Solu-Cortef

Pfizer

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Solu-Cortef Pfizer

Instruksjonsfilm som viser hvordan forberede Solu-Cortef til injeksjon.

22.11.2018

LÆR MER: