Substansregister

Substans: Rituksimab


ATC-koder: L01X C02


Preparater som inneholder denne substansen:

MabThera «Roche» inj., kons. til inf.