Olanzapine Teva

Teva

Antipsykotikum.

ATC-nr.: N05A H03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05A H03
Olanzapin
 
PNEC: 1,1 μg/liter
Salgsvekt: 58,795334 kg
Miljørisiko: Bruk av olanzapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Olanzapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Olanzapin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2018) er utarbeidet av Lilly.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

SMELTETABLETTER 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver smeltetablett inneh.: Olanzapin 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 20 mg, aspartam, laktose, mannitol, sukrose, hjelpestoffer. Sitronsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Olanzapin 2,5 mg, resp. 5 mg, 7,5 mg og 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av schizofreni. Opprettholder effektivt klinisk bedring i løpet av vedlikeholdsbehandlingen hos pasienter som har vist initial behandlingsrespons. Behandling av moderat til alvorlig manisk episode. Forebygging av nye episoder hos pasienter med bipolar lidelse, som har respondert på olanzapinbehandling i manisk fase.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas 1 gang daglig. Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Smeltetabletter: Kan lett brekke og må derfor håndteres forsiktig, se pakningsvedlegget. Skal ikke tas på med våte hender. Puttes i munnen og vil oppløses med en gang slik at den lett kan svelges. Kan også legges i et fullt glass/kopp med vann, appelsin- eller eplejuice, melk eller kaffe og røre rundt. Skal drikkes umiddelbart. Tabletter: Bør svelges hele med vann.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Sist endret: 18.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Smeltetabletter: 23.07.2019

Tabletter: 23.10.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Olanzapine Teva, SMELTETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
5 mg28 stk. (blister)
466418
Blå resept
Byttegruppe
274,70 (trinnpris 107,60)CSPC_ICON
10 mg28 stk. (blister)
088783
Blå resept
Byttegruppe
462,60 (trinnpris 176,70)CSPC_ICON
15 mg28 stk. (blister)
484082
Blå resept
Byttegruppe
690,30 (trinnpris 260,50)CSPC_ICON
20 mg28 stk. (blister)
484231
Blå resept
Byttegruppe
889,00 (trinnpris 317,20)CSPC_ICON

Olanzapine Teva, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
2,5 mg28 stk. (blister)
421113
Blå resept
Byttegruppe
179,50 (trinnpris 89,30)CSPC_ICON
5 mg28 stk. (blister)
560749
Blå resept
Byttegruppe
260,40 (trinnpris 102,90)CSPC_ICON
7,5 mg56 stk. (blister)
564816
Blå resept
Byttegruppe
638,70 (trinnpris 246,80)CSPC_ICON
10 mg56 stk. (blister)
411644
Blå resept
Byttegruppe
925,00 (trinnpris 303,30)CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antipsykotikum (antipsykotika, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.