Virkestoffregister


Virkestoff: Tezakaftor


ATC-koder: R07A X31

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Symkevi «Vertex Pharmaceuticals» tabl.