Quetiapine Accord

Accord

Antipsykotikum.

ATC-nr.: N05A H04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05A H04
Kvetiapin
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 2 330,26725 kg
Miljørisiko: Bruk av kvetiapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kvetiapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kvetiapin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 10.09.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg: Hver depottablett inneh.: Kvetiapinfumarat tilsv. kvetiapin 50 mg, resp. 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Rødt og gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 150 mg: Titandioksid (E 171). 200 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 300 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 400 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av schizofreni. Behandling av bipolar lidelse: Moderate til alvorlige maniske episoder ved bipolar lidelse. Depressive episoder ved bipolar lidelse. Forebygging av tilbakefall hos pasienter med bipolar lidelse der manisk eller depressiv episode har respondert på behandling med kvetiapin. Tilleggsbehandling av depressive episoder hos pasienter med unipolar depresjon («Major Depressive Disorder», MDD) som har hatt suboptimal respons på antidepressiv monoterapi. Før behandling bør legen vurdere mulig risiko og nytte ved kvetiapinbehandling.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Seroquel Depot «AstraZeneca»


Sist endret: 06.07.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.11.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Quetiapine Accord, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg10 stk. (blister)
435356
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
130,30 (trinnpris 59,20)C
100 stk. (blister)
165590
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
568,30 (trinnpris 266,20)C
150 mg30 stk. (blister)
081720
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
863,20 (trinnpris 253,50)C
100 stk. (blister)
557404
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
905,20 (trinnpris 468,60)C
200 mg60 stk. (blister)
561760
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
557,60 (trinnpris 293,90)C
100 stk. (blister)
401934
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
905,20 (trinnpris 468,60)C
300 mg10 stk. (blister)
116953
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
311,90 (trinnpris 123,20)C
100 stk. (blister)
500865
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
998,20 (trinnpris 539,90)C
400 mg100 stk. (blister)
496583
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1302,10 (trinnpris 745,90)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antipsykotikum (antipsykotika, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.