Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg: Hver tablett inneh.: Cyanokobalamin 1 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi. Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon. Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide. Støttende ved aminosalisyl- og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan gi redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.

Dosering

Ved alvorlige akutte tilfeller med påvist eller mistenkt nevropati, kan vitamin B12 i første omgang gis som intensiv injeksjonsbehandling, etterfulgt av peroral vedlikeholdsbehandling.
Remisjonsbehandling
2 tabletter 2 ganger daglig i 1 måned.
Vedlikeholdsbehandling
1-2 tabletter daglig.
Administrering Vedlikeholdsbehandling: Tas helst på tom mage.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen​/​ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Samtidig bruk av aminoglykosider, aminosalisylsyre, antiepileptika, biguanider, kloramfenikol, kolestyramin, kaliumsalter, metyldopa og syrenøytraliserende midler kan gi redusert opptak av vitamin B12 fra mage-tarmkanalen. Mange av disse interaksjonene har sannsynligvis liten klinisk relevans.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen kjent risiko.
AmmingGår over i morsmelk. Risiko for effekter hos barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Lav akutt toksisitet.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeVirker som koenzym i omdannelsen av metylmalonyl-CoA til suksinyl-CoA, og omdannelsen av homocystein til metionin.
AbsorpsjonPassivt i distale ileum uten binding til intrinsisk faktor. Absorpsjonsgrad ca. 1% (doseproporsjonal).

 

Pakninger, priser og refusjon

Behepan, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 mg 100 stk. (boks)
467083

Blå resept

141,10 C

Individuell refusjon

Cyanokobalamin
Legemidler: Behepan tabletter
Indikasjon: Forebygge vitamin B12-mangel etter fedmekirurgi.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Behepan TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

09.10.2020


Sist endret: 23.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)