R06A X26_2 Feksofenadin - Tablett 180 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomlindring ved kronisk idiopatisk urtikaria. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
S98Urticaria-
ICDVilkår nr
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
L50Urticaria-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.