Ramipril HEXAL

HEXAL

ACE-hemmer.

ATC-nr.: C09A A05

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 C09A A05
Ramipril
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 141,90694 kg
Miljørisiko: Bruk av ramipril gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ramipril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ramipril er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 29.11.2016) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Ramipril 1,25 mg, resp. 2,5 mg, 5 mg og 10 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hypertensjon. Kardiovaskulær profylakse: Reduksjon av kardiovaskulær morbiditet og mortalitet hos pasienter med: Manifest aterotrombotisk kardiovaskulær sykdom (tidligere diagnostisert koronar hjertesykdom eller slag, eller perifer vaskulær sykdom) eller diabetes med tillegg av minst én kardiovaskulær risikofaktor. Behandling av nyresykdom: Begynnende glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av mikroalbuminuri, manifest glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri hos pasienter med minst én kardiovaskulær risikofaktor, manifest glomerulær ikke-diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri >3 g/dag. Behandling av symptomatisk hjertesvikt. Sekundærprofylakse etter akutt hjerteinfarkt: Reduksjon av mortalitet under den akutte fasen av hjerteinfarkt hos pasienter med kliniske symptomer på hjertesvikt med oppstart >48 timer etter akutt hjerteinfarkt.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Svelges hele med væske. Skal ikke tygges eller knuses. Kan deles (delestrek).

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Triatec «sanofi-aventis»


Sist endret: 15.10.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.10.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Ramipril HEXAL, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
1,25 mg30 stk. (blister)
192668
Blå resept
Byttegruppe
64,70 (trinnpris 59,50)CSPC_ICON
100 stk. (blister)
186715
Blå resept
Byttegruppe
111,90 (trinnpris 111,90)CSPC_ICON
2,5 mg30 stk. (blister)
091299
Blå resept
Byttegruppe
62,00 (trinnpris 62,00)CSPC_ICON
100 stk. (blister)
473040
Blå resept
Byttegruppe
111,90 (trinnpris 111,90)CSPC_ICON
5 mg30 stk. (blister)
394609
Blå resept
Byttegruppe
72,40 (trinnpris 72,40)CSPC_ICON
100 stk. (blister)
481509
Blå resept
Byttegruppe
123,50 (trinnpris 123,50)CSPC_ICON
10 mg100 stk. (blister)
138091
Blå resept
Byttegruppe
182,40 (trinnpris 182,40)CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

diabetisk nefropati (diabetesnefropati): Nyreskader forårsaket av sykdommen diabetes mellitus. Tilstanden skyldes blant annet skader på de minste blodkarene omkring nerver. Endret følelsans er vanlig, spesilet nedsatt følelse i føtter, noe som øker risikoen for sår og amputasjoner. Økt følesans som gir smerteutslag (f.eks. prikking eller brenning) eller kramper i føttene, er også vanlig.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.