Substansregister

Substans: Koagulasjonsfaktor XIII


ATC-koder: B02B D07


Preparater som inneholder denne substansen:

Cluvot «CSL Behring» pulv. og væske til inf./inj.