Virkestoffregister


Virkestoff: Dasatinib


ATC-koder: L01X E06

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Sprycel «Abacus Medicine» tabl.

Sprycel «Bristol-Myers Squibb» tabl.