Nyheter

17.12.2015: Endret utskriftsinnstillinger for pakningsvedlegg Les mer


16.03.2015: Årsrapport 2014 Les mer


03.12.2014: Utsendelse av Veterinærkatalogen 2014/2015 er i gang Les mer


16.09.2014: Oppdatert forgiftningskapittel med ny struktur Les mer


21.08.2014: Link til myndighetsgodkjent preparatomtale (SPC) Les mer


Se flere nyheter

Nye Felleskatalogtekster

03.02.2016: Porcilis PCV ID «MSD Animal Health» inj. FK-tekst


29.01.2016: Alfaxan «Jurox» inj. FK-tekst


14.01.2016: Frontect «Merial» påflekkingsvæske FK-tekst


16.11.2015: Sileo «Orion» munngel FK-tekst


11.11.2015: Benakor vet. «Le vet» tabl. FK-tekst


Se flere nye Felleskatalogtekster