Substansregister

Substans: Avibaktam


ATC-koder: J01D D52


Preparater som inneholder denne substansen:

Zavicefta «Pfizer» pulv. til kons. til inf.