Virkestoffregister


Virkestoff: Kobberklorid


ATC-koder: B05X A31

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Addaven «Fresenius Kabi» kons. til inf.

Peditrace «Fresenius Kabi» kons. til inf.