TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg: Hver tablett inneh.: Cyanokobalamin 1 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi. Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon. Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide. Støttende ved aminosalisyl- og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan gi redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.

Dosering

Ved alvorlige akutte tilfeller med påvist eller mistenkt nevropati, kan vitamin B12 i første omgang gis som intensiv injeksjonsbehandling, etterfulgt av peroral vedlikeholdsbehandling.
Remisjonsbehandling: 2 tabletter 2 ganger daglig i 1 måned.
Vedlikeholdsbehandling: 1-2 tabletter daglig.
Administrering: Vedlikeholdsbehandling: Tas helst på tom mage.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av aminoglykosider, aminosalisylsyre, antiepileptika, biguanider, kloramfenikol, kolestyramin, kaliumsalter, metyldopa og syrenøytraliserende midler kan gi redusert opptak av vitamin B12 fra mage-tarmkanalen. Mange av disse interaksjonene har sannsynligvis liten klinisk relevans.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kjent risiko.
Amming: Går over i morsmelk. Risiko for effekter hos barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Generelle
SjeldneFeber
Hud
SjeldneAkneiform dermatitt, urticaria
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
FrekvensBivirkning
Sjeldne
GenerelleFeber
HudAkneiform dermatitt, urticaria
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Lav akutt toksisitet.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker som koenzym i omdannelsen av metylmalonyl-CoA til suksinyl-CoA, og omdannelsen av homocystein til metionin.
Absorpsjon: Passivt i distale ileum uten binding til intrinsisk faktor. Absorpsjonsgrad ca. 1% (doseproporsjonal).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Behepan, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg100 stk. (boks)
467083
Blå resept
-
141,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.10.2020