TABLETTER, filmdrasjerte 120 mg og 180 mg: Hver tablett inneh.: Feksofenadinhydroklorid 120 mg, resp. 180 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

120 mg: Symptomlindring ved sesongrelatert allergisk rhinitt hos voksne og barn >12 år. 180 mg: Symptomlindring ved kronisk idiopatisk urtikaria hos voksne og barn >12 år.
Reseptfri bruk 120 mg: Korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi hos voksne og barn >12 år. Slike plager kan være nysing, kløende, rennende eller tett nese og kløende, røde og rennende øyne.

Dosering

Symptomlindring ved sesongrelatert allergisk rhinitt
Voksne og barn >12 år: 1 tablett à 120 mg 1 gang daglig.
Symptomlindring ved kronisk idiopatisk urtikaria
Voksne og barn >12 år: 1 tablett à 180 mg 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn <12 år: Ingen klinisk erfaring.
Administrering Tas før mat. Kan deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved behandling av eldre og pasienter med nedsatt nyre- og​/​eller leverfunksjon pga. begrensede data for disse pasientgruppene. Pasienter med tidligere eller aktiv hjerte-karsykdom bør informeres at antihistaminer er assosiert med takykardi og palpitasjoner. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Biotilgjengeligheten av feksofenadin minskes ved samtidig inntak av antacida som inneholder aluminium- og magnesiumhydroksid. Det anbefales derfor at feksofenadin og slike antacida inntas med 2 timers mellomrom.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen adekvate data hos gravide. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke absolutt nødvendig.
AmmingIngen data for overgang i morsmelk. Ved administrering av terfenadin er det sett overgang av feksofenadin. Bør derfor ikke brukes under amming.
FertilitetStudier på mus viste ingen påvirkning av fertilitet. Ingen humane data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

De fleste rapporter om overdose inneholder begrenset informasjon. Svimmelhet, døsighet, utmattelse og munntørrhet er rapportert. Doser opptil 60 mg 2 ganger daglig i 2 uker hos barn og enkeltdoser opp til 800 mg, 690 mg 2 ganger daglig i 1 måned eller 240 mg 1 gang daglig i 1 år ga ikke klinisk signifikante bivirkninger hos friske personer.
BehandlingSymptomatisk og støttende. Standardbehandling bør vurderes for å fjerne legemiddel som ikke er absorbert. Hemodialyse har ingen effekt.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringSelektiv ikke-sederende H1-reseptorantagonist. Det er ikke observert forskjeller i QTC-intervallet ved behandling av sesongrelatert allergisk rhinitt.
AbsorpsjonRaskt. Cmax nås etter 1-3 timer. Virkningen inntrer innen 1 time etter tablettinntak, med maks. effekt etter 6 timer. Effekten varer i 24 timer. Farmakokinetikken er lineær etter enkeltdoser og ved gjentatt dosering på 120 mg 2 ganger daglig.
Proteinbinding60-70%.
Halveringstid11-15 timer ved gjentatt dosering.
MetabolismeI liten grad.
UtskillelseAntatt utskillelse hovedsakelig uforandret via gallen. Inntil 10% utskilles uforandret via urinen.

Pakninger uten resept

Inntil 30 tabletter 120 mg er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Telfast, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
120 mg 10 stk. (blister)
064531

-

* F
30 stk. (blister)
064544

-

* F
100 stk. (blister)
085969

Blå resept

164,90 C
180 mg 30 stk. (blister)
075069

Blå resept

83,50 C
100 stk. (blister)
086108

Blå resept

223,60 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Telfast TABLETTER, filmdrasjerte 120 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Telfast TABLETTER, filmdrasjerte 180 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

21.06.2021


Sist endret: 07.07.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)