Xolair

Novartis

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Xolair ferdigfylt sprøyte

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt sprøyte.

04.04.2019

LÆR MER: