Virkestoffregister


Virkestoff: Terbutalin


ATC-koder: R03A C03 R03C C03

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Bricanyl Turbuhaler «AstraZeneca» inhal.pulv.

Bricanyl «AstraZeneca» inj.