489
Emgesan (Magnesiumhydroksid) G04B X01 TablettUkjent (2) 250mg 100 stk277020
Enalaprilat hospira (Enalapril) C09A A02 InfusjonsvæskeHospira 2.5mg/2ml 2 ml242505
Enalaprilat (Enalapril) C09A A02 InjeksjonsvæskeBedford Laboratories 1.25mg/ml 10 x 1 ml267735
Enalaprilat (Enalapril) C09A A02 InjeksjonsvæskeBedford Laboratories 1.25mg/ml 10 x 2 ml267744
Endefen (Kalium) A PulverMetagenics 65mg/7.5g 420 g255087
Enfamil ARV06C Pulver 400 g369437
Enlon (Edrofonium) V04C X InjeksjonsvæskeBioniche Pharma 10mg/ml 15 ml220973
Epistatus campus (Midazolam) N05C D08 MunnvannSpecial Products 10mg/ml 5 ml228050
Epistatus (Midazolam) N05C D08 MunnvannSpecial Products Ltd 10mg/ml 5 ml229746
Eprex (Epoetin alfa) B03X A01 InjeksjonsvæskeJanssen-Cilag (2) 6000E/0.6ml 6 x 0.6 ml267809
Ercoril (Propantelin) A03A B05 TablettMedic 15mg 100 stk248690
Eremfat macure (Rifampicin) J04A B02 Pulver til infusjonsvæskeRiemser Pharma GmbH 300mg 300 mg306499
Eremfat (Rifampicin) J04A B02 Pulver og væske til infusjonsvæskeRiemser Artzneimittel 300mg 1 S268063
Eremfat (Rifampicin) J04A B02 Pulver til infusjonsvæskeRiemser Pharma GmbH 300mg 1 x 300 mg233347
Eremfat (Rifampicin) J04A B02 TablettRiemser Artzneimittel 150mg 100 stk364896
Eremfat (Rifampicin) J04A B02 TablettRiemser Artzneimittel 300mg 100 stk229951
Eremfat (Rifampicin) J04A B02 TablettRiemser Artzneimittel 450mg 100 stk268018
Eremfat (Rifampicin) J04A B02 TablettRiemser Artzneimittel 600mg 100 stk268142
Ergenyl chrono (Valproinsyre) N03A G01 Depottablettsanofi-aventis (2) 300mg 100 stk298196
Ergocalciferol (Ergokalsiferol) A11C C01 InjeksjonsvæskeRPH Pharmaceuticals 300000E/ml 10 x 1 ml276306
Erwinase sobi (Asparaginase) L01X X02 Lyofilisat til injeksjonsvæskeHealth Protection Agency 10000E 5 x 10000 E216217
Erwinase (Asparaginase) L01X X02 Pulver til injeksjonsvæskeHealth Protection Agency 10000E 5 stk364680
Erythroped A (Erytromycin) J01F A01 TablettAmdipharm 500mg 28 stk267773
Eskazole (Albendazol) P02C A03 TablettGlaxoSmithKline 400mg 60 stk326281
Estring (Østradiol) G03C A03 VaginalinnleggParanova Danmark 7.5mikrog/24timer 1 stk202277
Estrofem (Østradiol) G03C A03 TablettNovo Nordisk 2mg 3 x 28 stk229932
Estrogel (Østradiol) G03C A03 GelLeiras Oy (2) 0.6mg/g 80 g364904
Estrogel (Østradiol) G03C A03 GelTakeda 0.75mg/dose 64 doser294963
Esucos (Dixyrazin) N05A B01 TablettUCB 25mg 25 stk267817
Etanol steril (Etanol) V03A Z01 InjeksjonsvæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 99.5% 10 x 10 ml360629
Etanol (Etanol) V07A B InjeksjonsvæskeUkjent (2) 45% 10 ml250647
Ethinyl-Oestradiol (Etinyløstradiol) G03C A01 TablettLaboratories Effik 50mikrog 15 stk229741
Etinyløstradiol (Etinyløstradiol) G03C A01 KapselApoteket Produktion & Laboratorier AB 50mikrog 100 stk364559
Etopofos (Etoposid) L01C B01 Pulver til infusjonsvæskeBristol-Myers Squibb (4) 100mg 10 x 100 mg268148
Euro-collins-løsningB05 OppløsningFresenius Kabi 2 S364706
European standard s-1000V04C L Medisinert plasterUkjent (2) 1 stk278358
Evorel (Østradiol) G03C A03 DepotplasterJanssen-Cilag 25mikrog/24time 8 stk335474
Evorel (Østradiol) G03C A03 DepotplasterJanssen-Cilag 50mikrog/24time 8 stk353844
Evoxac (Cevimelinhydroklorid) N07A X03 KapselDaiichi Sankyo 30mg 100 stk257606
Exocin (Ofloksacin) S01A E01 ØyedråperUkjent (2) 0.3% 5 ml274035
Ez-Cat BariumsulfatV08B A01 MiksturUkjent (2) 24 x 225 ml367292
E-Z-GasV07A Y GranulatE-Z-EM 50 x 4 g267943
E-Z-HDV08B A01 Pulver til miksturE-Z-EM 24 x 340 g360719
E-Z-Paste (Bariumsulfat) V08B A01 OralpastaE-Z-EM 60% 12 x 454 g364603
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Famotidin stada (Famotidin) A02B A03 TablettStada 20mg 100 stk362406
Famotidin stada (Famotidin) A02B A03 TablettStada 40mg 100 stk352506
Famotidin (Famotidin) A02B A03 TablettRatiopharm 20mg 100 stk348329
Famotidin (Famotidin) A02B A03 TablettRatiopharm 20mg 20 stk354142
Famotidin (Famotidin) A02B A03 TablettRatiopharm 40mg 100 stk269156
Famvir (Famciklovir) J05A B09 TablettNovartis (2) 125mg 10 stk330757
Fasigyn (Tinidazol) P01A B02 TablettPfizer (3) 500mg 16 stk364859
Felden (Piroksikam) M01A C01 KapselPfizer (3) 20mg 30 stk267912
Felden (Piroksikam) M01A C01 TablettPfizer 20mg 30 stk293650
Fenistil (Dimetinden) D04A A13 GelNovartis (2) 1mg/g 100 g229718
Fenofibrat Retard (Fenofibrat) C10A B05 DepotkapselCT Arzneimittel 250mg 100 stk267891
Fenofibrat (Fenofibrat) C10A B05 KapselCT Arzneimittel 100mg 100 stk229828
Fenofibrat (Fenofibrat) C10A B05 KapselHeumann Pharma 200mg 100 stk364750
Fentanyl algol (Fentanyl) N01A H01 InjeksjonsvæskeHameln 50mikrog/ml 50 ml274567
Fenylefrinhydroklorid (Fenylefrin) C01C A06 InjeksjonsvæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 10mg/ml 10 x 1 ml298083
Fenylefrin-lidokain-cyklopentolat apl (Syklopentolat) S01G A55 InjeksjonsvæskeApoteket Produktion & Laboratorier 1mg/ml 10 ml212293
Ferrlecit (Natriumjernglukonat) B03A C Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæskeSanofi-aventis 40mg/3.2ml 6 x 3.2 ml222866
Ferrlecit (Natriumjernglukonat) B03A C Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæskeSanofi-aventis 62.5mg/5ml 6 x 5 ml337572
Fibrovein (Natriumtetradekylsulfat) C05B B04 InjeksjonsvæskeSTD Pharmaceutical Products 3% w/v 5 x 2 ml220635
Firdapse (Amifampridin) N07X X05 TablettBioMarin Europe 10mg 100 x 1 stk268090
Flagyl (Metronidazol) P01A B01 StikkpilleWinthrop Pharmaceuticals 1g 10 stk243352
Flamazine campus (Sølvsulfadiazin) D06B A01 KremSmith & Nephew Medical Ltd. 1% w/w 500 g246007
Flamazine euromedica (Sølvsulfadiazin) D06B A01 KremSmith & Nephew 1% 500 g264407
Flamazine specific (Sølvsulfadiazin) D06B A01 KremSmith & Nephew 1% 500 g215367
Flamazine (Sølvsulfadiazin) D06B A01 KremSmith & Nephew Pharmaceuticals Ltd. 1% 500 g354902
Flumetasone/Clioquinol (Flumetason) S02C A02 ØredråperAmdipharm 0.02% w/v 10 ml327116
Flunitrazepam (Flunitrazepam) N05C D03 TablettMylan AB 1mg 100 stk314780
Flunitrazepam (Flunitrazepam) N05C D03 TablettMylan AB 1mg 20 stk283574
Fluor ProtectorA01A A DentalvæskeUkjent (2) 50 x 1 ml350355
Fluoropos (Fluormetolon) S01B A07 ØyedråperUrsapharm 1mg/ml 5 ml336707
Fluphenazine lannett (Flufenazin) N05A B02 TablettLannett 5mg 100 stk279538
Fluress (Oksybuprokain) S01J A51 ØyedråperUkjent (2) 4mg 5 ml215186
Flurolon (Fluormetolon) S01B A07 ØyedråperUkjent (2) 1mg/ml 5 ml367201
Folsan (Folsyre) B03B B01 TablettTeofarma 5mg 100 stk267639
Fomepizole AP-HP (Fomepizol) V03A B34 Konsentrat til infusjonsvæskeAssistance Publique-Hospitaux de Paris 5mg/ml 5 x 20 ml272782
Fomepizole (Fomepizol) V03A B34 Konsentrat til infusjonsvæskeX-Gen 1g/ml 1.5 ml228903
ForlaxA06A D15 Pulver til miksturIpsen 20 x 10 g200232
Fortecortin campus (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeMerck Serono 4mg/ml 3 x 1 ml307818
Fortecortin campus (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeMerck Serono 8mg/2ml 3 x 2 ml309550
Fortecortin Gevita (Deksametason) H02A B02 TablettMerck (2) 4mg 100 stk267721
Fortecortin specific (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeMerck Serono 8mg/2ml 3 x 2 ml289640
Fortecortin specific (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeMerck 4mg/ml 3 x 1 ml217626
Fortecortin (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeMerck (2) 4mg/ml 3 x 1 ml337206
Fortecortin (Deksametason) H02A B02 InjeksjonsvæskeMerck (2) 8mg/2ml 3 x 2 ml326259
Fortecortin (Deksametason) H02A B02 TablettMerck (2) 0.5mg 100 stk266763
Fortecortin (Deksametason) H02A B02 TablettMerck (2) 4mg 100 stk249920
Foscavir campus (Foskarnet) J05A D01 InfusjonsvæskeClinigen Healthcare Ltd 24mg/ml 10 x 250 ml368208
Foscavir campus (Foskarnet) J05A D01 InfusjonsvæskeClinigen Healthcare 24mg/ml 250 ml326776
Foscavir specific (Foskarnet) J05A D01 InfusjonsvæskeClinigen Healthcare 24mg/ml 1 x 250 ml330141
Foscavir specific (Foskarnet) J05A D01 InfusjonsvæskeClinigen Healthcare 24mg/ml 10 x 250 ml364167
Foscavir (Foskarnet) J05A D01 InfusjonsvæskeAstraZeneca (2) 24mg/ml 250 ml364829
Foscavir (Foskarnet) J05A D01 InfusjonsvæskeUkjent (2) 24mg/ml 10 x 250 ml268040
Frisium (Klobazam) N05B A09 TablettUkjent (2) 10mg 50 stk355164
FucibetD07C C01 KremLEO Pharma (3) 30 g229833
Fulcin (Griseofulvin) D01B A01 TablettTeofarma 500mg 20 stk267597
Ful-Glo (Fluorescein) S01J A01 ØyestripAkorn 1mg 100 stk274441
Fumaderm InitialD05B X51 TablettUkjent (2) 40 stk364830
FumadermD05B X51 TablettUkjent (2) 70 stk229726
Fungizone 2care4 (Amfotericin B) J02A A01 Pulver til konsentrat til infusjonsvæskeSquibb 50mg 50 mg246088
Fungizone campus (Amfotericin B) J02A A01 Pulver til konsentrat til infusjonsvæskeSquibb 50mg 50 mg318693
Fungizone (Amfotericin B) J02A A01 Pulver til infusjonsvæskeBristol-Myers Squibb (4) 50mg 50 mg268075
Furantoina (Nitrofurantoin) J01X E01 MiksturLaboratorios ERN 10mg/ml 80 ml267990
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Gaba2N03A G03 KapselEmpirical Labs 60 stk244321
Gaba (Gammaaminosmørsyre) N03A G03 KapselDouglas Laboratories 500mg 60 stk311774
Gaba (Gammaaminosmørsyre) N03A G03 KapselSolgar 500mg 50 stk251899
Gabapentin rosemont (Gabapentin) N03A X12 MiksturRosemont Pharmaceuticals 50mg/ml 150 ml353365
Gabapentin (Gabapentin) N03A X12 KapselActavis 100mg 100 stk291362
Gabapentin (Gabapentin) N03A X12 KapselTeva Pharmaceuticals 300mg 100 stk238969
Gabbroral (Paromomycin) A07A A06 TablettPfizer (3) 250mg 16 stk364826
Gabitril (Tiagabin) N03A G06 Tablettsanofi-aventis (2) 10mg 100 stk243139
Gabitril (Tiagabin) N03A G06 Tablettsanofi-aventis (2) 15mg 100 stk243147
Gabitril (Tiagabin) N03A G06 Tablettsanofi-aventis (2) 5mg 100 stk236026
Gabunat forte (Biotin) A11H A05 TablettStrathmann 10mg 90 stk365448
Gelfoam dent tampongerA01A D11 PeriodontalinnleggUkjent (2) 4 stk272575
Gentamicin Paediatric 2care4 (Gentamicin) J01G B03 InjeksjonsvæskeEnnogen Pharma 20mg/2ml 5 x 2 ml337904
Gentamicin Paediatric campus (Gentamicin) J01G B03 InjeksjonsvæskeWinthrop Pharmaceuticals 20mg/2ml 5 x 2 ml315289
Gentamicin Paediatric life (Gentamicin) J01G B03 InjeksjonsvæskeZentiva 20mg/2ml 5 x 2 ml234742
Gentamicin Paediatric (Gentamicin) J01G B03 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 20mg/2ml 5 x 2 ml268068
Gentamicin-POS (Gentamicin) S01A A11 ØyedråperUrsapharm 5mg/ml 5 ml311459
Gestone (Progesteron) G03D A04 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 50mg/ml 10 x 1 ml366054
Ghrh-ferring (Somatorelin) V04C D05 Pulver og væske til injeksjonsvæskeUkjent (2) 50mikrog 5 S273391
GI Sustain (Vitamin C) V06D B PulverMetagenics 102mg/60g 840 g342412
Gingi-Aid Z-Twist 12171 #1 Thin (Aluminiumsulfat) D08A B Medisinert trådGingi-Pak 16% 1 stk277132
Gingi-Aid Z-Twist 12172 #2 Medium (Aluminiumsulfat) D08A B Medisinert trådGingi-Pak 16% 1 stk229367
Gingi-Aid (Aluminiumsulfat) A01A Medisinert trådGingi-Pak 16% 1 stk280326
Gingi-Pak Original Cord 2-ply 10120A01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 1 x 182 cm235424
Gingi-Pak Original Cord Max 2-ply 10120MA01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 274 cm321529
Gingi-Pak Soft Twist Max medi 10110MA01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 274 cm300060
Gingi-Pak Soft Twist Max tykk 10115MA01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 274 cm204288
Gingi-Pak Soft Twist Max tynn 10105MA01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 274 cm324105
Gingi-Pak Soft Twist medium 10110A01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 1 x 182 cm248468
Gingi-Pak Soft Twist tykk 10115A01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 1 x 182 cm229664
Gingi-Pak Soft Twist tynn 10105A01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 1 x 182 cm261727
Gingi-Pak Z-Twist Max medium 10172MA01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 274 cm339261
Gingi-Pak Z-Twist Max tykk 10173MA01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 274 cm257591
Gingi-Pak Z-Twist Max tynn 10171MA01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 274 cm204855
Gingi-Pak Z-Twist medium 10172A01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 1 x 182 cm265058
Gingi-Pak Z-Twist tykk 10173A01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 1 x 182 cm364598
Gingi-Pak Z-Twist tynn 10171A01A D01 Medisinert trådGingi-Pak 1 x 182 cm267660
Glaupax unimedic (Acetazolamid) S01E C01 TablettOmniVision 250mg 100 stk336020
Gluco +A11 KapselEmpirical Labs 90 stk360776
Glucosamine Plus Extra Strength (Kondroitin) M01A X KapselDouglas Laboratories 400mg 90 stk369111
Glucosamine PlusM01A X KapselDouglas laboratories 120 stk360652
Glucosamine Plus (Kondroitin) M01A X KapselDouglas laboratories 360mg 90 stk229703
Glucos (Glukose) B05B A03 InfusjonsvæskeBaxter AS 50mg/ml 50 x 50 ml368084
Glucos (Glukose) B05B A03 InfusjonsvæskeFresenius Kabi 300mg/ml 20 x 500 ml274429
Glucose (Glukose) B05B A03 InfusjonsvæskeFresenius Kabi 5% w/v 60 x 50 ml368341
Glucose-Na-K (Glukose) B05B B02 InfusjonsvæskeBaxter 50mg/ml 10 x 1000 ml298201
Glukos fresenius kabi (Glukose) B05B A03 InjeksjonsvæskeFresenius Kabi Norge 300mg/ml 20 x 10 ml268061
Glycerin BP (Glyserol) A06A X01 StikkpilleActavis 4g 12 stk225203
Glycerol glidemiddelD02A OppløsningApoteket Produktion & Laboratorier AB 10 x 50 ml268001
Glyceryl trinitrat (Glyseroltrinitrat) C01D A02 Konsentrat til infusjonsvæskeHospira 5mg/ml 5 x 10 ml268162
Glycerylnitrat i Essex (Glyseroltrinitrat) C05A E01 KremUkjent (2) 2% 90 g267571
