N05A H04_2 Kvetiapin - Depottablett

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av bipolar lidelse: Til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder ved bipolar lidelse. Til behandling av depressive episoder ved bipolar lidelse. Til forebygging av tilbakefall hos pasienter med maniske eller depressive episoder som har respondert på behandling med quetiapin.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
ICDVilkårnr.
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.