Dasatinib Teva

Teva (Teva Norway AS)


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E A02 (Dasatinib)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg, 50 mg og 70 mg: Hver tablett inneh.: Dasatinibmonohydrat tilsv. dasatinib 20 mg, resp. 50 mg og 70 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne:
  • Nylig diagnostisert Philadelphiakromosompositiv (Ph+) kronisk myelogen leukemi (KML) i kronisk fase.
  • Kronisk, akselerert eller blastfase KML, som er resistent eller intolerant overfor tidligere behandlinger, inkl. imatinib.
  • Ph+ akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og lymfoid blast KML med resistens eller intoleranse overfor tidligere behandling.
Barn og ungdom:
  • Nylig diagnostisert Ph+ KML i kronisk fase (Ph+ KML-KF) eller Ph+ KML-KF med resistens eller intoleranse overfor tidligere behandlinger, inkl. imatinib.
  • Nylig diagnostisert Ph+ ALL i kombinasjon med kjemoterapi.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler


Dosering

Se SPC.
Administrering Bør tas konsekvent enten morgen eller kveld. Kan tas med eller uten mat. Unngå grapefrukt/grapefruktjuice. Skal svelges hele for å opprettholde korrekt dosering og for å minimere risikoen for hudeksponering. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses, deles eller løses opp/dispergeres.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Hold boksen tett lukket. Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur kreves.

 

Pakninger, priser og refusjon

Dasatinib Teva, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 mg 60 stk. (boks)
175706
H-resept 19 972,50 C
50 mg 60 stk. (boks)
467892
H-resept 40 105,50 C
70 mg 60 stk. (boks)
476892
H-resept 44 498,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Dasatinib Teva TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Dasatinib Teva TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Dasatinib Teva TABLETTER, filmdrasjerte 70 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.05.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Sprycel «Bristol-Myers Squibb»


Sist endret: 28.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)