Glycine (Glysin) A16A A KapselDouglas laboratories 500mg 60 stk244315
GlycineV06D D PulverNutricia 100 g313348
GlycophosB05X A14 Konsentrat til infusjonsvæskeFresenius Kabi 10 x 20 ml267661
Glycopyrrolate (Glykopyrrolat) A03A B02 InjeksjonsvæskeAmerican Regent 0.2mg/ml 25 x 2 ml267879
Granisetron algol (Granisetron) A04A A02 Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæskeHameln 1mg/ml 5 x 1 ml240021
Granisetron algol (Granisetron) A04A A02 Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæskeHameln 1mg/ml 5 x 3 ml230107
Granisetron campus (Granisetron) A04A A02 Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæskeHameln 1mg/ml 5 x 3 ml355211
Granisetron (Granisetron) A04A A02 Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæskeHameln 1mg/ml 5 x 3 ml286974
Granisetron (Granisetron) A04A A02 TablettBMM Pharma AB 1mg 10 stk292286
Granisetron (Granisetron) A04A A02 TablettRatiopharm 2mg 5 stk346424
Griseo-CT (Griseofulvin) D01B A01 TablettAbZ-Pharma 125mg 100 stk288531
Griseo-CT (Griseofulvin) D01B A01 TablettAbZ-Pharma 500mg 100 stk303371
Guanethidine specific (Guanetidin) C02C C02 InjeksjonsvæskeAmdipharm 10mg/ml 5 x 1 ml339760
Guanethidine (Guanetidin) C02C C02 InjeksjonsvæskeAmdipharm 10mg/ml 5 x 1 ml359848
Gutron (Midodrin) C01C A17 TablettTakeda 2.5mg 100 stk267663
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Haemaccel (Polygelin) B05A A06 InfusjonsvæskeUkjent (2) 3.5% w/v 500 ml360779
Halcion (Triazolam) N05C D05 TablettUkjent (2) 0.25mg 100 stk361063
Haldol (Haloperidol) N05A D01 InjeksjonsvæskeJanssen-Cilag 5mg/ml 5 x 1 ml218808
Haldol (Haloperidol) N05A D01 MiksturJanssen-Cilag (2) 2mg/ml 100 ml267310
Haldol (Haloperidol) N05A D01 TablettJanssen-Cilag (2) 10mg 100 stk229710
Haloperidol neuraxpharm (Haloperidol) N05A D01 TablettNeuraxpharm 4mg 100 stk258169
Haloperidol (Haloperidol) N05A D01 InjeksjonsvæskeNeuraxpharm Arzneimittel 5mg/ml 5 x 1 ml258243
Haloperidol (Haloperidol) N05A D01 InjeksjonsvæskeWarszawskie Zaklady Farmaceutyczne 5mg/ml 10 x 1 ml322324
Helicobacter Test INFAI (Urea (13C)) V04C X Pulver til miksturINFAI 75mg 1 S346476
Helicobacter Test INFAI (Urea (13C)) V04C X Pulver til miksturINFAI 75mg 50 S318482
Heparin campus (Heparin) B01A B01 Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæskeWockhardt 1000IE/ml 10 x 5 ml282038
Heparin wockhardt (Heparin) B01A B01 Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæskeWockhardt 1000IU/ml 10 x 5 ml267968
Heparin wockhardt (Heparin) B01A B01 Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæskeWockhardt 25000IU/ml 10 x 0.2 ml248776
Heparin wockhardt (Heparin) B01A B01 Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæskeWockhardt 5000IU/ml 10 x 1 ml339539
Heparinnatrium (Heparin) B01A B01 InjeksjonsvæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 100IE/ml 10 x 20 ml364759
Heparinnatrium (Heparin) B01A B01 InjeksjonsvæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 50IE/ml 10 x 20 ml267753
Heparinnatrium (Heparin) B01A B01 InjeksjonsvæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 50IE/ml 20 ml244217
Hepasunate (Artesunat) P01B E03 KapselWellcare Pharmaceutical Company 50mg 60 stk360814
Heracillin (Flukloksacillin) J01C F05 Granulat til miksturRecip (2) 50mg/ml 100 ml267861
Heracillin (Flukloksacillin) J01C F05 TablettMeda 500mg 100 stk282681
Hexaglucon (Glibenklamid) A10B B01 TablettSandoz A/S 1.75mg 120 stk328121
Hexaglucon (Glibenklamid) A10B B01 TablettSandoz A/S 3.5mg 120 stk284993
H-F Antidote (Kalsiumglukonat) V03A B GelCrest Medical 2.5% 12 x 25 g360801
H-f antidoteV03A B GelUkjent (2) 25 g273680
HiBiD08A C02 OppløsningUkjent (2) 500 ml267949
Hirudo medicinalis blodiglerC05 BlodiglerBiopharm 10 stk305684
Hirudo medicinalis blodiglerC05 BlodiglerBiopharm 15 stk237078
Hjertemagnyl (Acetylsalisylsyre) B01A C06 TablettNycomed 150mg 100 stk364807
Hjertemagnyl (Acetylsalisylsyre) B01A C06 TablettNycomed 75mg 100 stk267986
Humatin (Paromycinsulfat) A07A A06 KapselUkjent (2) 250mg 28 stk249243
Humulin R (Humaninsulin) A10A B01 InjeksjonsvæskeEli Lilly 500IE/ml 20 ml268158
Hycamtin (Topotekan) L01X X17 KapselNovartis 0.25mg 10 stk256165
Hydrocortisone (Hydrokortison) H02A B09 TablettAuden Mckenzie 10mg 30 stk267895
Hydrocortisone (Hydrokortison) H02A B09 Tablettsanofi-aventis (2) 10mg 25 stk364747
Hydrokortison orion (Hydrokortison) H02A B09 TablettOrion 10mg 100 stk321207
Hydrokortison orion (Hydrokortison) H02A B09 TablettOrion 10mg 30 stk217692
Hydrokortison takeda (Hydrokortison) H02A B09 TablettTakeda Pharma 20mg 100 stk347493
Hydroxocobalamine sterop (Hydroksokobalamin) B03B A03 InjeksjonsvæskeSterop 5mg/ml 3 x 2 ml267997
Hydroxycarbamide (Hydroksykarbamid) L01X X05 MiksturTemag 500mg/5ml 100 ml226030
Hygroton (Klortalidon) C03B A04 TablettMibe 25mg 100 stk364615
Hylase (Hyaluronidase) B06A A03 Pulver til injeksjonsvæskeRiemser Artzneimittel 150IE 10 stk229874
Hyoscine martindale (Skopolamin (Hyoscin)) N05C M05 InjeksjonsvæskeMartindale Pharmaceuticals 400mikrog/ml 10 x 1 ml203329
Hypnomidate (Etomidat) N01A X07 InjeksjonsvæskeJanssen-Cilag (2) 2mg/ml 5 x 10 ml268108
HypoColC10 KapselNatureWise 60 stk267858
Hypovase (Prazosin) C02C A01 TablettPfizer 1mg 60 stk277882
Hypurin Bovine Protamine Zinc (Insulin, fra storfe) A10A E02 InjeksjonsvæskeCP Pharmaceuticals 100IE/ml 10 ml326275
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Ibrance (Palbociklib) L01X E33 KapselPfizer 100mg 21 stk219178
Ibrance (Palbociklib) L01X E33 KapselPfizer 125mg 21 stk288074
Ibrance (Palbociklib) L01X E33 KapselPfizer 75mg 21 stk273752
ICG-Pulsion life (Indocyaningrønn) V04C X Pulver til injeksjonsvæskePULSION Medical Systems 25mg 5 x 25 mg295926
ICG-Pulsion (Indocyaningrønn) V04C X Pulver til injeksjonsvæskePULSION Medical Systems 25mg 5 x 25 mg264184
Idebenone (Idebenon) N06B X13 KapselKirkman Laboratories 150mg 60 stk244271
Idebenone (Idebenon) N06B X13 KapselKirkman Laboratories 45mg 60 stk298148
Imap (Fluspirilen) N05A G01 InjeksjonsvæskeJanssen-Cilag 2mg/ml 1 x 6 ml328575
Imipramin (Imipramin) N06A A02 TablettNeuraxpharm Arzneimittel 25mg 100 stk238912
Importal (Laktitol) A06A D12 PulverNovartis (2) 10g 50 x 10 g364622
Imunovir (Inosin) J05A X05 TablettNewport Pharmaceuticals Ltd 500mg 100 stk261420
Inderal (Propranolol) C07A A05 TablettAstraZeneca (2) 10mg 50 stk267647
Inderal (Propranolol) C07A A05 TablettAstraZeneca (2) 40mg 50 stk360675
Indigocarmin ahn (Indigokarmin) V04C H02 InjeksjonsvæskeAmino 20mg/5ml 10 x 5 ml203658
Indigocarmin campus (Indigokarmin) V04C H02 InjeksjonsvæskeAmino 20mg/5ml 10 x 5 ml329460
Indigocarmin (Indigokarmin) V04C H02 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 40mg/5ml 10 x 5 ml235481
Indocid (Indometacin) M01A B01 StikkpilleHAC Pharma 100mg 10 stk342540
Indo-CT (Indometacin) M01A B01 KapselAbZ-Pharma 25mg 50 stk240800
Indo-CT (Indometacin) M01A B01 StikkpilleCT Arzneimittel 50mg 10 stk268038
Indo-CT (Indometacin) M01A B01 StikkpilleCT Arzneimittel 50mg 50 stk244298
Indomet ratiopharm (Indometacin) M01A B01 KapselRatiopharm 25mg 100 stk337244
Indomet ratiopharm (Indometacin) M01A B01 KapselRatiopharm 25mg 50 stk327569
Indomet ratiopharm (Indometacin) M01A B01 KapselRatiopharm 50mg 100 stk213977
Indomet ratiopharm (Indometacin) M01A B01 StikkpilleRatiopharm 100mg 10 stk268019
Indomet ratiopharm (Indometacin) M01A B01 StikkpilleRatiopharm 100mg 50 stk364808
Indomet ratiopharm (Indometacin) M01A B01 StikkpilleRatiopharm 50mg 10 stk211541
Indomet ratiopharm (Indometacin) M01A B01 StikkpilleRatiopharm 50mg 50 stk267989
Indo-paed (Indometacin) M01A B01 MiksturUkjent (2) 5mg/ml 100 ml245399
InfectoDell (Kaliumhydroksid) D11A F LinimentInfectopharm Arzneimittel und Consilium 50mg/ml 2 ml355162
InfectoGenta (Gentamicin) D06A X07 KremInfectopharm Arzneimittel und Consilium 0.1% 15 g234557
Infectopyoderm (Mupirocin) D06A X09 SalveInfectopharm 20mg/g 15 g221217
Infloran (Lactobacillus asidophilus) A07F A KapselLaboratorio Farmaceutico SIT 1000mill E 20 stk359475
Insidon (Opipramol) N06A A05 TablettUkjent (2) 50mg 100 stk282715
Insidon (Opipramol) N06A A05 TablettUkjent (2) 50mg 200 stk249029
Insulatard InnoLet (Humaninsulin) A10A C01 InjeksjonsvæskeNovo Nordisk 100IE/ml 5 x 3 ml244254
InterFase PlusA09A C02 KapselKlaire Laboratories 120 stk229892
Inte-ZymeA09A A02 KapselEmpirical Labs 180 stk229894
Intrinsa (Testosteron) G03B A03 DepotplasterWarner Chilcott 300mikrog/24time 8 stk350681
Invirase (Sakinavir) J05A E01 KapselRoche (2) 200mg 270 stk282848
IodosorbD08A G03 SalveSmith & Nephew 0.9% 40 g303518
Isoniazid (Isoniazid) J04A C01 TablettTeva Pharmaceuticals 300mg 100 stk252311
Isoprenalina life (Isoprenalin) C01C A02 InjeksjonsvæskeS.A.L.F. 0.2mg/ml 5 x 1 ml301919
Isoprinosine (Inosin) J05A X05 Tablettsanofi-aventis (2) 500mg 40 stk298194
Isoptin life (Verapamil) C08D A01 InjeksjonsvæskeAbbott 5mg/2ml 5 x 2 ml276656
Isoptin mite (Verapamil) C08D A01 TablettAbbott 40mg 100 stk349549
Isoptin Retard (Verapamil) C08D A01 DepottablettAbbott 240mg 98 stk234432
Isoptin (Verapamil) C08D A01 InjeksjonsvæskeAbbott 5mg/2ml 5 x 2 ml364827
Isoptin (Verapamil) C08D A01 TablettAbbott 120mg 100 stk347822
Isoptin (Verapamil) C08D A01 TablettAbbott 80mg 100 stk280946
Ixoten (Trofosfamid) L01A A07 TablettUkjent (2) 50mg 50 stk362632
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Kalii PhosphasB05X A06 Konsentrat til infusjonsvæskeB. Braun Melsungen AG 20 x 20 ml267569
Kalium hausmannA12B A30 BrusetablettVifor International 60 stk282210
Kaliumjodid recip (Kaliumjodid) V03A B21 TablettRecip (2) 65mg 10 stk267609
Kapvay (Klonidin) N02C X02 DepottablettConcord Pharmaceutical 0.1mg 60 stk206334
Katadolon (Flupirtin) N02B G07 KapselAWD Pharma 100mg 50 stk298092
KA-Vit campus (Fytomenadion) B02B A01 DråperInfectopharm 20mg/ml 5 ml287788
KA-Vit euromedica (Fytomenadion) B02B A01 DråperInfectopharm Arzneimittel und Consilium 20mg/ml 5 ml250050
KA-Vit (Fytomenadion) B02B A01 DråperUkjent (2) 20mg/ml 5 ml364740
KelocyanorV03A B03 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 6 x 20 ml238444
Kemadrin (Procyklidinhydroklorid) N04A A04 TablettGlaxoSmithKline 5mg 100 stk227504
Kemicetine Succinate (Kloramfenikol) J01B A01 Pulver til injeksjonsvæskePharmacia 1g 1 stk229917
Kenacort A 10 (Triamcinolon) H02A B08 InjeksjonsvæskeDermapharm 10mg/ml 5 x 1 ml266793
Kenacort A Orabase (Triamcinolon) A01A C01 PastaDermapharm 0.1% 5 g267931
Kenacort-T (Triamcinolon) H02A B08 InjeksjonsvæskeBristol-Myers Squibb (4) 10mg/ml 5 x 1 ml364776
Ketamine (Ketamin) N01A X03 InjeksjonsvæskeMylan 10mg/ml 10 x 20 ml262470
Ketanest S (Esketamin) N01A X14 InjeksjonsvæskePfizer 25mg/ml 10 x 2 ml200635
Ketek (Telitromycin) J01F A15 Tablettsanofi-aventis (2) 400mg 14 stk268095
Ketensin (Ketanserin) C02K D01 InjeksjonsvæskePharmacia 5mg/ml 5 x 2 ml250423
Ketensin (Ketanserin) C02K D01 TablettJanssen-Cilag (2) 20mg 60 stk229777
Ketensin (Ketanserin) C02K D01 TablettJanssen-Cilag B.V. 20mg 50 stk302641
Ketobemidonhydroklorid (Ketobemidon) N02A B01 InjeksjonsvæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 20mg/ml 10 ml267767
Ketoconazole (Ketokonazol) J02A B02 TablettTeva Pharmaceuticals 200mg 100 stk211193
KetoganN02A G02 TablettPharmacia 100 stk266452
Ketovite LiquidA11J A MiksturUkjent (2) 150 ml273144
KetoviteA11E X TablettUkjent (2) 100 stk235564
Keytruda (Pembrolizumab) L01X C18 Pulver til infusjonsvæskeMSD 50mg 1 x 50 mg251817
Kidrolase (L-asparaginase) L01X X02 Pulver til injeksjonsvæskeEUSA Pharma 10000IE 10 x 1 dose364878
Kinin (Kinin) P01B C01 Pulver til infusjonsvæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 600mg 1 x 600 mg267738
Kliogest N (Noretisteron) G03F A01 TablettNovo Nordisk 1mg 3 x 28 stk298202
Klobetasol (Klobetasol) A01A C MunngelApoteket Produktion & Laboratorier AB 0.025% 250 g298199
Kodimagnyl Ikke-StoppendeN02A J07 TablettNycomed 100 stk364873
K-Phos Neutral (Fosfat) G04B A TablettBeach Pharmaceuticals 250mg 100 stk322335
Kredex (Karvedilol) C07A G02 TablettRoche (2) 12.5mg 14 stk364693
Kredex (Karvedilol) C07A G02 TablettRoche (2) 12.5mg 28 stk364686
Kredex (Karvedilol) C07A G02 TablettRoche (2) 25mg 28 stk229810
Kredex (Karvedilol) C07A G02 TablettRoche (2) 25mg 56 stk229814
Kredex (Karvedilol) C07A G02 TablettRoche (2) 6.25mg 28 stk267795
Kredex (Karvedilol) C07A G02 TablettRoche (2) 6.25mg 56 stk267806
Kreon fur kinderA09A A02 EnterogranulatUkjent (2) 20 g277681
Kytril (Granisetron) A04A A02 Konsentrat til infusjonsvæskeRoche (2) 3mg/3ml 5 x 3 ml229913
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
LacrilS01X A20 ØyedråperUkjent (2) 15 ml235606
Lacrisert euromedica (Hydroksypropylcellulose) S01X A20 ØyelamellAton Pharma 5mg 60 stk294848
Lacrisert (Hydroksypropylcellulose) S01X A20 ØyelamellUkjent (2) 5mg 60 stk229723
Lamictal (Lamotrigin) N03A X09 TablettGlaxoSmithKline 100mg 56 stk364618
Lamictal (Lamotrigin) N03A X09 TablettGlaxoSmithKline 200mg 56 stk229764
Lamictal (Lamotrigin) N03A X09 TablettGlaxoSmithKline 25mg 56 stk267695
Lamictal (Lamotrigin) N03A X09 TablettGlaxoSmithKline 50mg 56 stk289204
Lamotrigin 1 a pharma (Lamotrigin) N03A X09 Tablett1 A Pharma 100mg 100 stk274722
Lamotrigin 1 a pharma (Lamotrigin) N03A X09 Tablett1 A Pharma 200mg 100 stk216501
Lamprene (Klofazimin) J04B A01 KapselNovartis 50mg 100 stk206836
