AJOVY

Teva

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

AJOVY ferdigfylt sprøyte

Instruksjonsfilm for klargjøring og injeksjon.

10.09.2019

LÆR MER: