Omeprazol Medical Valley

Medical Valley


Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

A02B C01 (Omeprazol)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

ENTEROKAPSLER, harde 10 mg og 20 mg: Hver enterokapsel inneh.: Omeprazol 10 mg, resp. 20 mg, sukrose, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg: Gult jernoksid (E 172), briljantblå FCF (E 133), titandioksid (E 171). 20 mg: Indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne:
 • Behandling av duodenalsår.
 • Profylakse mot residiv av duodenalsår.
 • Behandling av magesår.
 • Profylakse mot residiv av magesår.
 • I kombinasjon med riktig type antibiotika for eradikering av Helicobacter pylori (H. pylori) ved magesår.
 • Behandling av NSAID-assosierte mage- og duodenalsår.
 • Profylakse av NSAID-assosierte mage- og duodenalsår hos risikopasienter.
 • Behandling av refluksøsofagitt.
 • Langsiktig behandling av pasienter med tilhelet refluksøsofagitt.
 • Symptomatisk behandling av gastroøsofageal reflukssykdom.
 • Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.
Barn og ungdom >4 år:
 • I kombinasjon med antibiotika ved behandling av duodenalsår forårsaket av H. pylori.
Barn >1 år og vekt ≥10 kg:
 • Behandling av refluksøsofagitt.
 • Symptomatisk behandling av halsbrann og sure oppstøt ved gastroøsofageal reflukssykdom.

Dosering

Se SPC.
Administrering Bør tas om morgenen. Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med et 1/2 glass vann. Skal ikke tygges eller knuses da dette kan redusere effekten (kapselen inneholder drasjerte små korn​/​kuler som hindrer at legemidlet brytes ned av magesyren. Det er viktig at kornene​/​kulene ikke skades). Ved svelgevansker og for barn som kan drikke eller svelge halvfast mat: Kapselen kan åpnes og innholdet svelges direkte med et 1/2 glass vann, eller blandes i et glass vann (uten kullsyre), eller i en lett syrlig væske (f.eks. fruktjuice eller eplemos). Skal ikke tas med melk eller kullsyreholdig vann. Blandingen (som vil være uklar) skal inntas omgående (eller innen 30 minutter) og skal alltid omrøres rett før den drikkes og skylles ned med et 1/2 glass vann. For å være sikker på at alt av legemidlet er drukket, renses​/​​skylles glasset svært godt med et 1/2 glass vann og drikkes. Alternativt kan pasienten suge på kapselen og svelge de hele kornene​/​kulene med et 1/2 glass vann. De enterodrasjerte små kornene​/​kulene skal ikke tygges eller knuses.

Oppbevaring og holdbarhet

Plastboks: Krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Hold plastboksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Blisterpakning: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Omeprazol Medical Valley, ENTEROKAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg 100 stk. (boks)
528010

Blå resept

530,00 (trinnpris 224,60) C
20 mg 14 stk. (blister)
588085

Blå resept

115,70 (trinnpris 73,80) C
28 stk. (blister)
554051

Blå resept

195,10 (trinnpris 115,50) C
56 stk. (blister)
580672

Blå resept

353,90 (trinnpris 156,90) C
100 stk. (boks)
537877

Blå resept

603,60 (trinnpris 254,90) C

Individuell refusjon

Omeprazol
Legemidler: Losec MUPS enterotabletter, Omeprazol enterokapsler
Indikasjon: Zollinger‑Ellisons syndrom. Mastocytose med symptomer på høy magesyresekresjon. Sår i magesekk eller tolvfingertarm - behandling eller forebyggende mot tilbakefall. Ulcusprofylakse hos barn med kreft.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Omeprazol Medical Valley ENTEROKAPSLER, harde 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Omeprazol Medical Valley ENTEROKAPSLER, harde 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

10.10.2023


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Omeprazol Pensa «Pensa Pharma»


Sist endret: 22.02.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)