Substansregister

Substans: Pegfilgrastim


ATC-koder: L03A A13


Preparater som inneholder denne substansen:

Neulasta «Amgen» inj.
Pelgraz «Accord» inj.
Ziextenzo «Sandoz» inj.