Lapatinib Newbury

Newbury Pharmaceuticals


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E H01 (Lapatinib)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg: Hver tablett inneh.: Lapatinibditosylatmonohydrat tilsv. lapatinib 250 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Brystkreft hos voksne med HER2 (ErbB2)-overuttrykkende tumor:
  • Sammen med kapecitabin hos pasienter med avansert eller metastatisk sykdom, som har hatt progresjon etter behandling med antrasykliner og taksaner og behandling med trastuzumab i metastatisk setting.
  • Sammen med trastuzumab hos pasienter med hormonreseptornegativ metastatisk sykdom som har hatt progresjon ved tidligere trastuzumabbehandling sammen med kjemoterapi.
  • Sammen med aromatasehemmer hos postmenopausale kvinner med hormonreseptorpositiv metastatisk sykdom, som er uegnet for kjemoterapi. Pasientene i registreringsstudien var trastuzumab- og aromatasehemmernaive (for denne pasientpopulasjonen er ingen data tilgjengelig på effekt av denne kombinasjonen, sammenlignet med en kombinasjon av trastuzumab og en aromatasehemmer).

Dosering

Se SPC.
Administrering Tas enten minst 1 time før eller minst 1 time etter mat. Administreringen bør standardiseres mht. matinntak, f.eks. alltid før eller alltid etter mat. Grapefruktjuice unngås. Svelges hele med vann. Daglig dose bør ikke deles opp.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lapatinib Newbury, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
250 mg 84 stk. (blister)
588758

H-resept

12 935,80 C

SPC (preparatomtale)

Lapatinib Newbury TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.05.2023


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Tyverb «Novartis»


Sist endret: 22.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)