Substansregister

Substans: Ciklesonid


ATC-koder: R03B A08


Preparater som inneholder denne substansen:

Alvesco «Takeda» inhal.aerosol