Lanoxin (Digoksin) C01A A05 InjeksjonsvæskeAspen Pharma Trading Limited 250mikrog/ml 5 x 2 ml365880
Lanvis Euromedica (Tioguanin) L01B B03 TablettGlaxoSmithKline 40mg 25 stk266798
Lanvis life (Tioguanin) L01B B03 TablettGlaxoSmithKline 40mg 25 stk229938
Lanvis (Tioguanin) L01B B03 TablettGlaxoSmithKline 40mg 25 stk271577
Largactil life (Klorpromazin) N05A A01 InjeksjonsvæskeSanofi-aventis 25mg/ml 10 x 2 ml230345
Largactil specific (Klorpromazin) N05A A01 InjeksjonsvæskeSanofi-aventis 25mg/ml 10 x 2 ml250390
Largactil unimedic (Klorpromazin) N05A A01 InjeksjonsvæskeSanofi-aventis UK 25mg/ml 10 x 2 ml345939
Largactil unimedic (Klorpromazin) N05A A01 TablettSanofi-aventis France 100mg 30 stk213078
Largactil unimedic (Klorpromazin) N05A A01 TablettSanofi-aventis France 25mg 50 stk276620
Largactil (Klorpromazin) N05A A01 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 25mg/ml 10 x 2 ml265959
Largactil (Klorpromazin) N05A A01 Tablettsanofi-aventis (2) 25mg 50 stk267805
Largactil (Klorpromazin) N05A A01 TablettSanofi-aventis 100mg 30 stk274287
L-Arginine (Argininhydroklorid) B05X B01 KapselDouglas laboratories 700mg 100 stk364755
Lasix liquidum (Furosemid) C03C A01 MiksturSanofi-aventis Deutschland 10mg/ml 100 ml337503
Latisse (Bimatoprost) S01E E03 ØyedråperAllergan 0.03% 3 ml355936
L-Carn (Levokarnitin) A16A A01 InjeksjonsvæskeSigma-Tau 200mg/ml 5 x 5 ml267700
Lederlon (Triamcinolon) H02A B08 InjeksjonsvæskeRiemser Pharma GmbH 20mg/ml 1 ml242467
Lederlon (Triamcinolon) H02A B08 InjeksjonsvæskeRiemser Pharma GmbH 20mg/ml 10 x 1 ml293925
Ledermix komb paknA01A C01 DentalsettUkjent (2) 1 S273136
LedermixA01A C01 TannpastaRiemser Artzneimittel 5 g360666
Legalon SIL meda (Silibinin) A05B A03 Pulver til infusjonsvæskeMadaus 528.5mg 4 x 528.5 mg326922
Legalon silA05B A03 Pulver til infusjonsvæskeUkjent (2) 4 stk278747
Lemsip Cold & Flu Lemon (Fenylefrin) N02B E51 Pulver til miksturReckitt Benckiser 10mg 10 x 1 doser367497
Leukeran (Klorambucil) L01A A02 TablettAspen 2mg 25 stk290002
Levaxin u/laktose (Levotyroksin) H03A A01 TablettNycomed Pharma 100mikrog 100 stk267602
Levaxin (Levotyroksin) H03A A01 TablettTakeda 150mikrog 100 stk247238
Levaxin (Levotyroksin) H03A A01 TablettTakeda 50mikrog 100 stk302417
Levemir InnoLet (Insulin detemir) A10A E05 InjeksjonsvæskeNovo Nordisk 100E/ml 5 x 3 ml244318
Levodop-neuraxpharm (Karbidopa) N04B A02 TablettNeuraxpharm 25mg 100 stk213323
Levofloxacin life (Levofloksacin) J01M A12 Konsentrat til infusjonsvæskeAkorn 25mg/ml 20 ml284498
Levofloxacin (Levofloksacin) J01M A12 InfusjonsvæskeFresenius Kabi 5mg/ml 10 x 100 ml258437
Levomepromazin neuraxpharm (Levomepromazin) N05A A02 DråperNeuraxpharm 40mg/ml 100 ml267916
Lexotanil (Bromazepam) N05B A08 TablettUkjent (2) 6mg 100 stk271601
L-glutaminA16A A03 PulverUkjent (2) 1000 g237322
L-Glutamine (Glutaminsyre) A16A A03 KapselDouglas Laboratories 500mg 60 stk345426
LibraxA03C A02 TablettUkjent (2) 100 stk362525
Librium (Klordiazepoksid) N05B A02 KapselMeda 10mg 100 stk298177
Licorice Root-V (Lakrisekstrakt) A KapselDouglas Laboratories 500mg 60 stk270477
Lidocaine & Fluorescein Minims campus (Lidokain) S01J A51 ØyedråperChauvin Pharmaceuticals 4% w/v 20 x 0.5 ml234334
Lidocaine ahn (Lidokain) N01B B02 InjeksjonsvæskeHameln 1% w/v 10 x 10 ml279241
Lidocaine and Fluorescein MinimsS01J A51 ØyedråperNovartis (2) 20 x 0.5 ml271023
Lidocaine HCl ahn (Lidokain) N01B B02 OppløsningQualitest Pharmaceuticals 2% w/v 100 ml340292
Lidocaine Hydrochloride viskøs (Lidokain) N01B B02 MiksturHi-Tech Pharmacal 20mg/ml 100 ml268028
Lidocaine hydrochloride (Lidokain) C01B B01 InfusjonsvæskeFresenius Kabi Norge 0.4% 500 ml248948
Lidocaine life (Lidokain) N01B B02 InjeksjonsvæskeHameln 1% 10 x 10 ml244310
Lidocaine (Lidokain) C01B B01 InjeksjonsvæskeInternational Medication Systems 20mg/ml 5 ml364730
Lidocaine (Lidokain) N01B B02 OppløsningQualitest Pharmaceuticals 4% w/v 50 ml217670
Lidoderm (Lidokain) N01B B02 Medisinert plasterEndo Pharmaceuticals 5% 30 stk267524
Lidokain apl (Lidokain) N01B B02 MunnpastaApoteket Produktion & Laboratorier 5% 1 x 50 g340930
Li-liquid (Litium) N05A N01 MiksturRosemont 1018mg/5ml 150 ml261818
Liometacen (Indometacin) M01A B01 Pulver og væske til injeksjonsvæskeChiesi 50mg 6 S267896
Lioresal (Baklofen) M03B X01 Injeksjons-/infusjonsvæskeNovartis 50mikrog/ml 5 x 1 ml347985
Lioresal (Baklofen) M03B X01 MiksturNovartis (2) 1mg/ml 300 ml261180
Lipanthyl (Fenofibrat) C10A B05 KapselAbbott 200mg 100 stk229725
Lipiodol Ultra Fluid unimedic (Etylestre av joderte fettsyrer) V08A D01 InjeksjonsvæskeGuerbet GmbH 480mg I/ml 10 ml290719
Lipiodol Ultra Fluid vingmed (Etylestre av joderte fettsyrer) V08A D01 InjeksjonsvæskeGuerbet 480mg I/ml 10 ml223106
Lipiodol Ultra Fluid (Etylestre av joderte fettsyrer) V08A D01 InjeksjonsvæskeGuerbet 480mg I/ml 10 ml267643
Liposomal vitamin C (Vitamin C) A11 MiksturEmpirical Labs 200mg/ml 150 ml364906
Liposomal B12/MethylfolateB03B A DråperEmpirical Labs 500mikrog/ml 60 ml237226
Liposomal Curcumin/Resveratrol (Resveratrol) A13 MiksturEmpirical Labs 75mg/6ml 180 ml325526
Liposomal GlutathioneV03A B32 MiksturEmpirical Labs 120 ml337245
Liskantin (Primidon) N03A A03 MiksturDesitin 25mg/ml 150 ml330722
Liskantin (Primidon) N03A A03 MiksturDesitin 25mg/ml 250 ml268153
Liskantin (Primidon) N03A A03 TablettDesitin 250mg 100 stk266750
Liskantin (Primidon) N03A A03 TablettDesitin 250mg 50 stk244239
Litarex (Litium) N05A N01 DepottablettActavis 6mmol 100 stk244327
Lithium orotate (Litiumorotat) A12C X TablettNutrient Carriers 120mg 200 stk327803
Litican (Alisaprid) A03F A05 Tablettsanofi-aventis (2) 50mg 20 stk266801
Litiumkarbonat (Litium) N05A N01 TablettUkjent (2) 300mg 100 stk357087
Livalo (Pitavastatin) C10A A08 TablettKowa 1mg 90 stk245868
LivertoneV06D X KapselEmpirical Labs 120 stk258331
Locacorten-VioformS02C A02 ØredråperNovartis (2) 7.5 ml284101
Locorten Vioform (Kliokinol) S02C A02 ØredråperAmdipharm 1% 7.5 ml268127
Lofepramine (Lofepramin) N06A A07 TablettMylan (2) 70mg 56 stk330738
Lomudal (Kromoglikat) A07E B01 Mikstursanofi-aventis Norge (2) 20mg/ml 100 x 10 ml267187
Lomustine (Lomustin) L01A D02 KapselMedac GmbH (2) 40mg 20 stk283143
Loniten (Minoksidil) C02D C01 TablettPfizer (3) 10mg 60 stk250977
Loniten (Minoksidil) C02D C01 TablettPfizer (3) 2.5mg 60 stk229681
Loniten (Minoksidil) C02D C01 TablettPfizer (3) 2.5mg 60 stk364530
Lopid (Gemfibrozil) C10A B04 KapselUkjent (2) 300mg 100 stk362616
Lopid (Gemfibrozil) C10A B04 TablettPfizer (3) 600mg 56 stk246553
Lorazepam ahn (Lorazepam) N05B A06 InjeksjonsvæskeAkorn 2mg/ml 10 x 1 ml338473
Lorazepam (Lorazepam) N05B A06 InjeksjonsvæskeAkorn 2mg/ml 10 x 1 ml316664
Lorazepam (Lorazepam) N05B A06 TablettNorton Pharmaceuticals Ltd 2.5mg 28 stk298073
Lorazepam (Lorazepam) N05B A06 TablettTeva Pharmaceuticals 1mg 28 stk360642
L-Ornithine (L-ornitin) A16A A KapselDouglas Laboratories 500mg 60 stk369391
Losec (Omeprazol) A02B C01 KapselUkjent (2) 20mg 28 stk267830
Losec (Omeprazol) A02B C01 Pulver og væske til injeksjonsvæskeAstraZeneca (2) 40mg 1 S360676
L-Thyrox hexal (Levotyroksin) H03A A01 TablettHexal AG 100mikrog 100 stk298186
L-Thyrox hexal (Levotyroksin) H03A A01 TablettHexal AG 125mikrog 100 stk244305
L-Thyrox hexal (Levotyroksin) H03A A01 TablettHexal AG 150mikrog 100 stk266797
L-Thyrox hexal (Levotyroksin) H03A A01 TablettHexal AG 175mikrog 100 stk208016
L-Thyrox hexal (Levotyroksin) H03A A01 TablettHexal AG 200mikrog 100 stk330759
L-Thyrox hexal (Levotyroksin) H03A A01 TablettHexal AG 25mikrog 100 stk250013
L-Thyrox hexal (Levotyroksin) H03A A01 TablettHexal AG 50mikrog 100 stk360785
L-Thyrox hexal (Levotyroksin) H03A A01 TablettHexal AG 75mikrog 100 stk319756
L-Thyroxine campus (Levotyroksin) H03A A01 InjeksjonsvæskeLaboratoires SERB 200mikrog/ml 6 x 1 ml315439
L-thyroxine (Levotyroksin) H03A A01 DråperSERB 150mikrog/ml 15 ml364632
L-Thyroxin (Levotyroksin) H03A A01 Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæskesanofi-aventis (2) 514mikrog 1 S364858
L-Thyroxin-Na ratiopharm (Levotyroksin) H03A A01 TablettRatiopharm 100mikrog 100 stk345346
L-Thyroxin-Na ratiopharm (Levotyroksin) H03A A01 TablettRatiopharm 50mikrog 100 stk248988
L-Tryptophan ratiopharm (Tryptofan) N06A X02 TablettRatiopharm 500mg 100 stk229720
L-Tryptophan (Tryptofan) N06A X02 KapselVita-World 500mg 60 stk312048
Lyogen (Flufenazin) N05A B02 TablettLundbeck 1mg 50 stk258329
Lyogen (Flufenazin) N05A B02 TablettLundbeck 4mg 50 stk342682
Lyovac Cosmegen (Daktinomycin) L01D A01 Pulver til injeksjonsvæskeLundbeck 0.5mg 1 x 0.5 mg270746
Lyrinel XL (Oksybutynin) G04B D04 DepottablettJanssen-Cilag (2) 10mg 30 stk298115
Lysantin (Orfenadrin) N04A B02 TablettMedic team 50mg 100 stk252421
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Macrogol 4000 caeloA06A D15 PulverCaesar & Loretz 250 g319532
Maglyphos (Magnesium) A12C C MiksturSpecial Products Ltd 1mmol/ml 200 ml360742
Magnesium Diasporal (Magnesium) A12C C04 Granulat til miksturProtina Pharmazeutische 300mg 50 x 300 mg219582
Magnesium-Diasporal (Magnesium) A12C C10 KapselProtina Pharmazeutische 150mg 50 stk298151
Magnesia (Magnesiumhydroksid) A02A A04 TablettNycomed Danmark 500mg 100 stk229965
Magnesia (Magnesiumhydroksid) A02A A04 TablettNycomed 500mg 250 stk326293
Marevan uten farge (Warfarin) B01A A03 TablettTakeda 2.5mg 100 stk359133
Marplan (Isokarboksazid) N06A F01 TablettMediLink (1) 10mg 56 stk360815
Max-Carnitine (Levokarnitin) A16A A01 KapselDouglas laboratories 500mg 100 stk249730
MCP ratiopharm (Metoklopramid) A03F A01 StikkpilleRatiopharm 10mg 25 stk219434
Medrol specific (Metylprednisolon) H02A B04 TablettPfizer 100mg 20 stk317976
Medrol (Metylprednisolon) H02A B04 TablettPfizer (3) 100mg 20 stk364666
Megval (Melfalan) L01A A03 Pulver og væske til konsentrat til infusjonsvæskeEmcure pharmaceuticals Limited 50mg 1 S362953
Mekobalamin (Mekobalamin) B03B A05 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 5mg/ml 10 x 2 ml249656
Melatonin CR (Melatonin) N05C H01 DepottablettUkjent (2) 2mg 60 stk266775
Melatonin douglas (Melatonin) N05C H01 Kapsel 3mg 60 stk283036
Melatonin douglas (Melatonin) N05C H01 SublingvaltablettDouglas laboratories 1mg 60 stk360712
Melatonin Euromedica (Melatonin) N05C H01 KapselKaruna 3mg 60 stk244304
Melatonin euromedica (Melatonin) N05C H01 SugetablettNutraceutical Corp/KAL 5mg 60 stk355894
Melatonin kal (Melatonin) N05C H01 DepottablettUkjent (2) 3mg 60 stk263921
Melatonin karuna (Melatonin) N05C H01 KapselKaruna 3mg 60 stk230189
Melatonin Liquid Sublingual (Melatonin) N05C H01 DråperUkjent (2) 1mg/ml 113.4 g229788
Melatonin Liquid Sublingual (Melatonin) N05C H01 DråperUkjent (2) 1mg/ml 56.7 g258298
Melatonin natrol (Melatonin) N05C H01 TablettNatrol 5mg 60 stk333511
Melatonin natures one (Melatonin) N05C H01 KapselUkjent (2) 3mg 60 stk263913
Melatonin PR (Melatonin) N05C H01 DepottablettDouglas laboratories 3mg 60 stk364644
Melatonin source naturals (Melatonin) N05C H01 SublingvaltablettSource Naturals 5mg 100 stk208331
Melatonin source naturals (Melatonin) N05C H01 SublingvaltablettSource Naturals 5mg 50 stk333389
Melatonin (Melatonin) N05C H01 SugetablettUkjent (2) 5mg 60 stk265165
Melphalan (Melfalan) L01A A03 Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeAspen 50mg 1 S344257
Menadion specific (Fytomenadion) B02B A01 TablettMedic team 10mg 50 stk289749
Menadion (Fytomenadion) B02B A01 TablettMedic team 10mg 50 stk298182
Mepakrinhydroklorid (Mepakrinhydroklorid) P01A X05 InjeksjonsvæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 10mg/ml 50 ml364519
Meropenem (Meropenem) J01D H02 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeRotexmedica 1g 10 x 1 g215290
Meropenem (Meropenem) J01D H02 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeRotexmedica 500mg 10 x 500 mg335843
Mestionon retard (Pyridostigmin) N07A A02 DepottablettMeda 180mg 100 stk217367
Metadon (Metadon) N07B C02 TablettNycomed 20mg 100 stk317612
Metalcaptase (Penicillamin) M01C C01 EnterotablettHeyl 150mg 100 stk249447
Metalcaptase (Penicillamin) M01C C01 EnterotablettHeyl 300mg 100 stk215810
Metamina (Deksamfetamin) N06B A02 TablettUkjent (2) 5mg 100 stk265140
Metformin actavis (Metformin) A10B A02 TablettActavis Group 500mg 100 stk279332
Methacholine omega (Metakolin) V04C X Pulver til inhalasjonsvæske til nebulisatorOmega 100mg 100 mg257942
Methazolamide (Metazolamid) S01E C05 TablettLederle (2) 50mg 100 stk267577
Methergin (Metylergometrin) G02A B01 InjeksjonsvæskeNovartis (2) 0.2mg/ml 10 x 1 ml267674
Methergin (Metylergometrin) G02A B01 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 0.2mg/ml 100 x 1 ml246868
Methergin (Metylergometrin) G02A B01 TablettUkjent (2) 0.125mg 30 stk245498
Methocel (Hydroksypropylmetylcellulose) S01X A20 ØyedråperUkjent (2) 2% 3 x 10 g229804
Methotrexat campus (Metotreksat) L01B A01 InjeksjonsvæskeMedac 15mg/3ml 10 x 3 ml293284
Methotrexat campus (Metotreksat) L01B A01 InjeksjonsvæskeMedac 5mg/2ml 10 x 2 ml257419
Methotrexat-GRY campus (Metotreksat) L01B A01 InjeksjonsvæskeTeva GmbH 5mg/2ml 2 ml350764
Methotrexat (Metotreksat) L01B A01 InjeksjonsvæskeMedac GmbH (2) 15mg/3ml 10 x 3 ml229836
Methotrexat (Metotreksat) L01B A01 InjeksjonsvæskeMedac GmbH (2) 5mg/2ml 10 x 2 ml364728
Methyl B12 (Mekobalamin) B03B A05 SugetablettJarrow 1000mikrog 100 stk268079
Methyl B12 (Mekobalamin) B03B A05 SugetablettJarrow 5000mikrog 60 stk360772
