Virkestoffregister


Virkestoff: Insulin lispro


ATC-koder: A10A B04 A10A D04

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Humalog, Humalog Mix25 «Lilly» inj.

Insulin lispro Sanofi «sanofi-aventis» inj.