Virkestoffregister


Virkestoff: Omalizumab


ATC-koder: R03D X05

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Xolair «Novartis» inj.