Methyl Folate (Folsyrederivater) B03B B TablettDouglas Laboratories 1000mikrog 60 stk209737
Methyldopa (Metyldopa) C02A B01 TablettStada 250mg 100 stk364767
Metiblo (Metyltioninium) V03A B17 InjeksjonsvæskeSterop 10mg/ml 10 x 1 ml229885
Metiblo (Metyltioninium) V03A B17 InjeksjonsvæskeSterop 10mg/ml 100 x 1 ml330762
Metoclopramide campus (Metoklopramid) A03F A01 TablettPharmachemie 10mg 50 stk244885
Metoclopramide (Metoklopramid) A03F A01 TablettGoldshield Pharmaceuticals 10mg 28 stk261705
Metoclopramide (Metoklopramid) A03F A01 TablettUkjent (2) 10mg 50 stk267146
Metolazon (Metolazon) C03B A08 TablettAbcur AB (2) 5mg 100 stk268126
Metolazone (Metolazon) C03B A08 TablettMylan 2.5mg 100 stk291869
Metopirone (Metyrapon) V04C D01 KapselHRA Pharma 250mg 100 stk253766
Metoprolol actavis (Metoprolol) C07A B02 TablettActavis 50mg 56 stk353678
Metoprolol (Metoprolol) C07A B02 TablettAliud Pharma 50mg 100 stk276247
Metronidazol (Metronidazol) P01A B01 StikkpilleActavis 500mg 10 stk252483
Metyltionin (Metyltioninium) V03A B17 InjeksjonsvæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 10mg/ml 10 x 10 ml229672
Mexiletine teva (Meksiletin) C01B B02 KapselTeva Pharmaceuticals 250mg 100 stk219189
Mexiletine (Meksiletin) C01B B02 KapselTeva Pharmaceuticals 150mg 100 stk237778
Mexiletine (Meksiletin) C01B B02 KapselTeva Pharmaceuticals 200mg 100 stk364766
Mexitil (Meksiletin) C01B B02 KapselBoehringer Ingelheim 50mg 100 stk337204
Miacalcic mite (Laksekalsitonin) H05B A01 NesesprayNovartis (2) 100IE/dose 14 dose364543
Micronefrin (Adrenalin) R03A A01 Inhalasjonsvæske til nebulisatorUkjent (2) 22.5mg/ml 15 ml243907
Midazolam (Midazolam) N05C D08 MiksturRatiopharm 2mg/ml 100 ml268048
Midazolam (Midazolam) N05C D08 MiksturRatiopharm 2mg/ml 30 ml345016
Midazolam (Midazolam) N05C D08 SirupRoxane Laboratories 2mg/ml 118 ml354634
Migard (Frovatriptan) N02C C07 TablettMenarini 2.5mg 2 stk340781
Milrinon abcur (Milrinon) C01C E02 Injeksjons-/infusjonsvæskeAbcur AB 1mg/ml 10 x 10 ml211865
Milrinone macure (Milrinon) C01C E02 Injeksjons-/infusjonsvæskeCarinopharm 1mg/ml 10 x 10 ml306403
Minipress (Prazosin) C02C A01 TablettPfizer 1mg 100 stk268305
Minipress (Prazosin) C02C A01 TablettPfizer 1mg 30 stk326640
Minipress (Prazosin) C02C A01 TablettPfizer 5mg 100 stk293467
Minipress (Prazosin) C02C A01 TablettPfizer 5mg 30 stk280728
Minirin (Desmopressin) H01B A02 InjeksjonsvæskeFerring AB (2) 4mikrog/ml 10 x 1 ml267587
Minirin (Desmopressin) H01B A02 TablettFerring 0.1mg 90 stk257387
Minirin (Desmopressin) H01B A02 TablettFerring 0.2mg 90 stk272222
Minocin (Minocyklin) J01A A08 KapselTeofarma 100mg 12 stk364557
Minocyclin (Minocyklin) J01A A08 KapselRatiopharm 100mg 50 stk298181
Minocyclin (Minocyklin) J01A A08 KapselRatiopharm 50mg 50 stk360778
Minoxidil (Minoksidil) C02D C01 TablettPar Pharmaceuticals 10mg 100 stk268067
Minoxidil (Minoksidil) C02D C01 TablettPar Pharmaceuticals 2.5mg 100 stk364848
Minprostin (Dinoproston) G02A D02 VaginalgelUkjent (2) 1mg/2.5ml 2.5 ml363531
Minprostin (Dinoproston) G02A D02 VaginalgelUkjent (2) 2mg/2.5ml 2.5 ml275420
Miochol-E campus (Acetylkolin) S01E B09 Pulver og væske til oppløsning til intraokulær brukUkjent (2) 20mg 20 mg334301
Miochol-E (Acetylkolin) S01E B09 Pulver og væske til oppløsning til intraokulær brukNovartis (2) 20mg 1 S267750
Mitocin life (Mitomycin) L01D C03 Pulver til intravesikaloppløsning/injeksjons-/infusjonsvæskeSpeciality European Pharma Limited 20mg 1 x 20 mg297764
Mitomycin C campus (Mitomycin) L01D C03 Pulver til injeksjonsvæskeProStrakan Ltd 2mg 10 x 2 mg318539
Mitomycin-C specific (Mitomycin) L01D C03 Pulver til injeksjonsvæskeProStrakan 10mg 10 mg346367
Mitomycin-C (Mitomycin) L01D C03 Pulver til injeksjonsvæskeLaboratorios Inibsa, S.A. 40mg 1 x 40 mg360794
Mitomycin (Mitomycin) L01D C03 Pulver og væske til intravesikaloppløsningMedac GmbH (2) 40mg 1 S267922
Mitomycin (Mitomycin) L01D C03 Pulver til infusjonsvæskeMedac GmbH (2) 10mg 1 stk364511
Mitomycin (Mitomycin) L01D C03 Pulver til infusjonsvæskeMedac GmbH (2) 20mg 1 stk229684
Mitomycin (Mitomycin) L01D C03 Pulver til infusjonsvæskeMedac GmbH (2) 2mg 1 stk267530
Mitomycin (Mitomycin) L01D C03 Pulver til infusjonsvæskeMedac GmbH (2) 40mg 1 stk229805
Mitomycin (Mitomycin) L01D C03 Pulver til injeksjonsvæskeLaboratorios Inibsa 10mg 10 mg293954
Mobic (Meloksikam) M01A C06 TablettBoehringer Ingelheim 15mg 30 stk229949
Modecate (Flufenazin) N05A B02 Injeksjonsvæskesanofi-aventis (2) 25mg/ml 10 x 1 ml364856
Moditen (Flufenazin) N05A B02 TablettKRKA 1mg 25 stk318060
Molipaxin (Trazodonhydroklorid) N06A X05 Kapselsanofi-aventis (2) 100mg 56 stk229797
Molipaxin (Trazodonhydroklorid) N06A X05 KapselUkjent (2) 50mg 84 stk266429
Molsidomin (Molsidomin) C01D X12 DepottablettStada 8mg 100 stk317548
MonosolB05Z B HemofiltreringsvæskeBaxter 2 x 5 L360713
Monuril (Fosfomycin) J01X X01 GranulatPierre Fabre Pharma 3000mg 1 stk364908
Morfin Epidural (Morfinhydroklorid) N02A A01 InjeksjonsvæskeMeda 10mg/ml 10 x 10 ml360734
Morphin (Morfinhydroklorid) N02A A01 InjeksjonsvæskeLeiras 20mg/ml 5 x 5 ml224945
Motilium (Domperidon) A03F A03 MiksturJanssen-Cilag 1mg/ml 200 ml246488
Motilium (Domperidon) A03F A03 TablettUkjent (2) 10mg 100 stk354845
Moxifloxacin (Moksifloksacin) J01M A14 TablettKRKA Sverige AB 400mg 7 stk307027
Mucosta ophtalmic UD (Rebamipid) S01X A ØyedråperOtsuka Pharma Scandinavia AB 2% 112 x 0.35 ml292937
Multibionta NutritionA11B A DråperMerck (2) 10 ml267966
Multivit-B euromedica (Pyridoksin) A11E A InjeksjonsvæskeGerot Lannach 1.9mg/2ml 5 x 2 ml204818
Multivit-B forte euromedica (Pyridoksin) A11E A InjeksjonsvæskeGerot Lannach 3.8mg/2ml 5 x 2 ml319274
Multivit-B forte (Vitamin B6) A11E A InjeksjonsvæskeLannacher Heilmittel GmbH 4mg 5 x 2 ml364724
Multivit-B (Vitamin B6) A11E A InjeksjonsvæskeLannacher Heilmittel GmbH 2mg 5 x 2 ml267863
Mutaflor MiteA07 KapselArdeypharm 20 stk301104
MutaflorA07 KapselArdeypharm 100 stk364801
MutaflorA07 KapselArdeypharm 20 stk360753
Myambutol (Etambutol) J04A K02 TablettUkjent (2) 100mg 100 stk276782
Myambutol (Etambutol) J04A K02 TablettUkjent (2) 400mg 100 stk277004
Mycobutin (Rifabutin) J04A B04 KapselPfizer (3) 150mg 30 stk249839
Mycolog N (Nystatin) D07C C05 Kremsanofi-aventis (2) 100000IE/g 15 g364910
Mycolog (Nystatin) D07C B01 Salvesanofi-aventis (2) 100000IE/g 15 g229958
Mycopryl (Glyserolester) A07X A KapselBio Care 63mg 90 stk267754
MycoprylA07X A KapselT. E. Neesby 100 stk364867
Mydriacyl (Tropikamid) S01F A06 ØyedråperAlcon 0.5% 15 ml267796
Mydriacyl (Tropikamid) S01F A06 ØyedråperAlcon 10mg/ml 15 ml361995
Mydriasert (Fenylefrin) S01F A56 ØyelamellLaboratoires Théa 5.4mg 20 stk356256
Mydrilate (Syklopentolat) S01F A04 ØyedråperUkjent (2) 1% 5 ml355628
Mydrum (Tropikamid) S01F A06 ØyedråperUkjent (2) 5mg/ml 1 x 10 ml364624
Myleran campus (Busulfan) L01A B01 TablettAspen Pharma Trading Limited 2mg 100 stk323959
Myleran (Busulfan) L01A B01 TablettGlaxoSmithKline 2mg 100 stk247098
Myocrisin (Natriumaurotiomalat) M01C B01 Injeksjonsvæskesanofi-aventis (2) 100mg/ml 10 x 0.5 ml229812
Mysoline (Primidon) N03A A03 TablettUkjent (2) 250mg 100 stk298103
Mytelase (Ambenon) N07A A30 Tablettsanofi-aventis (2) 10mg 50 stk360733
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
N-acetyl-L-cysteine douglas (Acetylcystein) R05C B01 KapselDouglas laboratories 500mg 90 stk268159
N-acetyl-L-cysteine douglas (Acetylcystein) R05C B01 KapselDouglas laboratories 750mg 90 stk267752
Nadolol (Nadolol) C07A A12 TablettMylan (2) 20mg 100 stk229925
Nadolol (Nadolol) C07A A12 TablettUkjent (2) 40mg 100 stk229934
Naglazyme campus (Galsulfase) A16A B08 Konsentrat til infusjonsvæskeBioMarin Europe Ltd 1mg/ml 5 ml368505
Naglazyme (Galsulfase) A16A B08 Konsentrat til infusjonsvæskeBioMarin Europe 1mg/ml 5 ml364864
Nalcrom (Kromoglikat) A07E B01 MiksturSanofi-aventis 200mg/10ml 50 x 10 ml290498
Nardil (Fenelzin) N06A F03 TablettArchimedes Pharma 15mg 100 stk275438
Natacyn (Natamycin) S01A A10 ØyedråperAlcon 5% 15 ml282624
Natriumbikarbonat recip (Natriumhydrogenkarbonat) A02A H TablettRecip (2) 1g 100 stk364565
Natriumhydrogencarbonat (Natriumhydrogenkarbonat) B05B B01 InfusjonsvæskeKöhler Pharma 8.4% w/v 10 x 20 ml203510
Natriumklorid i Emulgon (Natriumklorid) S01X A03 ØyesalveApoteket Produktion & Laboratorier AB 5% 4 x 5 g229767
Natulan cd pharmaceuticals (Prokarbazin) L01X B01 KapselSigma-Tau 50mg 50 stk245158
Natulan (Prokarbazin) L01X B01 KapselSigma-Tau 50mg 50 stk245753
Nature-Throid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 113.75mg 100 stk357013
Nature-Throid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 130mg 100 stk261217
Nature-Throid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 48.75mg 100 stk214888
Nature-Throid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 65mg 100 stk244295
Nature-Throid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 81.25mg 100 stk304590
Nature-Throid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 97.5mg 100 stk307928
Naxogin (Nimorazol) P01A B06 TablettPfizer (3) 500mg 100 stk364738
Nebivolol (Nebivolol) C07A B12 TablettStada 5mg 100 stk303073
NebuPent (Pentamidindiisetionat) P01C X01 Pulver til inhalasjonsvæske til nebulisatorAbraxis Pharmaceutical Products 300mg 1 stk267905
Nefazodone (Nefazodon) N06A X06 TablettTeva Pharmaceuticals 100mg 60 stk364599
Nefazodone (Nefazodon) N06A X06 TablettTeva Pharmaceuticals 200mg 60 stk229752
Neo-Mercazole (Karbimazol) H03B B01 TablettPro Concepta Zug 5mg 50 stk216916
NeoProfen specific (Ibuprofen) C01E B16 InjeksjonsvæskeRecordati 10mg/ml 3 x 2 ml301186
Nepresol (Dihydralazin) C02D B01 Pulver og væske til injeksjonsvæskeNovartis (2) 25mg 5 S260984
Nesacaine-MPF (Klorprokain) N01B A04 InjeksjonsvæskeAPP 3% 25 x 20 ml331933
Nesacaine-mpf (Klorprokain) N01B A04 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 3% w/v 20 ml218495
Neulactil (Perisiazin) N05A C01 TablettUkjent (2) 10mg 100 stk246181
Neupogen (Filgrastim) L03A A02 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 0.3mg/ml 5 x 1 ml218461
NeurobionA11D B InjeksjonsvæskeMerck (2) 3 x 3 ml267848
Niacin (Nikotinamid) A11H A01 TablettDouglas Laboratories 100mg 100 stk330227
Niacinamide (Nikotinamid) A11H A01 KapselDouglas laboratories 500mg 100 stk364799
Niaspan (Nikotinsyre) C10A D02 DepottablettAbbott 1000mg 90 stk229928
Niaspan (Nikotinsyre) C10A D02 DepottablettAbbott 500mg 90 stk229813
Nicobion (Nikotinamid) A11H A01 TablettTeofarma 500mg 30 stk244299
Nicorette (Nikotin) N07B A01 NesesprayMcNeil 0.5mg/dose 200 doser355029
Nifedipin campus (Nifedipin) C08C A05 DråperRatiopharm 20mg/ml 30 ml239047
Nifedipin (Nifedipin) C08C A05 DråperRatiopharm 20mg/ml 30 ml364659
Nifehexal unimedic (Nifedipin) C08C A05 DråperHexal AG 20mg/ml 30 ml243739
Nifehexal (Nifedipin) C08C A05 DråperHexal (2) 20mg/ml 30 ml267739
Niferex (Ferroglysinsulfat) B03A A01 DråperUCB 30mg/ml 30 ml284702
Nimoral (Nimorazol) P01A B06 GranulatDeVats 500mg 50 stk268054
Nimoral (Nimorazol) P01A B06 PulverDeVats 500mg 50 g364903
Nimoral (Nimorazol) P01A B06 TablettDeVats 500mg 48 stk268150
Nimotop (Nimodipin) C08C A06 DråperUkjent (2) 4% 25 ml282541
Nitrazepam dak (Nitrazepam) N05C D02 TablettTakeda 5mg 100 stk206213
Nitrazepam essential (Nitrazepam) N05C D02 MiksturEssential Pharmaceuticals Limited 2.5mg/5ml 70 ml248236
Nitrazepam (Nitrazepam) N05C D02 MiksturNorgine 0.5mg/ml 150 ml298089
Nitropress (Nitroprussid) C02D D01 Konsentrat til infusjonsvæskeHospira 50mg/2ml 2 ml236273
Nivemycin (Neomycin) A07A A01 TablettAmdipharm 500mg 100 stk215485
Normax (co-danthrusate)A06A B53 KapselUkjent (2) 63 stk367524
Normix (Rifaksimin) A07A A11 TablettAlfa Wassermann 200mg 12 stk267924
Novalgin (Metamizol) N02B B02 DråperAventis Pharma (2) 500mg/ml 50 ml267722
Novalgin (Metamizol) N02B B02 Injeksjonsvæskesanofi-aventis (2) 1g/2ml 5 x 2 ml360730
Novalgin (Metamizol) N02B B02 TablettAventis Pharma (2) 500mg 50 stk330730
Novothyral 100 (Liotyronin) H03A A03 TablettUkjent (2) 20mikrog 100 stk229850
Nozinan (Levomepromazin) N05A A02 Injeksjons-/infusjonsvæskeAventis Pharma 25mg/ml 10 x 1 ml234379
Nozinan (Levomepromazin) N05A A02 InjeksjonsvæskeSanofi-aventis 25mg/ml 5 x 1 ml321647
NT FactorV06D X TablettPro Health 90 stk229745
Nurofen Junior (Ibuprofen) M01A E01 StikkpilleReckitt Benckiser 125mg 10 stk364824
Nurofen Junior (Ibuprofen) M01A E01 StikkpilleReckitt Benckiser 60mg 10 stk268009
Nurofen (Ibuprofen) M01A E01 MiksturBoots 20mg/ml 100 ml298100
Nurofen (Ibuprofen) M01A E01 MiksturBoots 20mg/ml 150 ml360663
Nystatin acis (Nystatin) D01A A01 KremAcis 100000IE/g 20 g311339
Nystatin acis (Nystatin) D01A A01 KremAcis 100000IE/g 50 g368071
Nystatin (Nystatin) D01A A01 KremMeda 100000IE 25 g267940
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Olbetam (Acipimox) C10A D06 KapselPfizer (3) 250mg 90 stk330764
OmegavenB05B A02 InfusjonsvæskeFresenius Kabi 10 x 100 ml267888
OmegavenB05B A02 InfusjonsvæskeFresenius Kabi 10 x 50 ml267852
Omeprazol-ratiopharm NT (Omeprazol) A02B C01 EnterokapselRatiopharm 20mg 100 stk347701
Omni-Sorb (Natriumklorid) S01X A03 ØyedråperUkjent (2) 5% 10 ml360786
Oncaspar cd pharma (Pegaspargase) L01X X24 InjeksjonsvæskeSigma-Tau 750IE/ml 5 ml229022
Oncaspar (Pegaspargase) L01X X24 InjeksjonsvæskeMedac GmbH (2) 750IE/ml 5 ml313871
OphtasiloxanS01X A20 ØyedråperUkjent (2) 10 ml271932
