Nyheter

21.08.2014: Link til myndighetsgodkjent preparatomtale (SPC) Les mer


14.08.2014: Veterinærmedisin tilgjengelig i applikasjoner til iOS og Android Les mer


21.03.2014: Ny utgave av terapianbefalingen "Antibakterielle midler til hund og katt" Les mer


Se flere nyheter

Nye Felleskatalogtekster

15.09.2014: Veloxa «Merial» tyggetabl. FK-tekst


01.09.2014: Dilaterol vet. «Le Vet» sirup FK-tekst


22.08.2014: Contacera «Zoetis» inj. FK-tekst


07.08.2014: NexGard «Merial» tyggetabl. FK-tekst


15.07.2014: Broadline «Merial» påflekkingsvæske FK-tekst


Se flere nye Felleskatalogtekster