Substansregister

Substans: Fremanezumab


ATC-koder: N02C D03


Preparater som inneholder denne substansen:

AJOVY «Teva» inj.