OralpädonA07C A Pulver til miksturHelvepharm AG 10 x 4.869 g364722
Orap forte (Pimozid) N05A G02 TablettJanssen-Cilag (2) 4mg 50 stk267286
Orap (Pimozid) N05A G02 TablettJanssen-Cilag 4mg 20 stk335471
Orap (Pimozid) N05A G02 TablettUkjent (2) 1mg 75 stk267294
Orudis (Ketoprofen) M01A E03 StikkpilleAventis Pharma (2) 100mg 10 stk229801
Ospolot (Sultiam) N03A X03 TablettUkjent (2) 200mg 50 stk245803
Ospolot (Sultiam) N03A X03 TablettUkjent (2) 50mg 50 stk245795
OsvaRen (Magnesiumkarbonat) V03A E04 TablettFresenius Medical Care 235mg 180 stk289428
Ovastat (Treosulfan) L01A B02 Pulver til infusjonsvæskeMedac 1000mg 1 x 1000 mg364154
Ovastat (Treosulfan) L01A B02 Pulver til infusjonsvæskeMedac 5000mg 1 x 5000 mg215624
Oxandrolone (Oksandrolon) A14A A08 TablettUpsher-Smith 2.5mg 100 stk204587
Oxsoralen Euromedica (Metoksalen) D05B A02 KapselG.L. Pharma 10mg 50 stk330760
Oxsoralen (Metoksalen) D05B A02 KapselUkjent (2) 10mg 50 stk229735
Oxybutyninhydroklorid (Oksybutynin) G04B D04 SkyllevæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 0.25mg/ml 20 ml267541
Oxybutyninhydroklorid (Oksybutynin) G04B D04 SkyllevæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 0.5mg/ml 10 x 20 ml267542
Oxycodonhydrochlorid (Oksykodon) N02A A05 KapselActavis 10mg 100 stk360217
Oxycodonhydrochlorid (Oksykodon) N02A A05 KapselActavis 20mg 100 stk267352
Oxycodonhydrochlorid (Oksykodon) N02A A05 KapselActavis 5mg 100 stk314729
Oxytetracycline (Oksytetrasyklin) J01A A06 TablettActavis 250mg 28 stk202102
Oxytocin campus (Oksytocin) H01B B02 Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæskeHexal 5IE/ml 10 x 1 ml217863
Oxytocin life (Oksytocin) H01B B02 InfusjonsvæskePeckforton Pharmaceuticals 10IE/ml 5 x 1 ml287475
Oxytocin (Oksytocin) H01B B02 InjeksjonsvæskeGrindeks 5IU/ml 10 x 1 ml244308
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Pabrinex IM high potencyA11E B InjeksjonsvæskeLink Pharmaceuticals 10 S267851
Pabrinex IV high potency campus (Glukose) A11E B InjeksjonsvæskeArchimedes Pharma 1000mg 10 S201043
Pabrinex IV high potency euromedica (Askorbinsyre) A11E B InjeksjonsvæskeArchimedes Pharma 500mg 10 S229615
Pabrinex IV high potency lifeA11E B InjeksjonsvæskeArchimedes Pharma 250mg 10 S266800
Pabrinex IV high potencyA11E B InjeksjonsvæskeLink Pharmaceuticals 10 S364716
Palbociclib (Palbociklib) L01X E KapselPfizer 75mg 21 stk324922
Paludrine (Proguanil) P01B B01 TablettAstraZeneca (2) 100mg 98 stk229822
Panadol Extra (Koffein) N02B E51 BrusetablettSmithKline Beecham 65mg 24 stk356993
Pancuronium ahn (Pankuronium) M03A C01 InjeksjonsvæskeInresa Arzneimittel 4mg/2ml 10 x 2 ml324314
Pancuronium campus (Pankuronium) M03A C01 InjeksjonsvæskeActavis 2mg/ml 10 x 2 ml234255
Panodil (Paracetamol) N02B E01 StikkpilleGlaxoSmithKline Consumer Healthcare (2) 60mg 10 stk229902
Papaverin specific (Papaverin) A03A D01 InjeksjonsvæskeLaboratoire Renaudin 40mg/ml 10 x 1 ml271617
Papaverin (Papaverin) A03A D01 TablettRecip (2) 40mg 100 stk222610
Papaverine HCl ahn (Papaverin) A03A D01 InjeksjonsvæskeSterop 40mg/2ml 10 x 2 ml248422
Papaverine HCl campus (Papaverin) A03A D01 InjeksjonsvæskeSterop 40mg/2ml 10 x 2 ml337307
Papaverine (Papaverin) A03A D01 InjeksjonsvæskeSERB 40mg/ml 10 x 1 ml268103
Paracetamol rosemont (Paracetamol) N02B E01 MiksturRosemont 250mg/5ml 100 ml268015
Paraffin flytende sterilD02A C OppløsningApoteket Produktion & Laboratorier AB 10 x 50 ml364819
Paraflex (Klorzoxazon) M03B B03 TablettAstraZeneca (2) 250mg 100 stk364551
Parlodel (Bromokriptin) N04B C01 KapselMeda 10mg 100 stk234970
Parlodel (Bromokriptin) N04B C01 TablettNovartis (2) 10mg 100 stk266748
Patentblau V 2care4 (Patentblå V) V04C X Injeksjonsvæske2care4 ApS 25mg/ml 5 x 2 ml233861
Pentaglobin (Immunglobulin (humant)) J06B A02 InfusjonsvæskeBiotest Pharma 50mg/ml 10 ml361671
Pentaglobin (Immunglobulin (humant)) J06B A02 InfusjonsvæskeBiotest Pharma 50mg/ml 100 ml289913
Pentaglobin (Immunglobulin (humant)) J06B A02 InfusjonsvæskeBiotest Pharma 50mg/ml 50 ml317148
Pentam (Pentamidindiisetionat) P01C X01 Pulver til injeksjonsvæskeAPP 300mg 10 x 300 mg267704
Pentazocine actavis (Pentazocin) N02A D01 KapselActavis 50mg 28 stk364589
Pentrax (Kulltjæreekstrakt) D05A A SjampoDales Pharmaceuticals Ltd 4.3% 120 ml267612
Pepto-Bismol (Vismutsubsalisylat) A07B B TyggetablettProcter & Gamble Pharmaceuticals (2) 262mg 48 stk326292
Peratsin (Perfenazin) N05A B03 TablettOrion 2mg 100 stk299326
Peratsin (Perfenazin) N05A B03 TablettOrion 4mg 100 stk244346
Peratsin (Perfenazin) N05A B03 TablettOrion 8mg 100 stk308546
PerfadexV07A B Oppløsning til organkonserveringsvæskeXVIVO Perfusion 2 x 2800 ml344034
PerfadexV07A B Oppløsning til organkonserveringsvæskeXVIVO Perfusion 8 x 1000 ml231857
Periactin (Cyproheptadin) R06A X02 TablettAuden Mckenzie 4mg 30 stk364580
Peritol (Cyproheptadin) R06A X02 TablettInfectopharm Arzneimittel und Consilium 4mg 100 stk352014
Perphenazin neuraxpharm (Perfenazin) N05A B03 TablettNeuraxpharm Arzneimittel 8mg 100 stk220846
Perphenazin specific (Perfenazin) N05A B03 TablettNeuraxpharm Arzneimittel 8mg 100 stk276480
Perphenazin unimedic (Perfenazin) N05A B03 TablettNeuraxpharm 8mg 100 stk259606
Persantin (Dipyridamol) B01A C07 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 5mg/ml 5 x 2 ml267393
Perycit (Nikeritrol) C10A D01 TablettAstraZeneca (2) 500mg 250 stk350660
Peteha (Protionamid) J04A D01 TablettRiemser Pharma GmbH 250mg 100 stk305642
Petnidan (Etosuksimid) N03A D01 KapselDesitin 250mg 100 stk267688
PharmaNAC (Acetylcystein) R05C B01 BrusetablettBioAdvantex Pharma 900mg 32 stk242941
Phenergan (Prometazin) R06A D02 Injeksjonsvæskesanofi-aventis Norge (2) 25mg/ml 10 x 1 ml244226
Phenhydan (Fenytoin) N03A B02 InjeksjonsvæskeDesitin 50mg/ml 5 x 5 ml298124
Phenhydan (Fenytoin) N03A B02 Konsentrat til infusjonsvæskeDesitin 15mg 5 x 50 ml362434
Phenhydan (Fenytoin) N03A B02 TablettDesitin 100mg 100 stk229803
Phenindione (Fenindion) B01A A02 TablettMercury Pharmaceuticals Limited 25mg 28 stk258336
Phenobarbital (Fenobarbital) N03A A02 InjeksjonsvæskeBichsel Danmark 10% 10 x 2 ml360812
Phenylephrine HCl ahn (Fenylefrin) C01C A06 InjeksjonsvæskeSandoz (2) 10mg/ml 10 x 1 ml288136
Phenylephrine Minims bausch & lomb (Fenylefrin) S01F B01 ØyedråperBausch & Lomb 2.5% w/v 20 x 0.5 ml352695
Phenylephrine Minims (Fenylefrin) S01F B01 ØyedråperChauvin Pharmaceuticals 2.5% 20 x 0.5 ml267881
Phenytoin AWD (Fenytoin) N03A B02 TablettTeva GmbH 100mg 100 stk245622
Phosphate-sandoz euromedica (Dinatriumhydrogenfosfat) A12 BrusetablettHK Pharma 500mg 5 x 20 stk321620
Phosphate-sandoz (Dinatriumhydrogenfosfat) A12 BrusetablettUkjent (2) 500mg 5 x 20 stk272054
PigmanormD11A X KremWidmer 30 ml274837
Pilocarpin martindale (Pilokarpin) S01E B01 ØyedråperOphtha 4% w/v 10 ml364902
Pilocarpine (Pilokarpin) S01E B01 ØyedråperMartindale Pharmaceuticals 2% 10 ml268149
Pilocarpine (Pilokarpin) S01E B01 ØyedråperMartindale Pharmaceuticals 4% 10 ml268166
Piportil depot (Pipotiazin) N05A C04 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 50mg/ml 10 x 1 ml267692
Piportil depot (Pipotiazin) N05A C04 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 50mg/ml 10 x 2 ml243360
Plasmalyte Glucos (Natriumglukonat) B05B B02 InfusjonsvæskeBaxter Medical 5.02g/L 10 x 1000 ml315152
Plasmalyte Glucos (Natriumglukonat) B05B B02 InfusjonsvæskeBaxter Medical 5.02g/L 20 x 500 ml320088
Polaramin Euromedica (Deksklorfeniramin) R06A B02 MiksturSchering-Plough (4) 0.4mg/ml 100 ml268089
Polaramine euromedica (Deksklorfeniramin) R06A B02 MiksturMSD 2mg/5ml 60 ml309555
Polaramine (Deksklorfeniramin) R06A B02 InjeksjonsvæskeSchering-Plough (4) 5mg/ml 5 x 1 ml298144
Polaramine (Deksklorfeniramin) R06A B02 MiksturMSD 0.4mg/ml 60 ml296765
Polaramine (Deksklorfeniramin) R06A B02 SirupSchering-Plough (4) 0.1mg/ml 125 ml364816
Polaramine (Deksklorfeniramin) R06A B02 TablettMSD 2mg 20 stk238599
Polaramine (Deksklorfeniramin) R06A B02 TablettMSD 2mg 30 stk279479
Polaramin (Deksklorfeniramin) R06A B02 MiksturSchering-Plough (4) 0.4mg/ml 100 ml267998
Posicor (Mibefradil) C08C X01 TablettRoche Norge 100mg 98 stk244129
Posicor (Mibefradil) C08C X01 TablettRoche Norge 50mg 28 stk244103
Posicor (Mibefradil) C08C X01 TablettRoche Norge 50mg 98 stk244111
Povidone Iodine Minims bausch & lomb (Povidon, jodert) S01A X18 ØyedråperBausch & Lomb 5% w/v 20 x 0.4 ml322225
Precedex (Deksmedetomidin) N05C M18 InfusjonsvæskeOrion 100mikrog/ml 25 x 2 ml364597
Precortalon Aquosum (Prednisolon) H02A B06 Pulver og væske til injeksjonsvæskeUkjent (2) 25mg/ml 10 S229715
Predni-POS (Prednisolon) S01B A04 ØyedråperUrsapharm 0.5% 10 ml364772
Prednisolon campus (Prednisolon) H02A B06 TablettAliud Pharma 5mg 50 stk227521
Prednisolone Minims (Prednisolon) S01B A04 ØyedråperNovartis (2) 0.5% 20 x 0.5 ml362889
Prednisolone (Prednisolon) H02A B06 Oppløselig tablettSovereign 5mg 30 stk267665
Prednisolon (Prednisolon) H02A B06 TablettUkjent (2) 5mg 50 stk267153
Prednison dak (Prednison) H02A B07 TablettDAK 5mg 100 stk364498
Prednison hexal (Prednison) H02A B07 TablettHexal 50mg 50 stk203447
Pregnenolone complementary (Pregnenolon) A14A KapselComplementary Prescriptions 100mg 60 stk290288
Pregnenolone (Pregnenolon) A14A DepottablettDouglas laboratories 100mg 60 stk364875
Pregnenolone (Pregnenolon) A14A DepottablettDouglas laboratories 50mg 60 stk268104
Pregnenolone (Pregnenolon) A14A KapselPhysiologics 50mg 120 stk349339
Pregnenolone (Pregnenolon) A14A SublingvaltablettDouglas laboratories 50mg 60 stk229936
Premarin (Konjugerte østrogener) G03C A57 TablettWyeth Lederle 0.625mg 3 x 28 stk229705
PremixelB05B InfusjonsvæskeUkjent (2) 840kJ/L 1000 ml361311
Prepulsid (Cisaprid) A03F A02 MiksturJanssen-Cilag (2) 1mg/ml 100 ml267802
Prepulsid (Cisaprid) A03F A02 TablettJanssen-Cilag (2) 10mg 100 stk298101
Priadel (Litium) N05A N01 DepottablettSanofi-Synthelabo 200mg 100 stk267514
Priadel (Litium) N05A N01 DepottablettSanofi-Synthelabo 400mg 100 stk247619
Priftin (Rifapentin) J04A B05 TablettSanofi-aventis 150mg 24 stk302456
Priftin (Rifapentin) J04A B05 TablettSanofi-aventis 150mg 32 stk249624
Priligy (Dapoksetin) G04B X14 TablettBerlin-Chemie AG 30mg 3 stk255724
Priligy (Dapoksetin) G04B X14 TablettBerlin-Chemie AG 60mg 3 stk250489
Primacine (Erytromycin) J01F A01 Granulat til miksturUkjent (2) 500mg/5ml 100 ml364891
Primaquine phosphate sanofi (Primakinfosfat) P01B A03 TablettSanofi-Synthelabo 26.3mg 100 stk302533
Primene (Aminosyrer) B05B A01 InfusjonsvæskeBaxter 10% 20 x 100 ml244320
Primidon (Primidon) N03A A03 TablettUkjent (2) 50mg 100 stk267893
Primperan (Metoklopramid) A03F A01 Tablettsanofi-aventis (2) 10mg 40 stk209381
Procain (Prokain) N01B A02 InjeksjonsvæskeSteigerwald 0.5% 10 x 5 ml360791
Procain (Prokain) N01B A02 InjeksjonsvæskeSteigerwald 1% 10 x 2 ml229927
Procain (Prokain) N01B A02 InjeksjonsvæskeSteigerwald 1% 100 x 5 ml364866
Procain (Prokain) N01B A02 InjeksjonsvæskeSteigerwald 2% 10 x 5 ml298189
Procain (Prokain) N01B A02 InjeksjonsvæskeSteigerwald 2% 100 x 5 ml244307
Procain (Prokain) N01B A02 InjeksjonsvæskeSteigerwald 5mg/ml 100 ml229712
Prochlorperazine (Proklorperazin) N05A B04 StikkpilleG & W Laboratories 25mg 12 stk298152
Proglicem (Diazoksid) V03A H01 KapselMSD 100mg 100 stk330752
Proglicem (Diazoksid) V03A H01 KapselMSD 25mg 100 stk272088
Proglycem (Diazoksid) V03A H01 MiksturTeva Pharmaceuticals 50mg/ml 30 ml247114
Prokainamid (Prokainamid) C01B A02 DepottablettAstraZeneca (2) 500mg 100 stk281956
Proleukin (Aldesleukin) L03A C01 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeNovartis (2) 18mill IE 18 mill IE267808
Propal Retard (Propranolol) C07A A05 DepotkapselSandoz A/S 160mg 100 stk317862
Propal Retard (Propranolol) C07A A05 DepotkapselSandoz A/S 80mg 100 stk335797
Propavan (Propiomazin) N05C M06 Tablettsanofi-aventis (2) 25mg 100 stk364911
Propecia (Finasterid) D11A X10 TablettMSD 1mg 28 stk243188
Propecia (Finasterid) D11A X10 TablettMSD 1mg 98 stk243196
Propranolol rosemont (Propranolol) C07A A05 MiksturRosemont Pharmaceuticals 50mg/5ml 150 ml282969
Propranolol rosemont (Propranolol) C07A A05 MiksturRosemont Pharmaceuticals 5mg/5ml 150 ml227357
Propranolol takeda (Propranolol) C07A A05 TablettNycomed 10mg 250 stk268157
Propranolol takeda (Propranolol) C07A A05 TablettNycomed 40mg 100 stk364909
Propranolol takeda (Propranolol) C07A A05 TablettNycomed 80mg 100 stk268161
Propranolol (Propranolol) C07A A05 TablettApokjeden AS (1) 20mg 100 stk266807
Prostin 15M 2care4 (Karboprost) G02A D04 InjeksjonsvæskePfizer 250mikrog/ml 1 ml306032
Prostin 15M (Karboprost) G02A D04 InjeksjonsvæskePfizer 0.25mg/ml 1 ml285918
Prostin E2 (Dinoproston) G02A D02 VaginaltablettUkjent (2) 3mg 4 stk356782
Prostinfenem (Karboprost) G02A D04 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 0.25mg/ml 1 ml274043
Proviron (Mesterolon) G03B B01 TablettBayer 25mg 50 stk267945
Provocholine (Metakolin) V04C X Pulver til inhalasjonsvæske til nebulisatorMethapharm 100mg 6 stk228801
Proxymetacaine Minims (Proksymetakain) S01H A04 ØyedråperChauvin Pharmaceuticals 0.5% w/v 20 x 0.5 ml361918
Pyrazinamide (Pyrazinamid) J04A K01 TablettUkjent (2) 500mg 100 stk267328
Pyridoxal-5-Phosphate (Pyridoksalfosfat) A11H A06 KapselDouglas Laboratories 50mg 100 stk271324
Pyridoxin recip (Pyridoksin) A11H A02 TablettRecip (2) 40mg 100 stk298074
