N05A H03_1 Olanzapin - Tablett, smeltetablett

Refusjonsberettiget bruk:

Schizofreni. Moderat til alvorlig manisk episode. Forebygging av nye episoder hos pasienter med bipolar affektiv lidelse, som har respondert på olanzapinbehandling i manisk fase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
ICDVilkårnr.
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.