Substansregister

Substans: Pertuzumab


ATC-koder: L01X C13


Preparater som inneholder denne substansen:

Perjeta «Roche» kons. til inf.