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Quinidine Sulfate sandoz (Kinidin) C01B A01 TablettSandoz 200mg 100 stk270192
Quinidine sulfate SR (Kinidin) C01B A01 DepottablettTeva Pharmaceuticals 300mg 100 stk298145
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Ranexa (Ranolazin) C01E B18 DepottablettBerlin-Chemie AG 375mg 100 stk260795
Ranexa (Ranolazin) C01E B18 DepottablettBerlin-Chemie AG 500mg 100 stk262254
Ranitidin (Ranitidin) A02B A02 TablettAliud Pharma 150mg 100 stk309905
Ranitidin (Ranitidin) A02B A02 TablettAliud Pharma 150mg 50 stk310259
Ranitidin (Ranitidin) A02B A02 TablettAliud Pharma 300mg 100 stk214848
Ranitidin (Ranitidin) A02B A02 TablettAliud Pharma 300mg 50 stk347268
Ranitidine rosemont (Ranitidin) A02B A02 MiksturRosemont Pharmaceuticals 150mg/10ml 300 ml314342
Ranitidine (Ranitidin) A02B A02 BrusetablettSovereign 150mg 60 stk254658
Ranitidine (Ranitidin) A02B A02 BrusetablettSovereign 300mg 30 stk325102
Ranitidine (Ranitidin) A02B A02 Injeksjons-/infusjonsvæskeAlliance Pharmaceuticals 50mg/2ml 5 x 2 ml309528
Ranitidine (Ranitidin) A02B A02 TablettAccord Healthcare 300mg 30 stk225488
Ranitidine (Ranitidin) A02B A02 TablettBristol Laboratories 150mg 60 stk223906
Ranitidine (Ranitidin) A02B A02 TablettEurogenerics 150mg 56 stk216086
Ranitidine (Ranitidin) A02B A02 TablettEurogenerics 300mg 56 stk238202
ReadiSorb Liposomal GlutathioneV03A B32 MiksturUkjent (2) 120 ml267875
ReadiSorb Methyl B12B03B A05 MunnsprayUkjent (2) 90 doser298180
Red Yeast RiceC10 KapselSolaray 90 stk229820
Reflectant Sun Screen BeigeD02B A KremTayside Pharmaceuticals 50 g241663
Reflectant Sun Screen CoffeeD02B A KremTayside Pharmaceuticals 50 g258106
Reflectant Sun Screen Coral PinkD02B A KremTayside Pharmaceuticals 50 g258625
Relefact LH-RH (Gonadorelin) V04C M01 InjeksjonsvæskeHoechst Marion Rousell 0.1mg/ml 10 x 1 ml283374
RemifeminG02C X04 TablettUkjent (2) 200 stk267211
Remifentanil (Remifentanil) N01A H06 Pulver til konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæskeActavis 2mg 5 x 2 mg209467
Remifentanil (Remifentanil) N01A H06 Pulver til konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæskeWockhardt 1mg 5 x 1 mg215245
Remifentanil (Remifentanil) N01A H06 Pulver til konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæskeWockhardt 5mg 5 x 5 mg269195
Renagel (Sevelamerhydroklorid) V03A E02 TablettGenzyme 400mg 360 stk360692
Renavit EuromedicaA11E X TablettRenaCare 100 stk268088
RenavitA11E X TablettUkjent (2) 100 stk275925
Resochin (Klorokin) P01B A01 TablettBayer 250mg 100 stk364790
Resochin (Klorokin) P01B A01 TablettBayer 250mg 20 stk267956
Restasis (Ciklosporin) S01X A18 ØyedråperAllergan 0.05% 30 x 0.4 ml229845
Restenil (Meprobamat) N05B C01 TablettUkjent (2) 400mg 100 stk368720
Resveratrol (Resveratrol) C01E B KapselPure encapsulations 200mg 120 stk360731
Retrovir (Zidovudin) J05A F01 Konsentrat til infusjonsvæskeGlaxoSmithKline 10mg/ml 5 x 20 ml273342
Retrovir (Zidovudin) J05A F01 MiksturGlaxoSmithKline 10mg/ml 200 ml369389
Revatio (Sildenafil) G04B E03 InjeksjonsvæskePfizer 10mg/12.5ml 12.5 ml354694
Riamet euromedica (Lumefantrin) P01B F01 TablettNovartis 120mg 24 stk256017
Riamet (Lumefantrin) P01B F01 TablettNovartis (2) 120mg 24 stk267950
Riboflavin solgar (Riboflavin) A11H A04 TablettUkjent (2) 50mg 100 stk364688
Ridaura (Auranofin) M01C B03 TablettAstellas Pharma (2) 3mg 30 stk268133
Ridutox (Glutation) V03A B32 Pulver og væske til injeksjonsvæskeSoSe Pharma 600mg 10 S298141
Rifadin (Rifampicin) J04A B02 Pulver og væske til infusjonsvæskeSanofi-aventis 600mg 1 S314916
Rifadin (Rifampicin) J04A B02 Sirupsanofi-aventis (2) 20mg/ml 120 ml298102
Rifater euromedica (Pyrazinamid) J04A M05 Tablettsanofi-aventis (2) 300mg 100 stk268047
Rifater (Isoniazid) J04A M05 Tablettsanofi-aventis Norge (2) 50mg 100 stk218768
Rifinah Euromedica (Isoniazid) J04A M02 Tablettsanofi-aventis (2) 150mg 56 stk258332
Rifinah euromedica (Isoniazid) J04A M02 TablettSanofi-aventis 100mg 84 stk312145
Rifinah (Isoniazid) J04A M02 Tablettsanofi-aventis (2) 100mg 84 stk249748
Rifinah (Isoniazid) J04A M02 Tablettsanofi-aventis (2) 150mg 56 stk249755
Rihinah 2care4 (Isoniazid) J04A M02 TablettSanofi-aventis 150mg 24 stk328372
Rimactane (Rifampicin) J04A B02 KapselSandoz A/S 300mg 60 stk360228
Rimactan (Rifampicin) J04A B02 MiksturUkjent (2) 20mg/ml 100 ml248039
Ringer-lactatB05B B01 InfusjonsvæskeFresenius Kabi 10 x 1000 ml360795
Rinomar (Fenylpropanolamin) R01B A51 TablettRecip 25mg 100 stk277019
Ritalin SR (Metylfenidat) N06B A04 DepottablettNovartis (2) 20mg 100 stk298075
Rivotril campus (Klonazepam) N03A E01 Konsentrat og væske til injeksjonsvæskeRoche 1mg/ml 5 S310104
Rivotril campus (Klonazepam) N03A E01 Konsentrat og væske til injeksjonsvæskeRoche 1mg/ml 6 S359854
Rivotril (Klonazepam) N03A E01 DråperRoche (2) 2.5mg/ml 10 ml264283
Rivotril (Klonazepam) N03A E01 Konsentrat og væske til injeksjonsvæskeUkjent (2) 1mg/ml 5 S355602
Roaccutan (Isotretinoin) D10B A01 KapselRoche (2) 10mg 30 stk245381
Robinul (Glykopyrroniumbromid) A03A B02 InjeksjonsvæskeRiemser Artzneimittel 0.2mg/ml 5 x 1 ml360793
Robinul (Glykopyrroniumbromid) A03A B02 TablettUkjent (2) 1mg 100 stk261586
Robinul-Neostigmine (Neostigmin) N07A A51 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 2.5mg/ml 10 x 1 ml229929
Rohypnol (Flunitrazepam) N05C D03 TablettRoche (2) 1mg 30 stk360685
Rondomycin (Metasyklin) J01A A05 KapselRoerig 300mg 100 stk267595
RouvaxJ07B D01 Pulver og væske til injeksjonsvæskeSanofi Pasteur MSD 1 S342816
Roxithromycin (Roksitromycin) J01F A06 TablettAliud Pharma 150mg 1 x 20 stk219515
Rytmonorm (Propafenon) C01B C03 TablettAbbott 300mg 100 stk298093
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
S2 Racepinephrine (Adrenalin, racemisk) R03A A01 Inhalasjonsvæske til nebulisatorNephron Pharmaceuticals 2.25% 15 ml326290
S2 Racepinephrine (Adrenalin, racemisk) R03A A01 Inhalasjonsvæske til nebulisatorNephron Pharmaceuticals 2.25% 30 x 0.5 ml229770
Saccharomyces boulardii (Saccharomyces boulardii) A07F A02 KapselKlaire Laboratories 150mg 60 stk364817
SaforideD08A L DentalvæskeUkjent (2) 5 ml272260
Salagen (Pilokarpin) N07A X01 TablettNovartis (2) 5mg 84 stk267302
Salazopyrin (Sulfasalazin) A07E C01 StikkpillePfizer (3) 0.5g 10 stk364744
Salazopyrin (Sulfasalazin) A07E C01 TablettPfizer (3) 500mg 112 stk364561
Salazopyrin (Sulfasalazin) A07E C01 TablettPfizer (3) 500mg 300 stk244223
Salofalk (Mesalazin) A07E C02 EnterotablettDr. Falk Pharma GmbH (2) 500mg 100 stk258334
Salofalk (Mesalazin) A07E C02 RektalvæskeDr. Falk Pharma GmbH (2) 2g/30ml 7 x 30 ml258311
Sandimmun (Ciklosporin) L04A D01 KapselNovartis (2) 100mg 50 stk215863
Sandimmun (Ciklosporin) L04A D01 KapselNovartis (2) 25mg 50 stk215848
Sandimmun (Ciklosporin) L04A D01 MiksturNovartis (2) 100mg/ml 50 ml215871
Sandomigrin (Pizotifen) N02C X01 TablettUkjent (2) 0.5mg 100 stk245241
Sauramide (Thalidomid) L04A X02 KapselPenn Pharmaceuticals 50mg 28 stk267584
Secrelux campus (Sekretin) V04C K01 Lyofilisat og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeSanochemia Diagnostics 100E 100 E284639
Secrelux unimedic (Sekretin) V04C K01 Lyofilisat og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeSanochemia Diagnostics 100E 100 E347886
Secrelux (Sekretin) V04C K01 Lyofilisat og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeSanochemia Diagnostics 100IE 1 S267884
Sennesblad cassia angus urteteA06A B06 UrteteNatur-Drogeriet 1000 g260016
Sennesblad cassia angus urteteA06A B06 UrteteNatur-Drogeriet 115 g300810
Sensodyne Proschmelz fluorid (Natriumfluorid) A01A A01 DentalgelUkjent (2) 1.25% 40 g267369
Septrin (Sulfametoksazol) J01E E01 Konsentrat til infusjonsvæskeGlaxoSmithKline 80mg/ml 10 x 5 ml267685
Seractiv (Deksibuprofen) M01A E14 TablettNordic Drugs AB 400mg 10 stk216764
Seractiv (Deksibuprofen) M01A E14 TablettNordic Drugs AB 400mg 100 x 1 stk331650
Seractiv (Deksibuprofen) M01A E14 TablettNordic Drugs AB 400mg 30 stk204854
Seroxat (Paroksetin) N06A B05 MiksturGlaxoSmithKline 2mg/ml 150 ml337205
Sevre-Long (Morfinsulfat) N02A A01 DepotkapselMundipharma 120mg 100 stk353499
Sevre-Long (Morfinsulfat) N02A A01 DepotkapselMundipharma 200mg 100 stk322262
Sibelium (Flunarizin) N07C A03 TablettJanssen-Cilag (2) 5mg 100 stk268160
Sibelium (Flunarizin) N07C A03 TablettOrsade 5mg 60 stk325292
Sinemet 25/100 (Levodopa) N04B A02 TablettMSD 100mg 100 stk330677
Sinemet 25/100 (Levodopa) N04B A02 TablettMSD 100mg 50 stk211824
Sinemet 25/250 (Levodopa) N04B A02 TablettMerck Sharp & Dohme 250mg 100 stk267892
Siqualone Dekanoat (Flufenazin) N05A B02 InjeksjonsvæskeBristol-Myers Squibb (4) 25mg/ml 5 x 1 ml364742
Sirdalud Retard (Tizanidin) M03B X02 DepotkapselNovartis (2) 6mg 30 stk246116
Sirdalud (Tizanidin) M03B X02 TablettNovartis (2) 2mg 100 stk229920
Sirdalud (Tizanidin) M03B X02 TablettNovartis (2) 4mg 100 stk275677
S-ketamin (Esketamin) N01A X14 InjeksjonsvæskePfizer (3) 25mg/ml 10 x 2 ml267867
Solu-Decortin H life (Prednisolon) H02A B06 Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeMerck 25mg 3 x 25 mg309517
Solu-Decortin H (Prednisolon) H02A B06 Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæskeMerck Serono 25mg 3 x 25 mg349883
Solupred (Prednisolon) H02A B06 BrusetablettAventis Pharma (2) 20mg 20 stk364783
Solupred (Prednisolon) H02A B06 BrusetablettAventis Pharma (2) 5mg 30 stk229868
Soluprick Alternaria alternataV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:20w/v 2 ml326276
Soluprick Cladosporium herbarumV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:20w/v 2 ml301092
Soluprick EggehviteV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:100w/v 2 ml364654
Soluprick HamsterhårV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:100w/v 2 ml267706
Soluprick HasselnøttV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:20w/v 2 ml229790
Soluprick HvetemelV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:20w/v 2 ml258310
Soluprick JordnøttV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:20w/v 2 ml244265
Soluprick KaninhårV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:100w/v 2 ml364625
Soluprick KuhårV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:100w/v 2 ml229771
Soluprick Kumelk råV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:20w/v 2 ml298135
Soluprick MandelV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:20w/v 2 ml266769
Soluprick MarsvinhårV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:100w/v 2 ml360697
Soluprick RekeV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:20w/v 2 ml360710
Soluprick SoyabønneV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:20w/v 2 ml330737
Soluprick SQ Bigift (Allergen av bigift) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 100mikrog/ml 2 ml364630
Soluprick SQ Bigift (Allergen av bigift) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 10mikrog/ml 2 ml267715
Soluprick SQ Bigift (Allergen av bigift) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 300mikrog/ml 2 ml229775
Soluprick SQ Burot (Allergenekstrakt, burot) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 10HEP 2 ml364617
Soluprick SQ Derm farinae (Allergen av husstøvmidd, dermatophagoides farinae) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 10HEP 2 ml298120
Soluprick SQ HasselV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 10HEP 2 ml258306
Soluprick SQ Hestehår (Allergen av hestehår) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 10HEP 2 ml266761
Soluprick SQ Hundehår (Allergen av hundehår) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 10HEP 2 ml244256
Soluprick SQ Kattehår (Allergen av kattehår) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 10HEP 2 ml267693
Soluprick SQ Latex (Allergen av latex) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 500mikrog/ml 2 ml360699
Soluprick SQ RaigressV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 10HEP 2 ml337230
Soluprick SQ Vepsegift (Allergen av vepsegift) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 100mikrog/ml 2 ml364631
Soluprick SQ Vepsegift (Allergen av vepsegift) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 10mikrog/ml 2 ml267717
Soluprick SQ Vepsegift (Allergen av vepsegift) V04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 300mikrog/ml 2 ml229776
Soluprick TorskV04C L Oppløsning til prikktestALK-Abelló 1:20w/v 2 ml267745
Sotacor (Sotalol) C07A A07 TablettBristol-Myers Squibb (4) 80mg 100 stk268143
Sotacor (Sotalol) C07A A07 TablettBristol-Myers Squibb (4) 80mg 30 stk360787
Sotalol (Sotalol) C07A A07 InjeksjonsvæskeCarinopharm 10mg/ml 5 x 4 ml267985
Spektramox (Klavulansyre) J01C R02 Pulver til miksturMeda 12.5mg 100 ml246444
Spiricort (Prednisolon) H02A B06 TablettSpirig HealthCare 20mg 20 stk318728
Spiropent (Klenbuterolhydroklorid) R03C C13 TablettBoehringer Ingelheim 0.02mg 100 stk329327
Sporanox (Itrakonazol) J02A C02 KapselJanssen-Cilag (2) 100mg 15 stk271031
Sporanox (Itrakonazol) J02A C02 KapselJanssen-Cilag (2) 100mg 28 stk242727
Sporanox (Itrakonazol) J02A C02 MiksturJanssen-Cilag (2) 10mg/ml 150 ml236182
SPT 106 MugwortV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml267913
SPT 108 BirchV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml364757
SPT 115 AlderV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml229852
SPT 129 HazelV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml360746
