Resultat legemiddelsøk: 'Isotretinoin' — 3 treff.


Resultat fritekstsøk for helsepersonell: 'Isotretinoin' — 18 treff.

Felleskatalogtekster - (6 treff)

ATC-register - (1 treff)

Formelregister - (1 treff)

Endringer i preparatsortiment - (1 treff)

Firmaregister - (1 treff)

Substansregister - (1 treff)

Graviditet og legemidler - (2 treff)

Amming og legemidler - (1 treff)

Instruksjonsveiledning og opplæringsmateriell - (2 treff)

Forgiftninger - (1 treff)

Preparater på godkjenningsfritak - (1 treff)

Resultat fritekstsøk for pasient: 'Isotretinoin' — 16 treff.