SPT 177 Timothy grassV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml298158
SPT 306 Dog epitheliaV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml244278
SPT 308 Rabbit epitheliaV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml266778
SPT 309 Cat epitheliaV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml330742
SPT 311 Guinea pig epitheliaV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml258314
SPT 314 Horse epitheliaV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml337235
SPT 315 Rat epitheliaV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml245405
SPT 400 Alternaria tenuisV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml326278
SPT 401 Aspergillus fumigatusV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml301095
SPT 405 Cladosporium herbarumV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml267914
SPT 513 CodV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml364758
SPT 526 ShrimpV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml229853
SPT 538 PeanutV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml360747
SPT 542 HazelnutV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml298159
SPT 581 PeaV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml244279
SPT 599 Wheat flourV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml266779
SPT 601 Cow's milkV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml330743
SPT 604 Hen's egg (whole)V04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml258315
SPT 610 Hen's egg (white)V04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml337236
SPT 708 Dermatophagoides farinaeV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml326279
SPT 725 Dermatophagoides pteronyssinusV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml301096
SPT 901 Negativ controlV04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 3 ml237325
SPT 902 Positiv control (Histamin) V04C L Oppløsning til prikktestAllergopharma 10mg/ml 3 ml288859
Steritalc F2V03A PulverNovatech 4 x 2 g267115
Steritalc F4V03A PulverNovatech 4 x 4 g277827
Sterogyl (Ergokalsiferol) A11C C01 DråperDB Pharma 20000IU/ml 20 ml325913
Stocrin (Efavirenz) J05A G03 TablettMSD 50mg 30 stk229959
Streptase life (Streptokinase) B01A D01 Pulver til infusjonsvæskeCSL Behring 250000IE 1 stk268017
Streptase (Streptokinase) B01A D01 Pulver til infusjonsvæskeCSL Behring 250000IE 1 stk267821
Strepto-fatolJ01G A01 Pulver til injeksjonsvæskeUkjent (2) 10 x 1 g244418
Streptokinase campus (Streptokinase) B01A D01 Pulver til infusjonsvæskeBiofactor 250000IU 250000 IU359383
Streptomycin sulfate (Streptomycin) J01G A01 Pulver til injeksjonsvæskePharma-Tek 1g 10 x 1 g356816
Stromectol (Ivermektin) P02C F01 TablettMSD 3mg 20 stk364569
Stromectol (Ivermektin) P02C F01 TablettMSD 3mg 4 stk262626
Suboxone (Nalokson) N07B C51 SublingvalfilmReckitt Benckiser 0.5mg 30 stk268114
Suboxone (Nalokson) N07B C51 SublingvalfilmReckitt Benckiser 2mg 30 stk364882
Suboxone (Nalokson) N07B C51 SublingvalfilmReckitt Benckiser 3mg 30 stk208881
Succicaptal (Dimerkaptoravsyre) V03A B KapselLaboratoires SERB 200mg 15 stk267960
Succinolin (Suksametonium) M03A B01 InjeksjonsvæskeAmino 50mg/ml 10 x 2 ml264385
Sucralan (Sukralfat) A02B X02 MiksturGerot Lannach 1g/5ml 250 ml260479
Sufentanil (Sufentanil) N01A H03 InjeksjonsvæskeHameln 5mikrog/ml 5 x 2 ml321595
Sulfadiazin-Heyl (Sulfadiazin) J01E C02 TablettHeyl 500mg 100 stk252290
Sulfamylon (Mafenidacetat) D06B A03 KremMylan 85mg/g 453.6 g252008
Sulfasalazine (Sulfasalazin) A07E C01 MiksturRosemont Pharmaceuticals 250mg/5ml 500 ml263471
Sulindac (Sulindak) M01A B02 TablettMutual Pharmaceutical Company 200mg 100 stk220520
Supralip (Fenofibrat) C10A B05 TablettAbbott 160mg 28 stk229714
Suptamid (Midazolam) N05C D08 MunnvannMitovie 10mg/ml 5 ml234467
Suscard (Glyseroltrinitrat) C01D A02 Resoriblett, slimhinneklebendeAstraZeneca (2) 2.5mg 30 stk266353
Suxinutin (Etosuksimid) N03A D01 MiksturUkjent (2) 50mg/ml 200 ml246983
Symmetrel Euromedica (Amantadin) N04B B01 KapselAlliance Pharmaceuticals 100mg 4 x 14 stk337249
Symmetrel (Amantadin) N04B B01 KapselNovartis (2) 100mg 60 stk268077
Symmetrel (Amantadin) N04B B01 KapselNovartis 100mg 30 stk278984
Symmetrel (Amantadin) N04B B01 KapselUkjent (2) 100mg 56 stk284323
Synacthen campus (Tetrakosaktid) H01A A02 InjeksjonsvæskeAlliance Pharmaceuticals 250mikrog/ml 5 x 1 ml225240
Synacthen depot (Tetrakosaktid) H01A A02 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 1mg 10 x 1 ml243816
Synacthene Retard (Tetrakosaktid) H01A A02 InjeksjonsvæskeSigma-Tau 1mg/ml 1 ml317334
Synacthen (Tetrakosaktid) H01A A02 InjeksjonsvæskeDefiante Pharmaceutica SA 0.25mg/ml 1 ml330761
Synacthen (Tetrakosaktid) H01A A02 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 0.25mg/ml 10 x 1 ml242693
Synercid (Dalfopristin) J01F G02 Pulver til infusjonsvæskesanofi-aventis (2) 350mg 1 stk264960
Syner-Kinase (Urokinase) B01A D04 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeSyner-Medica 100000IE 100000 IE275260
Syner-Kinase (Urokinase) B01A D04 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeSyner-Medica 10000IE 10000 IE308683
Syner-Kinase (Urokinase) B01A D04 Pulver til injeksjons-/infusjonsvæskeSyner-Medica 25000IE 25000 IE241207
Syntaris (Flunisolid) R01A D04 NesesprayDermapharm 25mikrog/dose 2 x 20 ml364809
Syntocinon cd pharmaceuticals (Oksytocin) H01B B02 Injeksjons-/infusjonsvæskeSigma-Tau 10IE/ml 5 x 1 ml209634
Syntocinon cd pharmaceuticals (Oksytocin) H01B B02 InjeksjonsvæskeSigma-Tau 10IE/ml 5 x 1 ml257306
Syntocinon cd pharmaceuticals (Oksytocin) H01B B02 Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæskeSigma-Tau 8.3mikrog/ml 10 x 1 ml295626
Syntocinon cd pharma (Oksytocin) H01B B02 Konsentrat til infusjonsvæskeNovartis 10IU/ml 5 x 1 ml262916
Syntocinon (Oksytocin) H01B B02 InjeksjonsvæskeNovartis (2) 10IE/ml 5 x 1 ml261198
Syntocinon (Oksytocin) H01B B02 NesesprayNovartis 6.7mikrog/dose 5 ml325622
Syprine (Trientin) V03A X KapselAton Pharma 250mg 100 stk364095
Syprol (Propranolol) C07A A05 MiksturRosemont Pharmaceuticals 50mg/5ml 150 ml247919
Syprol (Propranolol) C07A A05 MiksturRosemont Pharmaceuticals 5mg/5ml 150 ml361668
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Tagitol V (Bariumsulfat) V08B A01 MiksturE-Z-EM 40% 3 x 20 ml267835
Tamiflu (Oseltamivir) J05A H02 Pulver til miksturRoche (2) 12mg/ml 75 ml267981
Tapclob (Klobazam) N05B A09 MiksturMartindale Pharmaceuticals 10mg/5ml 150 ml288438
Tapclob (Klobazam) N05B A09 MiksturMartindale Pharmaceuticals 5mg/5ml 150 ml243276
Tardocillin 1200 campus (Benzatinbenzylpenicillin) J01C E08 InjeksjonsvæskeInfectopharm 1.2mill IE/4ml 4 ml264563
Tardocillin 1200 unimedic (Benzatinbenzylpenicillin) J01C E08 InjeksjonsvæskeInfectopharm 1.2mill E 4 ml228162
Tardocillin 1200 (Benzatinbenzylpenicillin) J01C E08 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 1200mg 4 ml278622
Targretin (Beksaroten) L01X X25 KapselEisai 75mg 100 stk287199
Tationil (Glutation) V03A B32 Pulver og væske til injeksjonsvæskeTeofarma 600mg 10 S360691
Tavanic specific (Levofloksacin) J01M A12 TablettSanofi-aventis 500mg 10 stk282974
Tavanic (Levofloksacin) J01M A12 TablettUkjent (2) 500mg 10 stk246322
Tavegyl (Klemastin) R06A A04 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 1mg/ml 5 x 2 ml276659
Tavegyl (Klemastin) R06A A04 TablettNovartis (2) 1mg 100 stk247007
Tavor (Lorazepam) N05B A06 InjeksjonsvæskePfizer (3) 2mg/ml 10 x 1 ml268041
Temesta Expidet campus (Lorazepam) N05B A06 SmeltetablettPfizer 1mg 50 stk227492
Temesta Expidet campus (Lorazepam) N05B A06 SmeltetablettPfizer 2.5mg 50 stk332998
Temesta Expidet (Lorazepam) N05B A06 SmeltetablettPfizer (3) 1mg 50 stk364704
Temesta Expidet (Lorazepam) N05B A06 SmeltetablettPfizer (3) 2.5mg 50 stk267819
Temesta (Lorazepam) N05B A06 InjeksjonsvæskePfizer (3) 4mg/ml 10 x 1 ml229772
Temesta (Lorazepam) N05B A06 TablettPfizer (3) 1mg 50 stk268085
Temesta (Lorazepam) N05B A06 TablettPfizer (3) 2.5mg 50 stk244207
Temesta (Lorazepam) N05B A06 TablettPfizer 1mg 30 stk272687
Tenormin (Atenolol) C07A B03 SirupAstraZeneca (2) 0.5% 300 ml360720
Testopatch (Testosteron) G03B A03 DepotplasterPierre Fabre Pharma 2.4mg/24timer 30 stk266799
Testoviron Depot campus (Testosteron) G03B A03 InjeksjonsvæskeBayer 250mg/ml 3 x 1 ml285467
Testoviron-Depot (Testosteron) G03B A03 InjeksjonsvæskeJenapharm 250mg/ml 3 x 1 ml360709
Tetmodis (Tetrabenazin) N07X X06 TablettAOP Orphan Pharmaceuticals AG (2) 25mg 112 stk300824
Tetracaine Minims bausch & lomb (Tetrakain) S01H A03 ØyedråperBausch & Lomb 0.5% w/v 20 x 0.5 ml301955
Ther-Biotic CompleteA07F A KapselKlaire Laboratories 60 stk364823
Ther-Biotic Factor 1A07F A KapselKlaire Laboratories 60 stk229897
Ther-Biotic Factor 4A07F A KapselKlaire Laboratories 60 stk360777
ThermogeneM02A B01 (ikke angitt)Ukjent (2) 30 g356451
Thiopental inresa (Tiopental) N01A F03 Pulver til injeksjonsvæskeUkjent (2) 0.5g 25 stk364852
Thioridazin (Tioridazin) N05A C02 TablettNeuraxpharm 100mg 100 stk364682
Thioridazin (Tioridazin) N05A C02 TablettNeuraxpharm 25mg 100 stk267837
Thioridazin (Tioridazin) N05A C02 TablettNeuraxpharm 50mg 100 stk267788
Thiotepa (Tiotepa) L01A C01 Pulver til injeksjonsvæskeUkjent (2) 15mg 15 mg264317
Thrombin-JMI (Trombin, bovint) B02B C06 Pulver og væske til linimentGenTrac 5000IE/5ml 1 S334239
Thybon (Liotyronin) H03A A02 TablettUkjent (2) 20mikrog 100 stk264044
Thyroid erfa (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettErfa 125mg 100 stk355157
Thyroid erfa (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettErfa 125mg 500 stk229888
Thyroid erfa (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettErfa 30mg 100 stk249174
Thyroid erfa (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettErfa 30mg 500 stk267993
Thyroid erfa (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettErfa 60mg 100 stk241435
Thyroid erfa (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettErfa 60mg 500 stk364811
Thyrotardin (Liotyronin) H03A A02 Pulver og væske til injeksjonsvæskeSanofi-aventis 103.4mikrog 1 x 103.4 mikrog310137
Tianeurax (Tianeptin) N06A X14 TablettNeuraxpharm Arzneimittel 12.5mg 100 stk349631
Tiapridex (Tiaprid) N05A L03 Tablettsanofi-aventis (2) 100mg 100 stk244229
Tiberal (Ornidazol) P01A B03 TablettLaboratoires SERB 500mg 10 stk364814
Timentin (Klavulansyre) J01C R03 Pulver til infusjonsvæskeGlaxoSmithKline 200mg 4 x 3.2 g298155
Timolol maleate (Timolol) C07A A06 TablettMylan (2) 10mg 100 stk364793
Timolol maleate (Timolol) C07A A06 TablettMylan (2) 5mg 100 stk267964
Timoptol LA gel-forming (Timolol) S01E D01 ØyedråperSanten 0.25% w/v 2.5 ml259427
Timoptol LA gel-forming (Timolol) S01E D01 ØyedråperSanten 0.5% w/v 2.5 ml309945
Tioguanine (Tioguanin) L01B B03 TablettAspen 40mg 25 stk368857
Tisseel duo quickB02B C30 VevslimUkjent (2) 10 x 1 ml271817
Toctino (Alitretinoin) D11A H04 KapselStiefel 10mg 30 stk203607
Toctino (Alitretinoin) D11A H04 KapselStiefel 30mg 30 stk310419
Tofranil (Imipramin) N06A A02 TablettNovartis (2) 25mg 100 stk245266
Topicale Assorted FlavourN01B A05 GelStone Pharmaceuticals 3 x 43 g266720
Topicale RaspberryN01B A05 GelStone Pharmaceuticals 3 x 43 g282525
Torecan (Tietylperazin) R06A D03 TablettUkjent (2) 6.5mg 20 stk282228
Torem (Torasemid) C03C A04 TablettUkjent (2) 10mg 100 stk217364
Toxogonin campus (Obidoksimklorid) V03A B13 InjeksjonsvæskeMerck Serono 0.25g/ml 5 x 1 ml310725
Toxogonin (Obidoksimklorid) V03A B13 InjeksjonsvæskeMerck (2) 250mg/ml 5 x 1 ml272781
Tramadol (Tramadol) N02A X02 DråperAliud Pharma 100mg/ml 50 ml258325
Tramadol (Tramadol) N02A X02 InjeksjonsvæskeRatiopharm 100mg/2ml 5 x 2 ml268109
Transtec (Buprenorfin) N02A E01 DepotplasterGrünenthal 35mikrog/time 8 stk272126
Transtec (Buprenorfin) N02A E01 DepotplasterGrünenthal 70mikrog/time 8 stk369940
Tranylcypromine (Tranylcyprominsulfat) N06A F04 TablettUkjent (2) 10mg 28 stk244208
Trasylol (Aprotinin) B02A B01 Injeksjons-/infusjonsvæskeBayer 10000KIU/ml 200 ml229751
Trazodon (Trazodonhydroklorid) N06A X05 TablettNeuraxpharm Arzneimittel 100mg 100 stk289540
Treo comp (Kodeinfosfathemihydrat) N02A J07 TablettMeda 30mg 5 x 20 stk281998
Tretinoin (Tretinoin) L01X X14 KapselCheplapharm Arzneimittel GmbH 10mg 100 stk368838
TRH (Protirelin) V04C J02 InjeksjonsvæskeFerring GmbH (2) 0.2mg/ml 5 x 1 ml267748
Triam campus (Triamcinolon) H02A B08 InjeksjonsvæskeHexal 10mg/ml 5 x 1 ml310562
Triam (Triamcinolon) H02A B08 InjeksjonsvæskeWinthrop Médicaments (2) 10mg/ml 10 x 1 ml267946
Triam (Triamcinolon) H02A B08 InjeksjonsvæskeWinthrop Médicaments (2) 10mg/ml 5 x 1 ml364780
Trias-CV DråperHeel 3 x 30 ml222293
Tri-B-100A11E A TablettDouglas laboratories 90 stk364660
TricyclineA KapselAllergy Research Group 90 stk229889
Trientine dihydrochloride univar (Trientin) V03A X KapselUnivar BV 300mg 100 stk343578
Trifluoperazine (Trifluoperazin) N05A B06 TablettSandoz (2) 2mg 100 stk298121
Trihexyphenidyl (Triheksyfenidyl) N04A A01 SirupRosemont Pharmaceuticals 5mg/5ml 200 ml366829
Trilafon unimedic (Perfenazin) N05A B03 TablettNeopharmed Gentili 2mg 20 stk351153
Trilafon (Perfenazin) N05A B03 TablettMSD 2mg 20 stk263840
Trilafon (Perfenazin) N05A B03 TablettNeopharmed Gentili 4mg 20 stk346757
Trilafon (Perfenazin) N05A B03 TablettNeopharmed Gentili 8mg 20 stk241121
Trisenox (Arsentrioksid) L01X X27 Konsentrat til infusjonsvæskeCephalon 1mg/ml 10 x 10 ml296134
Trobalt (Retigabin) N03A X21 TablettGlaxo 100mg 84 stk305203
Tropicamide Minims bausch & lomb (Tropikamid) S01F A06 ØyedråperBausch & Lomb 1% w/v 20 x 0.5 ml201340
True Test panel 1+2+3 nmdV04C L Medisinert plasterMekos Laboratories 10 S333207
True Test panel 1+2+3V04C L Medisinert plasterMekos Laboratories 1 S268070
True Test panel 1+2+3V04C L Medisinert plasterMekos Laboratories 10 S244259
Turixin (Mupirocin) R01A X06 NesesalveGlaxoSmithKline 2% 3 g282241
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Uloric (Febuksostat) M04A A03 TablettTakeda 40mg 30 stk258328
Uloric (Febuksostat) M04A A03 TablettTakeda 80mg 30 stk337246
UltraClear PLUSV06D B PulverMetagenics 966 g330769
Ultraclear PlusV06D B PulverUkjent (2) 924 g233999
Ultraclear SustainV06D B PulverUkjent (2) 840 g274332
UltraclearV06D B PulverUkjent (2) 924 g274340
UltraInflamXV06D B PulverMetagenics 728 g267971
Undestor Testocaps (Testosteron) G03B A03 KapselOrifarm 40mg 60 stk305110
Urispadol (Flavoksat) G04B D02 TablettUkjent (2) 200mg 250 stk264341
Urocit-k (Kaliumsitrat) A12B A02 TablettUkjent (2) 1080mg 100 stk236133
Urocit-k (Kaliumsitrat) A12B A02 TablettUkjent (2) 540mg 100 stk364662
Ursofalk euromedica (Ursodeoksykolsyre) A05A A02 MiksturDr. Falk Pharma 50mg/ml 250 ml344237
Ursofalk (Ursodeoksykolsyre) A05A A02 MiksturDr. Falk Pharma GmbH (2) 50mg/ml 250 ml267570
Utrogestan (Progesteron) G03D A04 KapselBesins Healthcare SA - Pharmacovigilance 100mg 30 stk274480
Utrogest (Progesteron) G03D A04 KapselDr. Kade / Besins Pharma 100mg 90 stk363889
Utrogest (Progesteron) G03D A04 KapselKade/Besins 100mg 30 stk229800
Uva Ursi Max-V (Uva Ursi) G01A KapselDouglas laboratories 200mg 60 stk268151
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Vagantin (Metantelinbromid) A03A B07 TablettRiemser Pharma GmbH 50mg 100 stk259229
Valcyte campus (Valganciklovir) J05A B14 Pulver til miksturRoche 50mg/ml 88 ml325701
Valcyte (Valganciklovir) J05A B14 Pulver til mikstur 50mg/ml 88 ml360745
Valdoxan (Agomelatin) N06A X22 TablettServier 25mg 98 stk229886
Valium (Diazepam) N05B A01 InjeksjonsvæskeRoche 5mg/ml 5 x 2 ml311586
Valoid Euromedica (Syklizinlaktat) R06A E03 InjeksjonsvæskeAmdipharm 50mg/ml 5 x 1 ml326289
Valoid (Syklizin) R06A E03 InjeksjonsvæskeAmdipharm Limited (2) 50mg/ml 5 x 1 ml244255
Vanadium Krebs (Vanadium) A12C X TablettDouglas Laboratories 250mikrog 60 stk353945
Vancomycin (Vankomycin) A07A A09 KapselActavis 125mg 28 stk339286
Vasopressin sandoz (Vasopressin) H01B A01 InjeksjonsvæskeSandoz Canada 20E/ml 5 ml321335
Vasopressin (Vasopressin) H01B A01 InjeksjonsvæskeAmerican Regent 20E/ml 25 x 1 ml229832
Vastarel (Trimetazidin) C01E B15 TablettServier 20mg 60 stk267484
Vecuronium algol (Vekuronium) M03A C03 Pulver til injeksjonsvæskeInresa Arzneimittel 10mg 10 x 10 mg289299
Vecuronium inresa (Vekuronium) M03A C03 Pulver til injeksjonsvæskeInresa Arzneimittel 10mg 10 x 10 mg321721
Venbig (Immunglobulin mot hepatitt B (humant)) J06B B04 Pulver og væske til infusjonsvæskeKedrion 2500IE 1 S229941
Venoruton (Rutosid) C05C A01 KapselNovartis (2) 300mg 100 stk244317
Vepesid K (Etoposid) L01C B01 KapselBristol-Myers Squibb 50mg 20 stk216627
Verapamil ratiopharm (Verapamil) C08D A01 InjeksjonsvæskeRatiopharm 5mg/2ml 5 x 2 ml268115
Verapamil retard (Verapamil) C08D A01 DepottablettHennig Arzneimittel 120mg 100 stk286279
Verapamil retard (Verapamil) C08D A01 DepottablettHennig Arzneimittel 240mg 100 stk364482
Verapamil (Verapamil) C08D A01 TablettAliud Pharma 120mg 100 stk297973
Verapamil (Verapamil) C08D A01 TablettAliud Pharma 40mg 100 stk257866
Verapamil (Verapamil) C08D A01 TablettAliud Pharma 80mg 100 stk334367
Verdye vingmed (Indocyaningrønn) V04C X Pulver til injeksjonsvæskeDiagnostic Green 25mg 5 x 25 mg265219
VerrumalD11A F LinimentUkjent (2) 13 ml246447
VerrumalD11A F LinimentUkjent (2) 14 ml267816
Vesanoid campus (Tretinoin) L01X X14 KapselCheplapharm Arzneimittel GmbH 10mg 100 stk206330
Vesanoid Euromedica (Tretinoin) L01X X14 KapselRoche (2) 10mg 100 stk301106
Vesanoid unimedic (Tretinoin) L01X X14 KapselCheplapharm Arzneimittel GmbH 10mg 100 stk345575
Vesanoid (Tretinoin) L01X X14 KapselUkjent (2) 10mg 100 stk368167
Vexol (Rimeksolon) S01B A13 ØyedråperAlcon 1% 5 ml269943
Vfend (Vorikonazol) J02A C03 TablettPfizer 50mg 28 stk325035
Vibramycin-D (Doksysyklin) J01A A02 Oppløselig tablettPfizer (3) 100mg 8 stk364676
Videne antiseptic solution euromedica (Povidon-jodid) D08A G02 LinimentEcolab 10% w/v 500 ml258117
Videne antiseptic solution specific (Povidon, jodert) D08A G02 Liniment, oppløsningEcolab 10% w/v 500 ml223611
Videne antiseptic solution (Povidon-jodid) D08A G02 Liniment, oppløsningEcolab 10% 500 ml360783
Videne surgical scrubD08A G02 Liniment, oppløsningEcolab 500 ml267962
VidisicS01X A20 ØyegelUkjent (2) 3 x 10 g363234
Viper venom antiserum, europeanJ06A A03 InjeksjonsvæskeInstitute of Immunology 10 ml273532
Viper venom antitoxin unimedic (Slangeserum) J06A A03 InjeksjonsvæskeBiomed 500E/2ml 2 ml274807
Viper venom antitoxin (Slangeserum) J06A A03 InjeksjonsvæskeBiomed 500E/2ml 2 ml248012
ViperaTAb specific (Slangeserum) J06A A03 Konsentrat til infusjonsvæskeMicroPharm 100mg/4ml 2 x 4 ml281431
ViperaTAb (Slangeserum) J06A A03 Konsentrat til infusjonsvæskeUkjent (2) 100mg/4ml 2 x 4 ml268074
Viramune (Nevirapin) J05A G01 MiksturBoehringer Ingelheim 50mg/5ml 240 ml226528
Virophta (Trifluridin) S01A D02 Pulver og væske til øyedråperHorus Pharma 0.05g 1 S362966
Virupos (Aciklovir) S01A D03 ØyesalveUrsapharm 30mg/g 4.5 g349160
Visken (Pindolol) C07A A03 TablettAmdipharm Limited (2) 5mg 56 stk268050
Vistamethasone (Betametason) S02B A07 Øre-/øye-/nesedråperMartindale Pharmaceuticals 0.1% w/v 10 ml258663
Vistamethasone (Betametason) S02B A07 Øre-/øye-/nesedråperMartindale Pharmaceuticals 0.1% w/v 5 ml317401
Visucloben (Klobetason) S01B A09 ØyedråperVisufarma 1mg/ml 10 ml360688
Vitacon campus (Fytomenadion) B02B A01 TablettWarszawskie Zaklady Farmaceutyczne 10mg 30 stk224835
Vitacon (Fytomenadion) B02B A01 TablettWarszawskie Zaklady Farmaceutyczne 10mg 30 stk268010
Vitamin B1 euromedica (Tiamin) A11D A01 InjeksjonsvæskeRatiopharm 50mg/ml 5 x 2 ml287621
Vitamin B1 life (Tiamin) A11D A01 InjeksjonsvæskeS.A.L.F. 50mg/2ml 5 x 2 ml211826
Vitamin B1 (Tiamin) A11D A01 InjeksjonsvæskeHevert Arzneimittel 100mg/ml 10 x 2 ml286380
Vitamin B2 freeda (Riboflavin) A11H A04 TablettFreeda 50mg 100 stk245447
Vitamin B6 (Pyridoksin) A11H A02 InjeksjonsvæskeHevert Arzneimittel 25mg/2ml 5 x 2 ml320206
Vitamin C 500 (Askorbinsyre) A11G A01 InjeksjonsvæskeWörvag Pharma 100mg/ml 5 x 5 ml364751
Vitamin D3 carlson (Kolekalsiferol) A11C C05 KapselCarlson Nutritional Supplements 2000IE 120 stk276099
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) A11C C05 InjeksjonsvæskeStreuli Pharma 300000IE/ml 10 x 1 ml346191
Vitamin D3 (Vitamin D3) A11C C05 TablettDouglas laboratories 1000IU 100 stk267885
Vitamin D3 (Vitamin D3) A11C C05 TablettDouglas laboratories 5000IU 100 stk301105
Vitamin E euromedica (Tokoferylacetat) A11H A03 MiksturAlliance Pharmaceuticals 100mg/ml 100 ml318068
Vitamin E life (Tokoferylacetat alfa) A11H A03 MiksturAlliance Pharmaceuticals 100mg/ml 100 ml258333
Vitamin E (Tokoferol) A11H A03 MiksturAlliance Pharmaceuticals 100mg/ml 100 ml267975
Vitamin A (Retinylpalmitat) A11C A01 KapselCarlson Nutritional Supplements 15000IE 240 stk260705
Vitamin A (Vitamin A) A11C A01 KapselUkjent (2) 15000IE 120 stk236125
Vitaros (Alprostadil) G04B E01 KremTakeda 3mg/g 4 stk210050
Volon A (Triamcinolon) A01A C01 MunnsalveDermapharm 0.1% 10 g267933
Volon (Triamcinolon) H02A B08 TablettDermapharm 4mg 100 stk232125
Voltaren (Diklofenak) M02A A15 GelNovartis (2) 1.16% 50 g276386
Voltarol (Diklofenak) M01A B05 StikkpilleNovartis (2) 12.5mg 10 stk267781
VoLumen (Bariumsulfat) V08B A01 MiksturE-Z-EM 0.1% 24 x 450 ml298146
Voractiv (Etambutol) J04A M06 TablettSandoz 275mg 60 stk336244
Voraxaze (Glukarpidase) V03A F09 Lyofilisat til injeksjonsvæskeBTG International 1000E 1 x 1000 E202054
VSL#3A07F A01 KapselVSL Pharmaceuticals 60 stk268096
VSL#3A07F A01 PulverUkjent (2) 30 x 1 dose268092
VSL#3A07F A01 PulverVSL Pharmaceuticals 10 x 1 dose229839
VSL#3A07F A01 PulverVSL Pharmaceuticals 30 x 1 dose364735
Vumon (Teniposid) L01C B02 Konsentrat til infusjonsvæskeUkjent (2) 10mg 10 x 5 ml277780
Vyvanse (Lisdeksamfetamin) N06B A12 KapselShire 30mg 100 stk268135
Väteperoxid (Hydrogenperoksid) D08A X01 SkyllevæskeApoteket Produktion & Laboratorier AB 3% 12 x 250 ml268023
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
WariAktivN01B X01 HudsprayRitter 100 ml229727
WelChol (Kolesevelam) C10A C04 TablettDaiichi Sankyo Europe 625mg 180 stk229667
Wellbutrin SR (Bupropion) N06A X12 TablettGlaxoSmithKline 100mg 60 stk246520
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 113.75mg 100 stk272446
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 113.75mg 1000 stk245110
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 130mg 100 stk354526
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 130mg 1000 stk234160
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 16.25mg 100 stk332573
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 16.25mg 1000 stk316171
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 32.5mg 100 stk303187
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 32.5mg 1000 stk362777
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 48.75mg 100 stk331244
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 48.75mg 1000 stk213373
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 65mg 100 stk291692
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 65mg 1000 stk306211
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 81.25mg 100 stk244472
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 81.25mg 1000 stk367288
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 97.5mg 100 stk273017
WP Thyroid (Tyroidea-kjertel) H03A A05 TablettRLC Labs 97.5mg 1000 stk209175
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Xatral (Alfuzosin) G04C A01 TablettSanofi-aventis 2.5mg 90 stk324147
Xenazine (Tetrabenazin) N07X X06 TablettAlliance Pharmaceuticals 25mg 112 stk298084
Xenbilox (Kenodeoksykolsyre) A05A A01 KapselSigma-Tau 250mg 100 stk250635
Xifaxan (Rifaksimin) A07A A11 TablettNorgine 200mg 12 stk266794
XLEU MaxamaidV06D D PulverNutricia Norge 3 x 500 g280512
Xorox (Aciklovir) S01A D03 ØyesalveAGEPHA Pharma 30mg/g 4.5 g346264
X-PrepA06A B06 MiksturMundipharma 1.5g/75ml 75 ml226403
Xylocain viskøs (Lidokain) N01B B02 MiksturAstraZeneca (2) 2% w/v 100 ml267601
Xylocain-Adrenalin euromedica (Adrenalin) N01B B52 InjeksjonsvæskeAstraZeneca 5mikrog/ml 20 ml293472
Xylocain-Adrenalin (Adrenalin) N01B B52 InjeksjonsvæskeAstraZeneca (2) 5mikrog/ml 20 ml319073
Xylocain-Adrenalin (Adrenalin) N01B B52 InjeksjonsvæskeAstraZeneca (2) 5mikrog/ml 5 x 20 ml267566
Xylocaine-Adrenaline 2care4 (Adrenalin) N01B B52 InjeksjonsvæskeAstraZeneca 5mikrog/ml 5 x 20 ml285673
Xylocaine-Adrenaline campus (Lidokain) N01B B52 InjeksjonsvæskeAstraZeneca 2% w/v 5 x 20 ml258259
Xylocaine (Lidokain) N01B B02 OppløsningAPP 4% 50 ml258337
Xylocain (Lidokain) N01B B02 InjeksjonsvæskeAstraZeneca (2) 10mg/ml 5 x 10 ml244235
Xylocain (Lidokain) N01B B02 OppløsningAstraZeneca (2) 40mg/ml 30 ml359455
Xylocard (Lidokain) C01B B01 InjeksjonsvæskeAstraZeneca (2) 20mg/ml 5 x 5 ml267828
Xylonest (Prilokain) N01B B04 InjeksjonsvæskeAstraZeneca (2) 5mg/ml 50 ml267656
Xyloneural forte (Lidokain) N01B B02 InjeksjonsvæskeUkjent (2) 2% 5 x 5 ml298116
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Yentreve (Duloksetin) N06A X21 EnterokapselEli Lilly 20mg 56 stk364714
Yomesan (Niklosamid) P02D A01 TyggetablettBayer 500mg 4 stk229713
Preparat (virkestoff)ATCFormFirmaStyrkePakningVnr
Zaditen (Ketotifen) R06A X17 TablettNovartis (2) 1mg 60 stk265421
Zanosar campus (Streptozocin) L01A D04 Lyofilisat til injeksjonsvæskeTeva 1g 1 g275821
Zanosar life (Streptozocin) L01A D04 Lyofilisat til injeksjonsvæskeTeva Pharmaceuticals 1g 1 g301107
Zanosar (Streptozocin) L01A D04 Pulver til injeksjonsvæskeUkjent (2) 1g 1 g355826
Zantac euromedica (Ranitidin) A02B A02 MiksturGlaxoSmithKline 15mg/ml 300 ml295441
Zantac (Ranitidin) A02B A02 MiksturGlaxoSmithKline 15mg/ml 300 ml227520
Zarontin (Etosuksimid) N03A D01 KapselErfa 250mg 100 stk298143
Zavedos Oral (Idarubicin) L01D B06 KapselPharmacia 5mg 3 stk364594
Zedbac life (Azitromycin) J01F A10 Pulver til infusjonsvæskeAspire Pharma 500mg 500 mg360001
Zeffix (Lamivudin) J05A F05 TablettUkjent (2) 100mg 28 stk249359
Zelmac (Tegaserod) A06A X06 TablettNovartis (2) 6mg 100 stk360649
Zentel (Albendazol) P02C A03 TablettGlaxoSmithKline 400mg 1 stk249903
Zentel (Albendazol) P02C A03 TablettGlaxoSmithKline 400mg 3 stk330755
Zentel (Albendazol) P02C A03 TyggetablettGlaxoSmithKline 400mg 1 stk267908
Ziagen (Abakavir) J05A F06 MiksturUkjent (2) 20mg/ml 240 ml263194
Zidovudine (Zidovudin) J05A F01 TablettCamber Pharmaceuticals 300mg 60 stk218447
Zineryt (Sinkacetat) D10A F02 Pulver til oppløsningUkjent (2) 12mg/ml 30 ml368712
Zipzoc salvestrømpe (Sinkoksid) D09A B01 Impregnert kompressSmith & Nephew 20% 10 stk268129
Zitromax (Azitromycin) J01F A10 Pulver til infusjonsvæskePfizer (3) 500mg 500 mg266755
Zovirax (Aciklovir) S01A D03 ØyesalveOrifarm 30mg/g 4.5 g224785